login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Košice, Slančík: Zbory Zemskej hasičskej jednoty

@ :: Historické foto ::     May 29 2008, 20:19 (UTC+0)

Slančík, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z februára 1950 a sú na nej zobrazení účastníci a školitelia kurzu hasičských inštruktorov. Záber bol vyhotovený pred košickými hasičskými kasárňami na terajšej Požiarnickej ulici. Medzi účastníkmi sa nachádzajú aj obyvatelia obce Slančík.

Zemská hasičská jednota bola na Slovensku založená v roku 1922. Slančík na jej výzvu o zriadenie obecných hasičských zborov reagoval pohotovo a ešte v tom istom roku tu zriadili svoju hasičskú stanicu. Zakladateľmi sa stali vtedajší slančícky richtár Ján Lonščák a Pavol Bechter Bačo, ktorý sa neskôr stal aj veliteľom obecných hasičov. Krátko po vzniku si zadovážili aj ručnú striekačku, ktorú mohol obsluhovať jeden hasič. Neskôr ďalšiu ručnú striekačku, ktorú však už museli obsluhovať pumpovaním štyria hasiči naraz, ale mala lepší tlak, dostriekla do väčšej diaľky, teda bola i viac výkonná. Ako hasičská stanica v danom čase slúžila obecná drevená búda.

Kamennú hasičskú zbrojnicu v Slančíku postavili v druhej polovici päťdesiatych rokov. Zabezpečili do nej už aj prvú motorovú striekačku typu PS-8. O tom, že to vtedajší miestni obyvatelia mysleli s hasičským zborom veľmi vážne, svedčí i skutočnosť, že v danom desaťročí vyhrali krajskú súťaž obecných hasičských zborov.

V súčasnosti v Slančíku pôsobí okrem dobrovoľných hasičov aj detský kolektív Plameňáci, ktorý sa zúčastňuje na súťažiach mladých požiarnikov nazvaných Plameň.. Každoročne sa zúčastňujú súťaží aj dospelí hasiči a dosahujú popredné miesta. Nebývajú horší ako piaty zo stodesať obcí okresu. I keď v Slančíku nezvykne horieť, k čomu prispievajú aj protipožiarne opatrenia, disponujú tu modernejšou striekačkou PS-12. O dlhodobých protipožiarnych opatreniach svedčí skutočnosť, že v rokoch 1960 až 1980 v obci nehorelo ani raz, potom do roku 2000 zasahovali len pri troch menších požiaroch. Dnes im štatistiku narúša len jeden a stále ten istý neprispôsobivý obyvateľ, ktorý máva s ohňom osobné problémy...


Spracované podľa: spomienok obyvateľov obce Slančík a knihy František Petro, Jozef Beliš: Slančík.


-sl-* * *

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slánske vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.


čitateľov: 5223