login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Viničky

@ :: Trebišov - okolie ::     May 02 2009, 16:24 (UTC+0)Poloha

Obec Viničky sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji v okrese Trebišov. Vedie tu cesta č. 79, ktorá prechádza z Trebišova cez Slovenské Nové Mesto s odbočkou do Maďarska, na Slovensku pokračuje do Čiernej nad Tisou. Od okresného mesta Trebišov je obec vzdialená približne 30 km, od Košíc cca 80 km. Nadmorská výška v strede obce je 100 metrov, v katastri obce od 94 do 267 metrov.

Obec sa s ďalšími šiestimi dedinami nachádza v slovenskej oblasti unikátneho regiónu Tokaj. Leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny na juhozápadnom úpätí Zemplínskych vrchov. Poloha na mape: –- klikni tu –- .

História obce

Územie bolo osídlené mladšej dobe kamennej obyvateľmi bukovohorskej kultúry. V katastri obce boli objavené archeologické nálezy otomanskej kultúry z doby bronzovej a bronzové i zlaté predmety halštatskej kultúry zo staršej doby železnej.

Publikácia Zemplén vármegye spomína existenciu obce už v roku 1029, avšak tento údaj považujú historici za nedôveryhodný. Prvú písomnú zmienku poznáme z roku z roku 1273, kde sa obec uvádza pod názvom Zeuleus. Podľa záznamu z roku 1399 bol pri dedine brod cez rieku Bodrog.

Viničky vlastnilo viacero šľachtických a zemepánskych rodov. V roku 1403 ju získali Pányovci, po nich Rátkaiovci, v roku 1526 Tárčaiovci (Tárczai), v 16. storočí ešte nasledovali Bátoriovci (Báthory), v 17. storočí časť obce Séňeiovci (Sennyev), ďalej Sentivániovci (Szentyványi), nasledovali Almášiovci (Almássy) a v 19. storočí Andrášiovci (Andrássy).

Podľa dobových zápisov v roku 1557 dedinu tvorilo 5 a pol porty. V danom čase sa nezrátavali obyvatelia ale porty, pričom porta je taká brána vedúca ho hospodárskej usadlosti, ktorou môže prejsť naložený voz ťahaný koňom. Všeobecne sa počíta, že v jednej takejto usadlosti mala rodina so služobníkmi minimálne sedem ľudí. V roku 1557 teda vo Viničkách žilo minimálne 38 obyvateľov. V roku 1663 obec zasiahol mor.

Stavovské povstania proti Habsburgovcom spôsobili veľké vyľudnenie obyvateľstva v celom hornom Uhorsku. Začiatkom 18. storočia ešte vypukla ďalšia epidémia (všeobecne sa dlhé roky tradovalo, že bola morová, nové výskumy poukazujú na pravé kiahne), v dôsledku ktorej zanikli mnohé dediny. Údaj z roku 1715 zaznamenáva, že vo Viničkách sa nachádzalo 15 obývaných a 9 opustených domácností. V nasledujúcich rokoch na danom území vrcholila tzv. valaská kolonizácia, kedy nastal prílev rusínskeho obyvateľstva. Zápis z roku 1787 udáva, že tu žilo už 270 obyvateľov v 54 domácnostiach. V roku 1828 tu žilo už 396 obyvateľov v 52 domoch, pričom zápis udáva aj spôsob ich obživy. Boli to prevažne poľnohospodári, vinohradníci, rybári a košikári.

Vlna vysťahovalectva do Ameriky zastihla aj južný Zemplín. V roku 1869 vo Viničkách žilo 395 ľudí, v roku 1880 to bolo 322. Druhá vlna vysťahovalectva nastala v tridsiatych rokoch 20. storočia v čase hospodárskej krízy, ale prirodzený nárast počtu obyvateľov bol taký vysoký, že v roku 1940 tu žilo 532 ľudí.

Zápisy z rokov 1772 a 1799 konštatujú, že ide o vinársku obec s mimoriadne dobrými podmienkami na pestovanie kvalitného viniča, takže sú tam rozsiahle vinice a vyrába sa kvalitné víno. V roku 1873 mali vinohrady rozlohu 94,4 hektárov.

V roku 1918 obec patrila do novoutvoreného štátu – Československa. Avšak po Viedenskej arbitráži v roku 1938 sa pri posune južných hraníc stala súčasťou Horthyho Maďarska.

Obec bola oslobodená Červenou armádou IV. ukrajinského frontu dňa 2. 12. 1944 a od 21. 1. 1945, kedy bol obnovený predvojnový stav a Trianonská dohoda opäť platná, patrili Viničky zasa Československu. Elektrický prúd tu zaviedli v roku 1950. V roku 1952 tu bolo založené poľnohospodárske odborné učilište v odbore záhradník – vinohradník, do dnešných čias sa transformovalo na Strednú odbornú školu vinársko-ovocinársku. JRD v obci vzniklo v roku 1955, v roku 1961 bolo zaradené z štátnym majetkom.

Genéza názvu obce

1273 – Zeleus
1399 – Zewlews
1468 – Zewlewske
1773 – Sölöska
1920 – Seleška
1948 - Viničky

Súčasnosť

Obec je súčasťou unikátnej cezhraničnej oblasti Tokaj. Zatiaľ, čo maďarská strana patrí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, slovenská strana na tento zápis ešte len čaká.

K 31. 12. 2008 mali Viničky 508 obyvateľov. V súčasnosti sa nachádzajú v katastri obce vinice na ploche približne 133 hektárov. Pôsobí tu Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska. Katastrom Viničiek preteká rieka Bodrog.

Z pamiatkovo chránených objektov v obci v parku niekdajšieho kaštieľa stojí kaplnka sv. Jozefa z konca 18. storočia, chránené sú aj podzemné tokajské pivnice. Most vedúci cez rieku z obce do Stredy nad Bodrogom je chránená technická pamiatka.

Pravidelné akcie pre verejnosť

4. májový týždeň – Medzinárodná súťaž degustácie vín, ktorú usporadúva vinárska škola
1. júnový týždeň – Tokajský festival – folklórne podujatie
4. augustový týždeň – deň obce
4. septembrový týždeň – Tokajské vinobranie – Deň otvorených tokajských viníc

Služby turistom

Obcou prechádza Tokajská vínna cesta, bližšie informácie nájdete na www.tvc.sk.

Ubytovanie, stravovanie a ochutnávky vína:

Ubytovanie je schopná poskytnúť na internáte Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, najmä pre organizované skupiny do 60 osôb. Pod školou sa nachádzajú vínne pivnice. Disponuje dvoma miestnosťami pre degustáciu vín s kapacitou 10 a 15 osôb. Kontakt: www.svosvinicky.sk

Ubytovanie s kapacitou 40 osôb, konferenčnú sálu pre 60 osôb, salóniky a degustáciu vín s odborným výkladom ponúka Tokajská spoločnosť Viničky. Kontakt: www.tokajvinicky.sk

Pivnicu dlhú až 1,5 kilometra a možnosť degustácie vín z vlastného archívu i degustačnú miestnosť pre 40 osôb vlastná spoločnosť Chateau Viničky. Kontakt: www.vino-tokaj.sk.

Degustáciu vlastných tokajských vín vo vinohradníckom dvore s kapacitou 45 osôb i v pivnici s vlastným vínnym archívom ponúka spoločnosť Zlatý strapec. Kontakt: 056/637 39 75

Na protiľahlom brehu Bodrogu sa nachádza prístav s výletnou loďou Artur, ktorá má kapacitu 47 miest. Odtiaľ je možné absolvovať plavbu po Bodrogu, ktorá je spojená s náučným výkladom o miestnej histórii, flóre a faune, pričom do programu patrí aj prehliadka hradu v Sárospataku. Kontakt: Lumix Trade, 056/672 59 07, 056/637 32 10.

Kontakt na samosprávu obce

Adresa: Obecný úrad, Tokajská 191/5, 076 31 Viničky
Telefón/fax: 056/ 637 32 81
E-mail: obecvinicky(at)kid.sk

Domovské internetové stránky: www.miestnykanal.com/vinicky


Spracoval: Slavomír Szabó


Použitá literatúra:
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (VEDA, 1978)
Cyklotrasy v tokajskej oblasti (KSK, 2008)
Turistický sprievodca – Tokajská vínna cesta (Združenie Tokajská vínna cesta, 2008)
Monografia obce ViničkyKultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo

Tokajské vínne pivnice

Kaplnka sv. Jozefa a kaštieľ

Rieka Bodrog


Nositelia tradícií

Tokajský strapec – spevácka folklórna skupina

Tradičné recepty

Zemiaková polievka

Čeregy (Csöröge)

Rybacia polievka


Poviedky z obce Viničky

Bolesť a túžba - skutočný príbeh z tridsiatych rokov o miestnych zvykoch v čase dospievania - autor: Slavomír Szabó

Prechádzky so Samuelom - skutočný príbeh z roku 1944 o miestnej židovskej komunite - autor: Anna Domaniková

Historické fotografie

Na počiatku vzniku ČSR

Mešťanky či vidiečanky?

Železničiar

Koráliky a iné ozdoby

Konfirmácia

Obec a škola

Svadby

Prvý ženský bicykel

Vinohradnícka tradícia

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Vínna cesta – štart, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.