login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Košický Klečenov

@ :: Okolie ::     Mar 18 2008, 11:23 (UTC+0)Poloha

Obec Košický Klečenov sa nachádza asi 25 km východne od Košíc pri ceste E 50. Administratívne patrí do okresu Košice-okolie v Košickom samosprávnom kraji. V strede obce je nadmorská výška 324 metrov. S Košickým Klečenovom splynula aj historická dedina Borda, ktorá má nadmorskú výšku 370 metrov. V hornatom obecnom chotári Slanských vrchov sa nadmorská výška pohybuje od 290 do 659 metrov. Poloha na mape: - - - klikni tu - - - .

História obce

Prvú písomnú zmienku o obci Košický Klečenov poznáme z roku 1384. Podľa nej bola dedina v majetku Jána, syna Petheucha zo Svinice ešte pred jeho smrťou. Potom, ešte pre rokom 1384, kráľovná Alžbeta darovala Jánove majetky päťkostolnému biskupovi Valentínovi. Písomná zmienka z roku 1390 pojednáva o ďalšej zmene vlastníckych pomerov, keď z poverenia kráľa Žigmunda Luxemburského Košický Klečenov prešiel spolu s celým panstvom Svinica do majetku Peréniovcov.

V roku 1427 sa Košický Klečenov spomína ako vyvinutá dedina. V tom čase mala 10 port. Porta je brána do dvora hospodárskej usadlosti, ktorou môže prejsť naložený voz ťahaný koňmi. Vtedy sa nepočítali obyvatelia, ale porty. Všeobecne sa dnes ráta s tým, že v jednej takejto usadlosti žilo minimálne sedem ľudí (včítane služobníctva hospodára), takže v danom roku žilo v Košickom Klečnove minimálne 70 obyvateľov.

Potom nastala zmena, kedy sa obec zmenila na malú osadu, prípadne možno i na čas zanikla. V rokoch 1552, 1553, 1564 a 1565 tu totiž nebola ani jedna porta. Pokiaľ tu ľudia žili, tak len v chudobných malých domoch, nenachádzalo sa tu žiadne hospodárske sídlo.

Ešte v roku 1564 patrila obec Peréniovcom, ale svadbou ich dcéry Alžbety s Františkom Drugethom prešla do majetku Drugethovcov z Humenného. Práve v tom čase môžeme vidieť zmeny v osídlení, pretože podľa záznamu z roku 1570 tam stáli už tri porty (hospodárske usadlosti) a žili dvaja želiari. V roku 1598 tu stálo deväť domov.

V roku 1601 prešiel Košický Klečenov do vlastníctva panstva Trebišov. V tom čase sa uvádza, že obec bola rusínska – pravoslávna. Je teda možné, že nové obyvateľstvo a tu usadilo na základe valaského práva. Daňové záznamy z roku 1630 uvádzajú, že Košický Klečenov zaplatil daň za pol porty od gazdov i želiarov. V tom čase to teda bola iba malá osada. Aj v roku 1720 tu existovalo iba päť domácností, ale v roku 1722 ich už bolo jedenásť. Lexikón z roku 1773 uvádza, že sa v dedine rozprávalo prevažne po slovensky.

Záznamy z roku 1822 dokladujú, že sa v Košickom Klečenove nachádzalo už 28 domov, v ktorých žilo 222 obyvateľov. Z poľnohospodárstva sa venovali najmä pestovaniu ovsa a živili sa tiež ako furmani. Podľa sčítania obyvateľov v roku 1900 sa až 93,8 % obyvateľov hlásilo ku Slovákom.

Obec bola veľmi postihnutá II. svetovou vojnou, keďže leží na úpätí svahu Dargovského priesmyku. Oslobodená bola dňa 18. 1. 1945, nemecký odpor prelomila 18. armáda IV. ukrajinského frontu vedená generálom Gastilovičom.

Po násilnej kolektivizácii tu vzniklo JRD v roku 1958, až potom do obce v rovnakom roku zaviedli aj elektrický prúd.

Genéza názvu

1384 – Kelenche
1397/1045/1427 - Kelechen
1430 - Kelenthe
1430/1431 - Keleczen
1487/1513/1552/1570 – Kelechen
1773 – slovensky: Klecženow, nemecky: Kleschenwetz, maďarsky: Keleczény
1786 – Klečenow
1808 – slovensky: Klečenow, maďarsky: Kelecsény, rusínsky: Kliscenov
1851 – Kleczenow
1908 – Kľečenou
1948 – Košický Klečenov

Súčasnosť

Kataster obce má 1340 hektárov, z čoho až 907 hektárov tvoria lesy. Patrí k nim aj známy Dargovský priesmyk, kde sa nachádza pamätník osloboditeľom a ťažká vojenská technika z II. svetovej vojny.

Priesmykom prechádza aj červená turistická značka, ktorá južne smeruje na Slanecký hrad a k jazeru Izra. Severne smeruje k niekdajším kúpeľom Herľany.

Do katastra Košického Klečenova patria aj niekdajšie kúpele Borda a historická obec rovnakého mena.

V čase vzniku tohto profilu (marec 2008) mal Košický Klečenov 283 obyvateľov.

Pri ceste E 50, ktorá prechádza okrajom obce, sa nachádza motorest Oáza poskytujúci stravovacie i ubytovacie služby. Informácie a rezervácie: +421-55-69 65 297

Kontakt

Obecný úrad
Košický Klečenov 9
044 45 Bidovce

Telefón: +421-55-696 52 69

e-mail: obeckosickyklecenov@netkosice.sk


Použité informačné zdroje:
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku
Branislav Varsik: Osídlenie košickej kotliny

Spracoval: Slavomír Szabó


Pamätihodnosti obce

Pamätník bojov o Dargovský priesmyk

ažká bojová technika v Dargovskom priesmyku

Kúpele Borda

Tank T 34


Historické fotografie

Poľnohospodár

Vojaci I. ČSR

Muž, ktorého pochovali zaživa

Fabrické látky versus kroje

Prvé kosačky

Obnova vojnou zničenej obce

Na gazdovom dvore

Chlapec so zbraňou

Deviataci

Svadba a úloha ženy po nej

Dedinské divadlo

Vàtanie studne

Výstavba na farských lúkach

Tradičné recepty

Veľkonočná paska

Nálečník

Turistické trasy

Košický Klečenov, Zemplínska Teplica: Cez masív Bogoty


Poviedky z obce

Prízrak z Hrádku - povesť, ktorá sa odohráva v 19. storočí - autor: Slavomír Szabó

Šaulov smäd - povesť o vzniku kúpeľov Borda - autor: ¼ubica Andrásiová, Anna Domaniková

Ja, pastirňa - príbehy rómskych pastierov a ich rodín - autor: Anna Domaniková

Vojna, kam sa len obzrieš - príbeh z čias bojov o Dargovský priesmyk - autor: Slavomír Szabó

Herectvo tu bude furt - príbeh z prostredia dedinského divadla z roku 1956 - autor: Anna Domaniková


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slánske vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.