login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Apr 30 2018, 08:12 (UTC+0) 235_chminianskonovoveské poviedky-obalka_foto_m.jpg
V týchto dòoch nám vo vydavate¾stve Vienala vyšla kniha Chminianskonovoveské poviedky. Nachádza sa v nej desa poviedok, ktoré vznikli literárnym spracovaním starých tradovných i skutoèných príbehov. Približne rok sme navštevovali obyvate¾ov tejto obce, ktorí nám príbehy vyrozprávali, my sme s historikmi verifikovali fakty a následne všetko spracovali do poviedok. Kniha sa dostane medzi èitate¾ov v lete tohto roku. Autormi poviedok sú Slavomír Szabó, Juraj Korpa a Zuzana Kratyinová. Ilustrácie vytvorila Jazmina Mihóková.

na stránku vložil: sivo

 
Apr 04 2018, 07:43 (UTC+0) 234_knv_m.jpg
V týchto dòoch nám vo vydavate¾stve Vienala vyšla kniha Košickonovoveské poviedky. Nachádza sa v nej desa poviedok, ktoré (už tradiène) vznikli literárnym spracovaním starých tradovných i skutoèných príbehov. Približne rok sme navštevovali obyvate¾ov kedysi historickej obce, dnes košickej mestskej èasti - Košickej Novej Vsi. Kniha sa dostane medzi èitate¾ov v lete tohto roku. Autormi poviedok sú Slavomír Szabó, Juraj Korpa, Zuzana Kratyinová a Silvia Bolèová. Ilustrácie vytvoril David Kuko¾.

na stránku vložil: sivo

 
Apr 02 2018, 19:30 (UTC+0) 233_mala_ida_1.jpg
Práve v týchto dòoch sme ukonèili rukopis knihy Maloidianske poviedky. Poèas našich návštev v Malej Ide sa ako dobré rozprávaèky starých príbehov ukázali aj panie Mária Beržincová a Terézia Kozáková. Kniha vyjde ešte v tomto roku a bude sa v nej nachádza desa poviedok, ktoré dejovo siahajú od 18. storoèia až po osemdesiate roky 20. storoèia. Ako to býva zvykom, spracovali sme ako miestne tradované povesti, tak aj skutoèné príbehy z tejto obce. Na fotke uprostred predseda L.S. Pravé orechové - Slavomír Szabó.

na stránku vložil: sivo

 
Mar 26 2018, 09:47 (UTC+0) 232_mala_ida_m.jpg
V súèasnosti pracujeme v Malej Ide na knihe Maloidianske poviedky. Dobrým rozprávaèom príbehom sa ukázal 90 roèný pán Vincent Bernát, ktorého sme navštívili. Na fotografii s autorom Jurajom Korpom.

na stránku vložil: sivo

 
Mar 19 2018, 07:42 (UTC+0) 231kechnecke-poviedky_m.jpg
Prvou knihou, ktorá nám vyšla v roku 2018, má názov Kechnecké poviedky. Obsahuje desa tradovaných i historických verných príbehov z obce Kechnec. Tie èasovo zasahujú obdobie od polovice 15. storoèia po sedemdesiate roky 20. storoèia. Autormi poviedok sú Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová a Silvia Bolèová. Ilustrátoro sa stal Juraj Korpa. Verejnú prezentáciu plánujeme s obcou Kechnec na jar 2018.

na stránku vložil: sivo

 
Jan 08 2018, 09:48 (UTC+0) 230 - bazpoviedky_m.jpg
Koncom roku 2017 nám vyšla kniha Bysterské a Zdobianske poviedky. Obsahuje 10 tradovaných aj historicky verných príbehov z historických obcí, ktoré boli v roku 1964 spojené do Sadov nad Torysou.

na stránku vložil: sivo

 
Jan 01 2018, 20:14 (UTC+0) pf2018_prave_orechove_web.jpg
PF 2018! Rok plný pohody a dobrých kníh Vám praje Literárna spoloènos Pravé orechové

na stránku vložil: sivo

 
Dec 21 2017, 13:36 (UTC+0) 228_kluknava.jpg
a prvej verejnej prezentácii knihy Kluknavské poviedky a historické poh¾ady. Podujatie sa konalo v Èákiovskom kaštieli v obci Kluknava. Na fotografii z¾ava - moderátorka podujatia Zuzana Bobriková, autori knihy Slavomír Szabó, Silvia Bolèová a Zuzana Kratyinová. Foto: Róbert Vico

na stránku vložil: sivo

 
Dec 17 2017, 21:31 (UTC+0) 227_kluknava_m.jpg
Na prvej verejnej prezentácii knihy Kluknavské poviedky a historické poh¾ady. Podujatie sa konalo v Èákiovskom kaštieli v obci Kluknava. Vpredu starosta obce Štefan Kováè, za ním autori knihy Silvia Bolèová, Zuzana Kratyinová a Slavomír Szabó. Foto: Róbert Vico

na stránku vložil: sivo

 
Dec 10 2017, 22:23 (UTC+0) 226_kluknava_m.jpg
Na prvej verejnej prezentácii knihy Kluknavské poviedky a historické poh¾ady. Podujatie sa konalo v Èákiovskom kaštieli v obci Kluknava. Moderátorkami boli (z¾ava) Zuzana Bobriková a Lucia Kipikašová. Foto: Róbert Vico

na stránku vložil: sivo