login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Orechová

@ :: Sobrance - Okolie ::     Oct 08 2009, 13:03 (UTC+0)Poloha

Obec sa nachádza v severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny v okrese Sobrance v Košickom samosprávnom kraji. Orechová je vzdialená 3 km od okresného mesta Sabinov a 83 km od krajského mesta Košice. V strede obce je nadmorská výška 135 metrov, v 342 hektárovom katastri od 110 do 220 metrov. Do Orechovej vedie medzinárodná cesta E 50 v smere Tibava - Ubľa. Cesta E 50 spája Košice s Ukrajinou. Poloha na mape: - - - klikni tu - - - .

História

Archeologické nálezy dokazujú, že územia katastra obce Orechová bolo obývané už praľuďmi v staršej dobe kamennej a tiež v neskorej dobe kamennej, čo dokladujú hroby východoslovenskej mohylovej kultúry. Zdokumentované sú aj nálezy sídliska z mladšej doby bronzovej a v čase Veľkomoravskej ríše tu mali Slovania svoju osadu.

Prvú písomnú zmienku o obci poznáme z roku 1299. V roku 1427 sa zaradila na zoznam tých dedín, ktoré neboli povinné odviesť dane. Zo zápisu je jasná jej podriadenosť, patrila k panstvu Michalovce – Tibava. V 15. storočí v Orechovej žili Slovania, ktorí sa hlásili k východnému kresťanskému obradu a okrem slovenčiny hovorili aj malorusky.

V roku 1826 mala Orechová 36 domov, v ktorých žilo 316 obyvateľov. V 19. storočí patrila do majetku rodu Widderovcov, potom Végešovcov (Végess) a nakoniec Vicmadiovcov (Viczmady). Škola a prvý učiteľ tu boli už v roku 1860. Dedina mala poľnohospodársky charakter a pestovali sa tu najmä obilniny, repa, ľan, konope a strukoviny. Vinič, ktorý túto oblasť preslávil, sa začal pestovať až neskôr.

V rokoch 1939 až 1944 bola obec začlenená do Horthyho Maďarska. Orechová bola počas II. svetovej vojny oslobodená dňa 28. 10. 1944. V roku 1952 tu založili JRD, ktoré sa špecializovalo na pestovanie hrozna a v roku 1966 tu vznikla šľachtiteľská stanica, ktorá sa zameriavala na ochranu a šľachtenie kultivovaných odrôd viniča.

Genéza názvu obce

1299 – Oryhwan
1439 – Orehwa
1444 – Orohova
1863 – Orechová

Súčasnosť

V obci žije v dlhodobom priemere približne 230 obyvateľov. Do jej katastra zasahuje chránené územie Natura 2000. Orechová je členom Združenia pre rozvoj turizmu v mikroregióne Koromľa a okolie. Nenachádza sa tu možnosť ubytovania ani reštaurácia s ponukou teplých jedál.

Nie je tu pamiatkovo chránený objekt, za pozornosť však stojí Chrám Najsvätejšej Trojice, ktorý bol postavený v roku 1902.

Každým rokom sa 30. apríla konajú v obci folklórne sviatky stavania mája a 7 víkend po Veľkonočnej nedeli odpust.

Tradícia pestovania vína je stále živá. Vína značky Pivnica Orechová patria medzi slovenské skvosty. V katastri obce sa nachádza 40 hektárov viníc, ktoré spravuje spoločnosť Regia TT. Vo svojich priestoroch prevádzkuje firemnú predajňu značkových vín.

Kontakt

Obecný úrad
Orechová 57
072 51 pošta Krčava

telefón: 056 / 652 23 69

e-mail: obecorechova@lekosonline.sk

Spracoval: Slavomír Szabó

Použitá literatúra:

Mikroregión Koromľa a okolie (Združenie pre rozvoj turizmu v mikroregióne Koromľa a okolie, 2008)
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku – II. diel (VEDA, 1977)


Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo

Vinice a víno

Chrám Svätej Trojice

Staré príbehy z obce


Polnočný kríž - tradovaný mysteriózny príbeh zo začiatku 20. storočia - autor: Slavomír Szabó

Žobrák a Hanušine tajné túžby - skutočný príbeh zo štyridsiatych rokov 20. storočia, keď chodili z dediny do dediny žobráci - autor: Soňa Jakešová

Píšťalkina tklivá pieseň - skutočný príbeh z konca II. svetovej vojny - autor: Soňa Jakešová

Historické fotografie

Parobkovia

Betlehémci

Na poli

Roľníci a ich strasti

Pôrodné i pohrebné babice

Nevesta bez bielych šiat

Tradičné jedlá

Orechový kompót

Kysnutý orechový koláč

Orechovská mačanka


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.
***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.