login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Kalša

@ :: Okolie ::     Oct 03 2008, 11:19 (UTC+0)Poloha

Obec Kalša sa nachádza približne 30 kilometrov východne od Košíc medzi obcami Slanské Nové Mesto a Slivník. Administratívne patrí do okresu Košice-okolie v Košickom samosprávnom kraji. V strede obce je nadmorská výška 202 metrov. V obecnom chotári Slanských vrchov sa nadmorská výška pohybuje od 183 do 385 metrov. Chotár Kalše sa rozlieha na ploche 462 hektárov, patrí k úpätiu Slanských vrchov v Podslanskej pahorkatine. Poloha na mape: - - - klikni tu - - - .

História obce

Prvú písomnú zmienku o obci poznáme z roku 1270. Uvádza sa v nej, že Kalša na nachádza na území, ktoré prináleží kláštoru križiakov. Podľa listiny z roku 1299 už patrila palatínovi Omodejovi, avšak v danom roku ju už daroval svojim služobníkom Dionýzovi a Petrovi. V tejto listine sa však Kalša priamo nespomína, ale územie na ktorom sa obec nachádza. Kalša aj naďalej menila majiteľov, ale v rokoch 1335 a 1480 ju dali do zálohy mestu Košice, v roku 1555 ju dokonca páni zo Slivníka mestu predali.

Podľa zápisu z roku 1427 mala Kalša 13 port. V tom čase sa nespočítavali obyvatelia, ale porty – teda veľké brány do hospodárskych usadlostí, ktorými mohol prejsť plne naložený voz. Jedna porta znamenala jednu celú rozvinutú hospodársku usadlosť, v ktorej žila zvyčajne sedliacka rodina so služobníkmi, alebo aj rodiny služobníkov. Dnes sa prepočítavajú obyvatelia v minimálnom predpokladanom počte sedem ľudí na jednu portu. V roku 1427 teda v Kalši žilo minimálne 91 obyvateľov.

Údaj z roku 1598 uvádza, že v dedine stálo 36 poddanských domov. Išlo o poľnohospodársku obec. Veľký zlom nastal začiatkom 18. storočia, keď vplyvom stavovských povstaní Rákociovcov a morovej rany obec zanikla. Nie je to ničím výnimočné, v tom čase takto vyhynulo veľa dedín. V roku 1720 sa tam tiež nachádzali len dve domácnosti. V ďalšom období však nastal prílev nového obyvateľstva, približne o sto rokov nato tu v roku 1828 žilo 287 obyvateľov a o ďalších približne sto rokov, presne v roku 1930, tu žilo 460 obyvateľov.

I keď boje I. svetovej vojny neprebiehali priamo na území obce, v armáde zomrelo osem mužov z Kalše. Elektrický prúd tu zaviedli v roku 1930. Kalša bola oslobodená už 18. decembra 1944, i keď sa tu ešte v celom okolí viedli boje o Dargovský priesmyk a Slanec, takže mnohí obyvatelia ostali radšej v lesoch poskrývaní v zemliankach, než by sa do dediny vrátili. JRD v Kalši založili v roku 1952.

Genéza názvu

1270 - 1272 terra (územie) Kalse
1299 - 1335 possessio (usadlosť) Kalswa
1320 - terra (územie) Galsa
1321 – possessio (usadlosť) Kalsa
1327 - terra (územie) Kalsa
1427 - 1447 Kalsa
1481 - possessio (usadlosť) Kalsa
1553 - 1598 Kalsa
1773 – maďarsky: Kálsa
1808 – slovensky: Kalssa, maďarsky: Kalsa
1903 - Kalša

Historik Branislav Varsik odvádza názov obce od staroslovanského slova Kalswa, čo znamená klčovanie.

Súčasnosť

Obec má dlhodobo v priemere 700 obyvateľov (október 2008). V posledných rokoch narastá počet obyvateľov, ktorí sa sem prisťahovali z Košíc, alebo aspoň skupujú domy na chalupy. I keď je jazero Izra v katastri obce Slanská Huta, nachádza sa v blízkosti Kalše. Z obce k jazeru vedie žltá turistická značka i cesta.

Kontakt

Obecný úrad Kalša
044 18 Kkalša

Telefón: +421-55-696 68 78
e-mail: ocukalsa@mail.t-com.sk

Oficiálne stránky obce: www.kalsa.sk

Použité informačné zdroje:
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku
Branislav Varsik: Osídlenie košickej kotliny
František Petro: Slanecko

Spracoval: Slavomír Szabó


Staré príbehy z Kalše

Hriešna smotana - skutočný príbeh jedného dedinského mordu z dvadsiatych rokov 20. storočia - autor: Jiří Zaťovič

Dôvod, pre ktorý hodno skončiť hádku - tradovaný príbeh z tridsiatych rokov 20. storočia o "vodení" - autor: Slavomír Szabó

Miluj blížneho svojho! - skutočný príbeh zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia o mladých dievkach, tanci, prespankách a farárovom zákaze - autor: Slavomír Szabó

Bicykel od Žida Rotha - skutočný príbeh zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia, keď v obci žili a obchodovali dve židovské rodiny - autor: Jiří Zaťovič

Kone svätojánskej noci - tradovaný povojnový príbeh - autor: ¼ubica Andrásiová, Anna Domaniková

Zrodenie a zánik divého muža - skutočný príbeh z januára 1948, keď sa v dedine zjavil "divý muž" - autor: Slavomír Szabó

Borkin máj - skutočný príbeh z roku 1953, ktorý uvádza do prostredia dedinských tancovačieka a zvykov sviatku Rusadle - autor: Slavomír Szabó

Historické fotografie z obce

Prvá svetová vojna a obec

Mladý pár z počiatku 20. storočia

"Mlada dzivka"

Richtár a I. ČSR

Vlastné deti a „lelenci“

Škola

Pohreb so svadobnými družičkami

"Ancug na nedzeľu"

Tragický osud židovskej komunity

Tragický osud židovskej komunity

Poľnohospodárstvo a hospodárska kríza

Gazda

Tancovačka

Keď mali zemiaky inú cenu

Pôrodné baby a pôrodnice

Nadšenie v rokoch päťdesiatych

Združstevnenie

Dedinské divadlo

Ženy a varenie

Tradičné recepty z Kalše

„Vajco do mľeka“

Slivkový lekvár

Varená papriková nátierka

Kalšanské šuhajdy


* * *


Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slanské vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.