login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Slančík: Dievky z rokov päťdesiatych

@ :: Historické foto ::     May 22 2008, 20:59 (UTC+0)

Slančík, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla v roku 1954 a zachytáva tri slobodné dievčatá zo Slančíka. Ich stav možno poznať podľa toho, že majú odkryté vlasy. Pre ženu po vydaji bolo nemysliteľné, aby sa ukázala na verejnosti bez šatky na hlave.

Päťdesiate roky boli obdobím, kedy sa menila spoločnosť vplyvnom ideológie komunistickej strany a s tým aj sociálne a hospodárske pomery vidieka. Ako sme už uviedli, Slančík bola prevažne poľnohospodárska obec, kde JRD vzniklo až v roku 1958. Súkromní poľnohospodári boli aj v roku vzniku tejto fotografie zaťažovaní povinnými odvodmi z výnosov, ktoré sa určovali vždy rok vopred. Museli sa plniť bez ohľadu na to, či bol rok úrodný, alebo nebol.

Jedna zo žien spomína, že doma mali asi desať sliepok, takže museli štátu počas roka odviesť dvesto vajec. Zaujímavé pritom je, že z chovu husí sa nemuselo odvádzať nič. Naopak, na husacine sa ešte dalo zarobiť, pretože do obce chodilo auto z poľnohospodárskeho výkupu a husi sa vykupovali. Podobné to bolo aj pri väčších hospodárskych zvieratách. Napríklad zo zabitej svine museli štátu odovzdať kožu a vedro masti, ale ak chovali kozu, z jej zabitia nemuseli štátu odovzdať ani chlp. V tom čase až do vzniku JRD teda v obci pôsobil pastier kôz, ktorý vodil kozy k každej domácnosti na pašu. Bol za to platený, vyplatilo sa to jemu i chovateľom.

Obec mala i pastiera kráv, ale ich počet tu v danom období klesal. Kontingenty z mlieka boli také vysoké, že sa hovädzí dobytok pomaly prestávalo oplácať chovať. Mlieko, vajcia i ďalšie živočíšne produkty pritom museli donášať na štátne odvody až do Slanca, čiže asi štyri kilometre.

Vznik JRD bol tu, ako aj vo väčšine iných obcí, poznačený veľkými nezhodami medzi agitátormi a zakladateľmi družstva na jednej strane a súkromnými poľnohospodármi na strane druhej. Vyhrážanie sa a sústavný tlak boli častými javmi. Nakoniec došlo aj k zhabaniu majetku. Jedna zo žien ešte teraz spomína, že raz sa vrátili domov a chlievy mali prázdne. Dozvedeli sa, že v ich neprítomnosti im vzali prasatá do JRD. Išli teda tam, nech im vrátia aspoň jedno, aby mali jedlo pre rodinu. Nedostali však nič.


-sl-

Spracované podľa spomienok obyvateľov obce Slančík.


* * *

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slánske vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.


čitateľov: 5522