login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Slanec: Kostoly

@ :: Okolie ::     Jun 20 2008, 14:01 (UTC+0)

Kalvínsky kostol


Rímsko-katolícky kostol

Prvá písomná zmienka o obci Slanec pochádza z roku 1270. Z roku 1316 však pochádza listina, v ktorej sa píše o tzv. Kostolnom Slanci /"Egyhazaszalanch"/, z čoho je možné predpokladať, že v tom čase tu už kostol stál. Zachovali sa aj záznamy o vyberaní pápežských desiatkov z rokov 1332 až 1335, v ktorých sa nachádza zmienka, že miestna fara v Slanci desiatky od svojich veriacich vybrala a odviedla. Tento kostol bol určite rímsko-katolícky, v danom období ešte reformácia nezačala.

Rýmto údajom čiastočne protirečí kronika evanjelického farského úradu, ktorá zasa uviedla, že prvý kostolík v obci stál na lúke Eklezsai rét a išlo vraj o husitský kostolík. Tento údaj je však mladší, pretože Ján Jiskra dobyl Slanec a vypálil hrad v roku 1440, jeho vojsko tu malo posádku ešte niekoľko rokov. Predpokladá sa však, že práve tento pôvodne husitský kostolík prevzali kalvíni.

Kalvíni tu však s istotou mali svoj kostol od roku 1710, v danom roku mali aj drevený kostolík na dvore súčasnej fary. V protireformačných snahách však gróf Štefan Klobušický kalvínom kostol vzal a zatvoril. Spätne ho získali až s pomocou grófa Mikuláša Forgáča (Forgách) v roku 1776. Súčasný kalvínsky kostol vybudovali v roku 1784, veža bola postavená v roku 1822. Šindľovú strechu mal až do roku 1865.

Súčasný rímsko-katolícky Kostol sv. Štefana kráľa sa tu začal stavať až v roku 1754 na podnet grófa Štefana Klobušického. Veľkou obnovou prešiel v roku 1901 s pomocou Štefana Forgáča, ktorý má na čelnej kostolnej stene svoj rodový erb.-sl-

Spracované podľa
Peter Tajkov: Stredoveké kostoly v Košickej kotline
František Petro: Zaujímavosti z histórie Slanca a okolia
* * *

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slánske vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.