login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Nižná Myšľa: Premonštrátsky, neskôr jezuitský kláštor

@ :: Okolie ::     Dec 04 2008, 21:19 (UTC+0)


Nižná Myšľa – okres Košice-okolie: V intraviláne obce na kopci pri kostole sv. Mikuláša stojí impozantná stará budova s vnútorným dvorom a priľahlou záhradou. Je to miesto, ktoré azda najviac formovalo stredoveké dejiny Nižnej Myšle - niekdajší kláštor, ktorý už v 13. storočí založil rad premonštrátov. Samozrejme, v čase svojho vzniku určite nebol taký veľký a jeho architektonický štýl viac zodpovedal dobovému románskemu alebo ranogotickému slohu. Dnes už je ťažko označiť, ktoré časti komplexu sú pôvodné a čo pristavali neskôr.

Za najstaršie možno s veľkou pravdepodobnosťou považovať podzemné priestory. Podzemné chodby údajne odtiaľ viedli až k lokalite Skalka. A nemusí to byť len nejaká povedačka, pretože i keď časť chodieb ostalo zasypaných, stále má tunajšie podzemie dåžku asi dva kilometre. Samozrejme, z hľadiska bezpečnosti by si to vyžadovalo investície do údržby, takže tieto chodby nie sú verejnosti prístupné. Obec i vlastník, ktorým je rímsko-katolícka cirkev, však počíta s možnosťou investícií z projektov. Pre návštevníkov Nižnej Myšle by takto vznikla ozajstná atrakcia. I keď na druhej strane, zaujímavostí je na okolí i teraz niekoľko. V samotnom kláštornom objekte sa nachádza Obecné myšľanské múzeum s unikátnymi nálezmi z doby bronzovej i etnologickými zbierkami z histórie obce. Nechýba tam ani časť starého zariadenia kláštora, tiež jeho zbierka niekoľko storočí starých kníh.

Podľa tradovaných informácií bol kláštor v stredoveku opevnený hradbami a mal charakter hradu. Ani to ho neuchránilo od nájazdov Jiskrových vojsk v 15. storočí, keď bol značne poškodený a pravdepodobne aj vyhorel. Za obeť ohňu padlo určite aspoň južné kláštorné krídlo, ktoré v tom čase museli zbúrať a už nikdy neobnovili. Obyvatelia z miestneho premonštrátskeho prepošstva tu ukončili svoju misiu v roku 1527. Takto sa celý objekt ocitol vo svetskej moci. Vlastníkom bol rod Katayovcov, ktorý ho celý prestaval podľa svojich predstáv a slúžil im ako kaštieľ. V roku 1643 však stavbu získali košickí jezuiti. Nie je jasné či to boli oni alebo Katayovci, ktorí nechali pristavať nové poschodie.

Kaštieľom objekt opäť nazývali v 18. a 19. storočí, keď slúžil ako administratívna budova pre úradníkov myšľanského prefektorátu a proviziátu. Na ďalšie stavebné úpravy došlo koncom 19. storočia, pretože v západnom trakte zriadili cirkevnú ľudovú školu. Práve tieto zásahy boli dosť necitlivé voči pôvodnému architektonickému slohu a dali celému objektu súčasný charakter. Prvky renesancie i baroka sú síce ešte pozorovateľné, ale veľmi málo.

Dnes je kláštor zaradený do zoznamu kultúrnych pamiatok, okrem múzea v ňom sídli aj materská škola.

Slavomír Szabó

Použitá literatúra:

P. Cengel, P. Cengel ml., H. Kmetzová, E. Miroššayová, P. Sedlák: Na sútoku troch riek
L. Olexa: Nižná Myšľa

***


Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slanské vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.