login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Tibava: Kostol Nanebovzatia Panny Márie

@ :: Sobrance - Okolie ::     Jul 17 2009, 00:08 (UTC+0)
Tibava, okres Sobrance: Dominantou Tibavy je farský rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. Je to pôvodne gotická stavba postavená v prvej polovici 14. storočia. Výskumy však poukazujú na skutočnosť, že to nie je prvý kostol v obci. Podľa záznamov tu pôsobil už v roku 1284 farár Vavrinec. Predpokladá sa, že terajší chrám je tretí v poradí, pravdepodobne stojí na základoch svojich predchodcov.

Pôvodná gotická architektúra je silne poznačená neskoršími prestavbami. Tá prvá známa bola začiatkom 18. storočia, v roku 1906 bola stavba rozšírená v štýle klasicizmu. Gotický kostol nemal vežu, táto vznikla až v neskoršom období.

Architektonicky ide o jednoloďovú stavbu s polygonálne uzavretým presbytériom, vstavanou vežou v priečelí a dostavanou sakristiou a kaplnkou. Z pôvodnej gotiky sa zachovalo obvodové murivo, gotická klenba v interiéri a jedno okno v južnej časti lode. Severná fasáda má pôvodné gotické piliere.

Interiér je bohato vyzdobený freskami a zachoval sa tu renesančný barokový epitaf Ladislava Pribeka zo 16. storočia.

Kostol patrí rímskym katolíkom. K nim sa hlási podstatná časť obyvateľov obce. Okolo roku 1560 a v 17. storočí však patril k protestantskej cirkvi. V Tibave žijú aj veriaci grécko-katolíckej viery. Zaujímavosťou je, že podľa spomienok miestnych obyvateľov sa za I. ČSR a počas II. svetovej v tomto chráme konali rímsko-katolícke aj grécko-katolícke bohoslužby. Striedali sa každú nedeľu, pričom ak niektorá cirkev mala významný sviatok, ale termín pripadal na tú druhú, bohoslužby sa konali naraz. Veriaci cirkvi s aktuálnym sviatkom mali bohoslužbu vedenú farárom a veriaci druhej cirkvi mali súčasne tichú nedeľnú modlitbu pri bočnom oltári.

V minulosti na západnom okraji obce v smere na Sobrance stál aj protestantský kostol. Počas II. svetovej vojny, keď vojská Červenej armády obsadili Tibavu, sa Nemci stiahli do Sobraniec. Odtiaľ spustili delostreleckú paľbu, ktorá zasiahla aj kostol a celkom ho zničila.

-sl-

***

Milan Bohucký: Tibava a jej historické pamiatky 1284 – 1984 (MKS Tibava, 1984)
Viera Čurmová: Kultúrne pamiatky Zemplína – okres Michalovce a Sobrance (Zemplínska spoločnosť 2005)
***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.