login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Slančík: Miestne špecifiká pohrebného rítu

@ :: Historické foto ::     Jun 06 2008, 13:27 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo šesťdesiatych rokov a zachytáva výjav z pohrebu. Pozornosti neujde hasičská uniforma. V obci bývalo zvykom, že pokiaľ zomrel muž, ktorý bol dobrovoľným hasičom, jeho truhlu niesli bývalí kolegovia z požiarneho zboru. Ako sme už písali, tento v Slančíku vznikol v rámci Zemskej hasičskej jednoty v roku 1922 a pracuje dodnes.

I keď sa jedná o fotku z rokov šesťdesiatych, podľa rímsko-katolíckeho kňaza vidíme, že išlo o cirkevný pohreb. Aj v časoch bývalého politického režimu boli všetky pohreby v obci cirkevné.

Od chvíle, kým lekár konštatoval smrť, až po uloženie do hrobu býval nebožtík vystavený v otvorenej truhle vo svojom dome. ¼udia sa k nemu chodievali modliť. Pokiaľ zomrel muž, v jeden večer pred pohrebom sa pri nebožtíkovi stretli iba chlapi, aby si naň spoločne zaspomínali a pritom si pripili pálenkou, aby mu bola zem ľahká. Na zabránenie šírenia màtvolnému zápachu sa pod vystavenú truhlu dával lavór plný vody s octom. Ten údajne pach stiahol a nebolo to tak cítiť.

Pretože najbližšie domy smútku pre nebohých zo Slančíka sú v Ruskove a v Slanskom Novom Meste, v mnohých rodinách zvyk vystavovania zosnulého v domácnosti pretrváva dodnes. I keď dom smútku v obci nie je, nachádza sa tu cintorín, kde ešte môžeme podľa sledovať určité pravidlá spojené s určením miesta pre hrob. Rímsko-katolícki a grécko-katolíci sú uložení v hroboch vedľa seba, ale kalvíni v čiastočne oddelenej zóne v ľavej časti cintorína. Pokiaľ pochovávali samovraha (aj také sa stalo), kňaz na pohreb neprišiel, na kostole počas pohrebného rítu nezvonil zvon a miesto pre hrob bolo vybrané v úplne oddelenej zóne pri plote v tzv. neposvätenej pôde.

-sl-Spracované podľa: spomienok obyvateľov obce Slančík a knihy František Petro, Jozef Beliš: Slančík.

* * *

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slánske vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.


čitateľov: 4070