login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Šemša: kaštieľ

@ :: Okolie ::     May 19 2005, 13:42 (UTC+0)

Barokovo-klasicistický sloh kaštie¾a je architektonicky nie ve¾mi šastne spojený s moderným funkcionalizmom


Zadné krídlo kaštie¾a


Kaštie¾ obkolesujú kamenné hradby pripomínajúce stredoveké barbakany


V objekte kaštie¾a - vèítane parku - sa dnes nachádza Domov sociálnych služieb

Kaštieľ, ktorý je dozaista najzaujímavejšou historicky chránenou pamiatkou obce Šemša, je úzko spätý s grófskym rodom Semseyovcov. Aj samotný názov rodu vychádza z niekdajšieho rodového prívlastku de Semsey, teda gróf zo Šemše. Historik Bello Polla uvádza, že od začiatku storočia až do roku 1848 časť dediny vlastnil tento grófsky rod. V kaštieli ak vo svojom rodovom sídle však žili oveľa dlhšie, až do čias druhej svetovej vojny.

Jednoposchodový kaštieľ je postavený v barokovo-klasicistickom slohu a pochádza z polovice 18. storočia, kedy bol ešte postavený ako prízemná budova. Neskôr kaštieľ dostavali a klasicisticky upravili. Jeho pôdorys je obdåžnikovitý s vystupujúcim rizalitom na priečelí smerom do záhrady. Okolie kaštiela tvoril park anglického typu s arborétom s cudzokrajnými rastlinami. Ešte aj dnes tu možno obdivovať úžasné sekvoje.

Pôvodný park bol oproti súčasnému stavu oveľa rozľahlejší a nachádzali sa tam aj jazierka. Dnes je kaštieľ vo svojom komplexe “obohatený” o stavby moderného typu. Stále sa však zachovali obranné múry, ktoré pripomínajú skôr stredoveké barbakany.

Po vysťahovaní rodu Semseyovou (dnes žije prevažná časť rodu v Argentíne), bolo po nástupe komunistov k moci v kaštieli zriadené výučbové stredisko politickej školy. Dnes tam sídli Ústav sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je Úrad Košického samosprávneho kraja.

Kaštieľ a jeho areál je pre verejnosť uzatvorené miesto.

- sl -