login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Slančík: Výstavba kultúrneho domu

@ :: Historické foto ::     Jun 11 2008, 13:21 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1969 a zachytáva mužov so Slančíka pri prácach na výstavbe kultúrneho domu, o ktorý sa len rozšíril vtedajší miestny národný výbor. Do polovice päťdesiatych rokov sídlil predseda národného výboru iba v jedinej miestnosti, ktorú mala obec prenajatú v súkromnom dome „u Kačmarika“.

Práca na výstavbe nového úradu a neskôr i kultúrneho domu nebola platená. Napriek tomu povinná bola. Predseda národného výboru vypísal zoznamy a termíny, kto a kedy sa má brigády zúčastniť. Vo vtedajšom režime sa proti tomu nikto netrúfal postaviť. Na druhej strane, bol tu i určitý miestny zvyk, že keď už ktokoľvek staval nejakú budovu, ostatní mu prišli nezištne pomôcť. Rozdiel medzi týmto obecným zvykom a brigádami na stavbe kultúrneho domu bol však v tom, že zatiaľ čo v prvom prípade ľudia chodili stavať v rámci pomoci dobrovoľne, v druhom prípade prísť museli. Po postavení kultúrneho domu však nakoniec peniaze zo štátu na tento účel prišli, takže ľudia dostali finančnú odmenu. Nie však všetci. Jeden z pamätníkov tejto stavby spomína: „Niekomu zaplatili, niekomu nie. Podľa toho, kto bol aký kamarát s predsedom“.

Stavalo sa na pozemkoch, ktoré boli zoštátnené, teda vzaté majiteľom miestneho urbariátu. Toto znárodňovanie malo oporu v československej ústave prijatej 9. mája 1948, i keď už začalo o niečo skôr. Ústava však potvrdila, že „hospodárska sústava republiky je založená na znárodnení nerastného bohatstva, priemyslu, veľkoobchodu a peňažníctva, ako aj na vlastníctve pôdy.“


-sl-Spracované podľa spomienok obyvateľov obce Slančík.

* * *

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slánske vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.


čitateľov: 4411