login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Nižná Myšľa: Kostol sv. Mikuláša

@ :: Okolie ::     Dec 04 2008, 11:12 (UTC+0)


Nižná Myšľa – okres Košice-okolie: Už z diaľky dobre viditeľnou architektonickou dominantou obce je farský kostol sv. Mikuláša. Nachádza sa na vyvýšenine na okraji dediny vedľa niekdajšieho stredovekého kláštora. I keď kostol dozaista minulosti patril ku kláštoru, vek oboch stavieb je rozdielny. Zatiaľ čo kláštor s početnými miestnosťami i dlhými podzemnými chodbami ešte z časti nesie pečať doby svojho vzniku, chrám bol viackrát prestavaný, či dokonca je možné, že bol i zbúraný a vystavaný nanovo.

Pôvodný kostol stredovekého prepoštského chrámu bazilikálneho typu zanikol v bližšie neučenom termíne. Dnes sa možno len hypoteticky domnievať, či sa tak nestalo v časoch nájazdu vojsk Jána Jiskru, keď približne v roku 1458 zničili neďalekú osadu s chrámom v lokalite Koscelek. V 16. storočí tu už však kostol opäť stál. V danom storočí bol pre obec dôležitý najmä rok 1527. Tunajšie premonštrátske prepošstvo, ktorému patril kláštor od jeho vzniku, tu ukončilo svoju misiu. Do obce sa prisťahovali jezuiti a práve oni nechali postaviť vysokú kostolnú vežu. Boli to časy veľkých zmien v prístupe ku chápaniu kresťanstva, silné reformačné a protireformačné prúdy menili mnohé dediny. Aj v Nižnej Myšli chrám už v 17. storočí patril kalvínom. Ten však zbúrali, pretože nevyhovoval kapacitne, ale je tiež otázne, či ho zbúrali celkom, alebo len čiastkovo.

Farský kostol sv. Mikuláša, tak ako ho poznáme dnes, bol vystavaný v rokoch 1802 až 1805. Stavba sa nesie v duchu barokovo-klasicistického slohu. Jej interiér je o niečo mladší, vyhotovili ho v rokoch 1808 až 1822. Nie je jasné, aká stará je veža. Je možné, že ide z časti o pôvodnú stavbu zo 16. storočia a prestavanú o niečo neskôr, nakoniec však v roku 1827 dostavanú do súčasného vzhľadu a rozmerov. Svedčia o tom niektoré jej barokové prvky.

V interiéri zaujme najmä klasicistický kríž z prelomu 18. a 19. storočia. Trpiaci Kristus je v nadživotnej veľkosti a kríž je zaradený do zoznamu hnuteľných kultúrnych pamiatok. Pri obhliadke interiéru si ešte môžete pozrieť renesančnú krstiteľnicu zo 17. storočia alebo zaujímavé dvere s kovovou kľučkou do sakristie. Precíznosť drevorezbárskej a kovolejárskej práce neznámeho klasicistického umelca z počiatku 19. storočia je obdivuhodná, tieto dvere sa taktiež nachádzajú na zozname hnuteľných kultúrnych pamiatok. Z bohoslužobných predmetov je mimoriadne cenný barokový kalich z 18. storočia, z rovnakého obdobia sa nachádza aj kríž neznámeho ľudového umelca, ktorý je však zavesený v sakristii.

Slavomír Szabó

Použitá literatúra:

P. Cengel, P. Cengel ml., H. Kmetzová, E. Miroššayová, P. Sedlák: Na sútoku troch riek
L. Olexa: Nižná Myšľa


***


Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slanské vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.