login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Rovné

@ :: Svidník - okolie ::     Feb 02 2008, 20:13 (UTC+0)

-


-


-


-


-


-


-


-


-


Poloha

Obec Rovné sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji v okrese Svidník. Od krajského mesta je vzdialená približne 4 kilometre juhozápadným smerom.

Dedina leží v oblasti Ondavskej vrchoviny na južnom okraji Nízkych Beskýd. Nadmorská výška v strede obce je 330 metrov. V katastri s rozlohou 1 302 hektárov je nadmorská výška od 300 do 667 metrov. Poloha na mape: klikni tu.

História

Prvú písomnú zmienku o obci poznáme z roku 1414. Podľa nej potvrdil kráľ Žigmund Luxemburský vlastníctvo dedičných panstiev rodu Cudarovcom z panstva Makovica. Práve z tejto listiny sa však dozvedáme aj to, že už v roku 1352 bolo panstvo Radoma včlenené do panstva Makovica. Je teda dôvodné predpokladať, že obec Rovné existovala už v polovici 14. storočia.

Podľa zápisu z roku 1427 mala dedina 35 port. Porta bola brána, ktorá viedla na sedliacky dvor, ale bola taká veľká, že ňou mohol prejsť voz ťahaný koňmi. V tom čase sa nezrátavali obyvatelia dedín, ale dane sa platili od počtu port, čiže sedliackych hospodárskych udalostí. Na jednu portu sa zvykne počítať minimálne sedem usadlíkov (sedliacka rodina a služobníctvo), teda v roku 1427 mali Rovné minimálne 245 obyvateľov. Na prvú polovicu 15. storočia to teda bola naozaj veľká a ľudnatá dedina.

Zmena nastala v druhej polovici 15. storočia, keď v rokoch 1470 až 1471 a 1492 až 1492 vpadli na toto územie poľské vojská a obyvatelia z Rovného utiekli, alebo sa odsťahovali. Je možné, že časť obyvateľstva bola vyvraždená. V dedine ostali len dva domy a kaplnka.

Podľa zápisov z roku 1600 vieme, že Rovné znova existovalo ako veľká dedina, ktorú už obývali najmä Rusíni. Títo sa na území súčasného Slovenska usadzovali od 14. do 17. storočia na základe valaského práva. V roku 1600 sa v obci nachádzalo 21 sedliackych usadlostí, viaceré domy patrili početnej rodine richtára Šoltýsa, tiež tu bol kostolík a fara. Obecný pop vlastnil aj jednu usadlosť. Cirkevný život v obci nadobudol vyšší rozmer tým, že sa tu nachádzala aj ikonopisecká dielňa.

Miestna farnosť zanikla až v 18. storočí. V roku 1782 tu však bol postavený drevený chrám, ktorý však na rozdiel od iných unikátnych kostolíkov v tejto oblasti, v 20. storočí zanikol, presnejšie v roku 1956. Jeho ikony sa nachádzajú v Šarišskom múzeu v Bardejove.

V čase protihabsburských povstaní, konkrétne v rokoch 1713 až 1714 bola obec Rovné úplne vyľudnená. Nie je to však ojedinelý prípad, podobne na tom boli mnohé dediny na východe súčasného Slovenska. K vyľudneniu prispela aj vtedajšia morová rana, avšak nevieme, či zasiahla aj Rovné. Tragický bol rok 1777, keď dedina vyhorela. V roku 1828 tu stálo 68 domov, v ktorých žilo 502 obyvateľov.


Poznatky o existencii školy máme z roku 1903, keď tu vyučoval kvalifikovaný učiteľ Atanáz Sepeši (Szepessi). Mal na starosti 128 žiakov. V danom roku obec obývalo 457 obyvateľov, z ktorých až na 12 Židov boli všetci gréckokatolíci.

Prelom 19. a 20. storočia bol poznamenaný početným vysťahovalectvom za prácou do Ameriky. V čase I. ČSR to bola prevažne poľnohospodárska obec. Druhá svetová vojna pre dedinu skončila 19. januára 1945, čo je na dané územie pomerne neskorý termín, ale osloboditelia na nich údajne „zabudli“. Počas vojny nemecká firma do dediny postavila asfaltovú cestu. Elektrický prúd do obce zaviedli v roku 1956. JRD tu založili až v roku 1972.

Genéza názvu obce

1414 - Rovna
1773 – Rowne, maďarsky Rovna, Rovno

Domáce rusínske obyvateľstvo dedinu nazýva Rovni.

Súčasnosť

Rovné má približne 520 obyvateľov v takmer 150 rodinných domoch. Podľa posledného sčítania ľudu sa k slovenskej národnosti hlásilo 370 obyvateľov, k rusínskej 95, k rómskej 35, k ukrajinskej 6, k poľskej 2 a k českej a k maďarskej po 1 obyvateľovi.

Obec si zachovala svoj poľnohospodársky charakter aj po rozpade JRD. Domáce obyvateľstvo neprejavilo veľký záujem o individuálne hospodárenie, ale už od roku 1992 tu pôsobí spoločnosť Rovnex, ktorá obhospodaruje pozemky.

Obec má dobrú východiskovú polohu pre rozvoj agroturistiky a je vhodná aj ako štartovné miesto na prechod Nízkych Bezkýd.

Kontakt

Adresa: Obecný úrad Rovné, Č. 37 Rovné, 090 16 pošta Cernina

Telefón: +421 54 788 11 05

E-mail: obecrovne@centrum.sk

Domovské stránky obce: www.rovne.ocu.sk

Spracoval: Slavomír Szabó

Použitá literatúra:
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (VEDA, 1977)
Andrej Kaputa: História obce Rovné (štúdia)


Poviedky z obce Rovné

“Ej, zahrajce, zahrajce totu poraženú“ - príbeh o rómskych hudobníkoch zo štyridsiatych rokov 20. storočia – autor: Slavomír Szabó

Cigánov kuma - príbeh o zvyku Rómov volit si za krstných rodičov svojich detí Rusínov - zo štyridsiatych rokov 20. storočia – autor: ¼ubica Andrásiová, Anna Domaniková

Cigánska rada - tradovaný príbeh o nespokojnom nebožtíkovi - zo štyridsiatych rokov 20. storočia – autor: Slavomír Szabó

Cigánov kuma - skutočný príbeh o gazdovi a jeho rómskom pastierovi - zo štyridsiatych rokov 20. storočia – autor: Slavomír Szabó

Historické fotografie

Mladomanželia

Rómski hudobníci

Rodinná fotografia

Rusíni a valaské právo

Svadba

Rusínka

Matka s dcérou


***Tento príspevok vznikol v rámci projektu „Zachráňme staré príbehy, aby sme nestratili svoju identitu“, ktorý podporila Stredoeurópska nadácia a spoločnosť Slovnaft, a.s., člen Skupiny MOL.