login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Slanská Huta: Vojenské bunkre z I. ČSR

@ :: Okolie ::     May 15 2008, 19:30 (UTC+0)
V rokoch 1935 až 1938 pristúpila vláda I. Československej republiky k rozsiahlemu budovaniu pohraničných pevností v Čechách, na Morave, v Sliezku, na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Boli to roky, kedy jediným hraničným spojencom mladého štátu bolo len Rumunsko, s ktorým sme susedili práve v časti Podkarpatskej Rusi, dnes viac známej ako Zakarpatská Ukrajina.

Dobré medzinárodné vzťahy Československa s Francúzskom, vychádzajúce aj z osobných kontaktov v tom čase už zosnulého Milana Rastislava Štefánika, garantovali v prípade napadnutia ČSR pomoc francúzskej armády. Vzdialenosť medzi oboma krajinami však nabádala československú vládu k samostatnejšej obranyschopnosti a rozhodnutiu postaviť v rizikových úsekoch našich hraníc líniu opevnení, a to podľa francúzskeho vzoru. Takto v marci 1935 schválil minister národnej obrany Bohumír Bradáč zriadenie Rady pre opevňovanie a Riaditeľstvo opevňovacích prác. Začalo sa s budovaním ťažkých a ľahkých pevností, všetko pod dozorom generála Karla Husáreka.

Dňa 24. 4. 1938 vydala Rada pre opevňovanie nariadenie vybudovať 38 ľahkých vojenských opevnení v línii od obce Slanská Huta, z toho 37 zo železno-betónovej konštrukcie. Stavbu realizovali spoločnosti Mandaus, Chust, Ing. Švajcr a spol. Ich úlohou bolo zabrániť možnému prieniku maďarských vojsk na československé územie. Dodnes sa zachovalo minimálne 22 z týchto objektov, ktoré sa nachádzajú priamo v obci Slanská Huta a ďalej z oboch strán zelenej turistickej značky v smere na Izru. Hneď na začiatku cesty je osem z nich dobre viditeľných uprostred lúk. Vďaka masívnym stenám sú zachované, ale napriek skutočnosti, že patria k dnes už raritnej dobovej vojenskej architektúre, nie sú stále pamiatkovo chránené. Dva z bunkrov môžeme nájsť priamo v obci Slanská Huta.

Ostatné opevnenia postavené západným smerom od dediny sa nachádzali na území, ktoré sa v roku 1938 do roku 1945 stalo súčasťou Horthyovského Maďarska a v danom čase boli maďarským vojskom zbúrané.

Rad opevnení v línii od obce Slanská Huta pokračoval ďalším v línii od obce Kuzmice. Línie oboch obcí mali dovedna 55 vojenských objektov.

-sl-* * *

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slánske vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.