login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Slanská Huta: Malá Izra – prírodná rezervácia

@ :: Okolie ::     May 11 2008, 20:10 (UTC+0)

Jazero Malá Izra sa nachádza v geografickej oblasti severovýchodného Miliča, v širšom kontexte Slanských hôr. Katastrálne patrí k územiu obce Slanská Huta.

Malá Izra nie je pre turistov natoľko atraktívna ako jazero Izra, avšak svojou unikátnosťou má oveľa väčší význam. Ako prírodná rezervácia má pridelený najprísnejší stupeň ochrany 5, čo zahàňa zákaz vybočenia z turistických chodníkov, zber rastlín a ich plodov, ako aj rušenie miestnej fauny. Rozloha jazera je 0,77 hektára, pričom vodná plocha nie je odkrytá, ale nachádza sa v prírodnej priehlbine lesa. Postupným zarastaním sa mení na mokraď, rašelinisko. Napriek vyššej nadmorskej výške, ktorá pri jazernej hladine dosahuje 526 metrov, sa tu nachádza jelšový les nížinného typu.

Hrebeň Veľkého Miliča tvoria vulkanické ryodacity so strmými svahmi. Početnými zosuvmi pôdy sa vytvorili depresie, ktorých podklad tvoria nepriepustné neogény íly. Voda teda nevsakuje, ale zdržiava sa na povrchu v mnohých mokradiach. Takýmto spôsobom vznikla i Malá Izra. Rastú tu viaceré vzácne druhy rastlín močiarneho biotopu. Spolu s ďalšími rezerváciami pásma Veľkého Miliča patrí Malá Izra do sústavy NATURA 200 ako prírodné územie európskeho významu.

Najvýhodnejší prístup je od jazera Izra žltou turistickou značkou, cesta trvá približne 20 minút, alebo žltou značkou z druhej strany od obce Slanská Huta, čo trvá približne hodinu. Turisti si často zamieňajú Malú Izru za menšiu mokraď, ktorá sa nachádza na križovatke žltej a červenej turistickej značky. I keď tu oznamovacia tabuľa nesie názov Malá Izra, rezervácia sa lesným jazerom sa nachádza asi 300 metrov ďalej po červenej turistickej značne v smere na Milič.

-sl-


Použitá literatúra:
Slovensko – príroda (vydal Obzor, 1972)
František Petro: Zaujímavosti z histórie Slanca a okolia (vydal Obecný úrad Slanec)
František Petro: Slanecko v archívoch a kronikách (vydal František Petro, 2005)* * *

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slánske vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.