login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Slanské vrchy

@ :: Okolie ::     Jun 20 2008, 14:35 (UTC+0)

Jazero Izra


Kúpele Borda


Slanský hrad


Malá Izra


Pamätník v Dargovskom priesmyku


Poh¾ad na masív Ve¾kého Milièa

Základné údaje

Sopečné pohorie Slanské vrchy sa nachádza v Matransko-slanskej oblasti. Ich severná strana susedí s Beskydským predhorím, východná s Východoslovenskou nížinou, západná s Košickou kotlinou a južná s hranicami Maďarska.

Charakteristickým rysom pohoria je jeho rozmanitosť, ktorá je daná zložitým geologickým vývojom. Masív vznikal postupne rozloženou sopečnou činnosťou. Z tohto dôvodu sa tu nachádzajú početné doliny, členitý horský reliéf so skalnými bralami.

Dåžka pohoria je približne 60 kilometrov. V severnej časti dosahuje šírku asi 20 kilometrov a v južnej časti približne 12 kilometrov. Najvyšší vrh je Šimonka a má nadmorskú výšku 1092 metrov.

Atraktívne sú hlavne jazerá Izra a Malá Izra. Prevažne Izra je z hľadiska turistiky nádherným miestom, ktoré má šance v budúcnosti prilákať milovníkov horskej turistiky i rekreantov vyhľadávajúcich oddych pri vode. V severnej časti zasa opálové bane. Unikátom je studenovodný gejzír v obci Herľany.


Rastliny

Vzhľadom na nadmorskú výšku a charakter pôdy sú pre Slanské vrchy typické listnaté stromy. Prevažujú teplomilné dúbravy a vo vyšších pásmach bučina. Typický je aj hrab, najmä vo vlhších oblastiach s hlbšou pôdou nad kamenným jadrom hôr. Tieto stromové spoločenstvá sú pôvodné, v prevažnej miere nevznikli ľudským zásahom, čiže sadením, ale prirodzene pokryli celé pohorie. Kamenisté svahy majú pestrejšie zloženie, často dominujú jaseň, javor, lipa a klen.

Botanikov určite zaujmú teplomilné rastliny, ktoré sa nachádzajú v nižších pásmach, často v blízkosti skalných útvarov a tiež v oblasti národných prírodných rezervácií Veľký Milič a Malý Milič. Druhovo sa v týchto rastlinných spoločenstvách vyskytujú: Zvonček sibírsky, kavyľ pôvabný, klasovec sivastý, waldesteina kukliková, kostava dalmatská, tavoľnik prostredný a kamienka modropurpurová.

Živočíchy

Rôznorodosť prostredia, relatívne teplomilné prostredie a početné vodné toky od malých potôčikov po jazero vytvárajú predpoklady pre pestré zastúpenie živočíšnych druhov.
Z poľovnícky atraktívnej vysokej zveri tu žije jeleň obyčajný, srnec hôrny, ale i muflón obyčajný. Medzi známymi druhmi nechýba ani líška obyčajná a jazvec hôrny.
Z dravých vtákov sú svojim výskytom vzácne najmä orol kráľovský , sokol sťahovavý a sova dlhochvostá. Početnejšie sú zastúpené aj druhy jariabok hôrny, krkavec čierny, orešnica perlová, haja červená a muchárik malý.

Samostatnú kapitolu tvoria netopiere. Z ich druhového zastúpenia tu možno nájsť podkovára veľkého, netopiera brvitého, netopiera ostronohého a nehaňu čiernu.

V jazere Izra žijú ryby lieň obyčajný a čík malý.

Medzi jaštericami sa vyníma najmä jašterica murová.

Prírodné lokality a zaujímavosti v Slanských vrchoch

Kúpele Borda

Pomík bojov o Dargovský priesmyk

Regeta

jazero Izra

Malá Izra

Pásmo MiličOdporúčané linky o Slanských vrchoch

http://www.slanskevrchy.sk - trasy, história, flóra, pamiatky a veľa všetkého ďalšieho o možnostiach miestneho turizmu

http://www.vranov.sk/rekreac/hory/slanske.htm# - základná informácia o Slanských vrchoch stránok Vranov.sk

http://www.wolf.sk/slanske.php - informácia o záporoch lesného hospodárenia v Slanských vrchoch od Lesoochranárskeho zoskupenia VLK

http://www.kosice.sk/info/dubnik/vrchysk.htm - veľmi stručná informácia stránok Košice.sk

http://www.mineraly.sk/files/reg/sl.htm#... - základná informácia o geologickom zložení Slanských vrchov


* * *

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slánske vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.