login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Slanská Huta

@ :: Okolie ::     Apr 29 2008, 17:03 (UTC+0)
Slanská Huta na jar 2008


Jeden z betónových gu¾ometných bunkrov z èias I. ÈSR

Slanská Huta na jar 2008


Jazero Izra
Chov muflónov

Poloha

Obec Slanská Huta sa nachádza necelých 30 km juhovýchodne od Košíc. Administratívne patrí do okresu Košice-okolie v Košickom samosprávnom kraji. V strede obce je nadmorská výška 460 metrov. V hornatom obecnom chotári Slanských vrchov sa nadmorská výška pohybuje od 275 do 750 metrov. Poloha na mape: - - - klikni tu - - - .

História obce

Prvú písomnú zmienky o Slanskej Huti poznáme z roku 1772. V tom čase to však ešte nebola samostatná obec, ale kolónia želiarov, ktorí boli robotníkmi miestnej sklárskej hute. Táto bola vo vlastníctve grófskeho rodu Forgách. V roku 1869 tu žilo 279 obyvateľov. Kolónia patrila k blízkej obci Nový Salaš a osamostatnila sa až v roku 1880, kedy tu žilo 237 obyvateľov. Spolu s Novým Salašom majetkovo patrila k panstvu Slanec. Administratívne bola v rokoch 1850 – 1939 súčasťou slúžnovského okresu Ždaňa.

V roku 1828 stálo v Slanskej Huti 39 domov, v ktorých žilo 280 obyvateľov. V tom čase už začal prevažovať poľnohospodársky a lesohospodársky charakter kolónie.

Za I. ČSR po podpísaní Viedenskej arbitráže, ostala Slanská Huta súčasťou Československa. Vzhľadom na blízkosť hraníc Horthyovského Maďarska tu v rokoch 1938 – 1939 vybudovali pás betónových guľometných bunkrov, z ktorých sedemnásť sa zachovalo v dobrom stave dodnes. V rokoch 1939 – 1944 patrila dedina do okresu Trebišov.

Obec bola počas oslobodzovacích bojov II. svetovej vojny v bezprostrednej blízkosti stretu dvoch sovietskych frontov. Zatiaľ čo z juhozápadu postupoval II. ukrajinský front podporený 4. rumunskou armádou až po Seňu, zo severu sa blížil IV. ukrajinský front, ktorý bojoval o Dargovský priesmyk od 3. decembra 1944 do 18. januára 1945. Práve vojaci IV. ukrajinského frontu, presnejšie jeho 18. armády vedenej generálom Gastilovičom, oslobodili v skorých ranných hodinách dňa 19. 1. 1945 ráno o 3,00 aj Slanskú Hutu. Po oslobodení a ukončení vojny bola obec priradená do okresu Košice-vidiek.

JRD I. typu tu vzniklo v roku 1950, JDR III. typu v roku 1952. V roku 1960 bolo zlúčené s JRD Nový Salaš. Elektrický prúd bol do obce zavedený v roku 1956. Opätovné preradenie obce do okresu Trebišov nastalo v rokoch 1960 – 1968. Potom sa Slanská Huta dostala znova do okresu Košice-vidiek, neskôr nazvaného Košice-okolie. V roku 1970 tu žilo 366 obyvateľov.

Genéza názvu

1772 – Szalancz Huta
1808 – Szalánczi Huta
1851 – Szalánczhuta
1900 – slovensky: Saláncka Huta, maďarsky: Salánchuta
1920 – Sálancká Huta
1927 – Slanská Huta

Súčasnosť

Obec má kataster o rozlohe 1416,7 hektárov. V apríli 2008 mala 211 obyvateľov. Veľká časť obyvateľov je dnes už v post-produktívnom veku.

Pôsobí tu 76 členný dobrovoľný hasičský zbor a futbalový klub Štart Slanská Huta. Obec nemá školské zariadenie, deti navštevujú školu v Slanci.

Do katastra obce patria rezervácie Veľký Milič, Malý Milič a Malá Izra, tiež jazero Izra. Nad Slanskou Hutou prechádza červená medzinárodná turistická trasa EB, ktorá vedie z Čiech cez Slovensko, smeruje do Poľska, opäť sa vracia na naše územie a pokračuje do Maďarska. Priamo cez dedinu prechádza zelená i žltá turistická značka, obe vedú juhovýchodným smerom k jazeru Izra a západným smerom do obce Skároš.

K zaujímavostiam Slanskej Hute patrí chovná stanica muflónov, ktorú vedie rodina Héležová. S chovom začali v roku 2002 s troma muflónmi zo ZOO Košice. V čase vzniku tohto článku (apríl 2008) už mali 31 kusov, pričom ich chov nie je komerčný, zvieratá nepredávajú na mäso. Muflóny si tu jednoducho žijú na dvojhektárovom výbehu len pre radosť majiteľov chovu. Kontakt na muflóniu zverofarmu: 0907 027 906.


Kontakt

Obecný úrad Slanská Huta
Slanská Huta 85
044 17 Slanec

Telefón: 055/696 83 42
Fax: 055/696 83 42
E-mail: slanskahuta@zoznam.sk


Domovské stránky obce:www.slanska.huta.szm.sk


Použité informačné zdroje:
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku
František Petro: Slanecko v archívoch a kronikách
Sprievodca slanským mikroregiónom

Spracoval: Slavomír Szabó


Prírodné bohatstvo, kultúrne dedičstvo

Jazero Izra

Malá Izra – prírodná rezervácia

Milič – NATURA 2000

Vojenské bunkre z I. ČSR


Tradičné recepty

Trešenina

Polievka na žatvu


Historické fotografie

Pílenie dreva "na capku"

Roľa na Visalaši

Povojnová móda

Slanská Huta, Nový Salaš: Divadlo a škola – hra a trest

Zabíjačka a kontingenty

Oblečenie v rokoch päťdesiatych

Jedno z prvých JRD v Československu

Nanebovstúpenie Panny Márie

"Vyhryzky"


Poviedky z obce

Päť vzývaní Perúna - povesť o vzniku jazera Izra z čias bojov Slovanov a Avarov - autor: Slavomír Szabó

Izra, moja dcéra - ďalšia povesť o pomenovaní jazera Izra z čias bojov Uhrov a Turkov - autor: Slavomír Szabó

Pašovaná hlava - príbeh z leta 1925 - autor: Anna Domaniková

Zázračná Hoscova studnička - príbeh z tridsiatych rokov 20. storočia - autor: Slavomír Szabó

Dadajova pomoc - príbeh z tridsiatych rokov 20. storočia - autor: Slavomír Szabó

Ženy sú z hrušky, muži z jablone - údajne skutočný príbeh z tridsiatych rokov 20. storočia - autorky: ¼ubica Andrásiová, Anna Domaniková* * *

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slánske vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.