login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Miková

@ :: Stropkov - okolie ::     Jul 12 2007, 12:58 (UTC+0)

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Poloha

Obec Miková sa nachádza na severovýchode Slovenska v Prešovskom samosprávnom kraji v okrese Stropkov. Je situovaná v Nízkych Beskydách. Nadmorská výška v strede obce je 370 metrov nad morom, chotár má nadmorskú výšku od 350 do 683 metrov nad morom. Rozloha chotára obce je 1271 hektárov. Dedina je od Košíc vzdialená približne 110 kilometrov. Poloha obce na mape: - - - klikni tu - - - .

História obce

Prvú písomnú zmienku o obci poznáme z roku 1390.

V roku 1598 sa v obci nachádzalo 23 port. Porta je taká brána do dvora hospodárskej usadlosti, ktorou môže prejsť naložený voz ťahaný koňmi. Všeobecne sa dnes počíta, že v jednej takejto usadlosti žilo minimálne sedem ľudí (včítane služobníctva hospodára), takže v danom roku žilo v Mikovej minimálne 161 obyvateľov.

Do 18. storočia Miková patrila k panstvu Stropkov. Od 18. storočia ju vlastnila rodina Keglevích. V roku 1715 tu stálo 14 obývaných a 11 opustených domácností. Podľa záznamov z roku 1787 boli obyvatelia obce prevažne uhliari. V tom čase tu bolo 56 domov, v ktorých žilo 429 obyvateľov.

Genéza názvu obce

1390 – Mikeuagasa
1391 – Mykachuagasa
1394 – Mychkwagasa
1414 – Michak
1773 – Mikowa; maďarsky: Mikova, Miko


Ropa

Podľa údajov obecnej kroniky sa v Mikovej začala ťažiť ropa už v roku 1913. Boli tam dva vrty – Alexander Šandor a Magdaléna, ktoré patrili Priemyselnej obchodnej spoločnosti v Strážskom. Neskôr ich vlastnila francúzska spoločnosť Societe petrole de Miková. V roku 1930 sa ropa ťažila z ôsmych vrtov. Celkovo bolo v Mikovej vyvŕtaných sedemnásť vrtov v hĺbke 50 až 250 metrov. V najvýdatnejšom vrte Matej v rokoch 1941 až 1943 vyťažili 12 961 ton ropy. V rokoch 1924 až 1950 sa tu vyťažilo celkovo 226 641 ton ropy, ktorá sa rafinovala priamo v obci. V čase II. svetovej vojny ropu vyvážali Nemci. V roku 1951 bol miestny závod zlikvidovaný. Ďalšie pokusy o ťažbu ropy sa konali v roku 1953, ale už bez väčších úspechov.

I. svetová vojna

Počas I. svetovej vojny z Mikovej narukovalo do armády asi 45 mužov, z ktorých bolo 8 zabitých a 6 zranených. V januári 1915 prišli ruské vojská aj do chotára Mikovej, kde sa odohrali priame boje s vojskom Rakúsko - Uhorska. Z tohto vojenského stretu ostalo v Mikovej pochovaných 21 vojakov. Vojská naviac vyrabovali obec a poškodili skoro všetky domy. Rabovanie bolo natoľko kruté, že dedina ostala nielen bez jedla, ale i bez šiat a topánok.

I. ČSR

Vznik I. ČSR Mikovčania uvítali, avšak chudoba bez skorých vyhliadok na lepší život spôsobila masovú emigráciu do USA. V miestnej škole v obci i na úrade bola maďarčina zrušená a úradným jazykom sa stala slovenčina. Je to dosť netypická situácia, pretože mnohé rusínske dediny, najmä na spišsko-gemerskom pomedzí, vyučovali na školách v ruštine a deti sa neučili latinku ale až do polovice päťdesiatych rokov azbuku.

Slovenský štát

Vznikom Slovenského štátu vedeného ľudáckou vládou mala nemecká armáda vstup do krajiny prakticky voľný. V Mikovej sa to prejavilo opätovným rabovaním obce, možno pretože Nemci vnímali Rusínov viac ako Rusov než ako Slovákov. Na nákup tovaru i potravín bol zavedený prídelový lístkový systém, ktorý pretrval až do povojnového obdobia, konkrétne do roku 1953.

II. svetová vojna

Otvorené boje proti nemeckým okupantom v oblasti Mikovej viedli najmä partizánske jednotky, ktoré aj oslobodili viaceré dediny. Dňa 24. 11. 1944 dokonca partizáni prelomili front medzi obcami Borov a Habura a dorazili až do Kalinova. Kalinov bola prvá obec na území dnešnej SR, ktorá bola oslobodená. Tu sa partizáni zvítali s I. československým armádnym zborom vedeným Ludvíkom Svobodom.

Nemci sa nevzdávali, opäť dorazili do Mikovej a zozbierali všetkých chlapov na kopanie zákopov a stavanie bunkrov. Potom ešte vyhlásili evakuáciu a vysťahovali všetkých obyvateľov z dediny. Dedinu však oslobodili vojaci I. československého armádneho zboru už 26. novembra, a to bez výstrelu, pretože Nemci utiekli.

V I. československom armádnom zbore ďalej bojovalo 72 mužov z Mikovej, z ktorých bolo 30 zabitých a 10 ranených.

Počas II. svetovej vojny na následky bojov a vojenských incidentov zahynulo celkovo 70 obyvateľov Mikovej. Opäť sa opakovala situácia z I. svetovej vojny, pretože Nemci pred útekom z dediny vyviezli nielen všetko jedlo, ale zničili množstvo domov a dokonca aj poľnohospodárske náradie.

Povojnové roky

Jednotné roľnícke družstvo tu založili až v roku 1961. Mechanizácia však bola na veľmi nízkej úrovni. Ešte stále sa tu kosilo ručne a zemiaky vykopávali motykami. Prvé traktory zakúpili až na základe štátnych pôžičiek.

V roku 1965 ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva tu vytvorilo lesopoľnohospodársky závod. Po roku 1990, keď dotácie klesali, družstvo – už ako Štátny majetok v Stropkove – v roku 1995 zaniklo.

Autobus začal do obce premávať od roku 1957 a elektrický prúd tu zaviedli až v roku 1958. V roku 1965 tu vybudovali budovu osemročnej strednej školy, ktorá fungovala až do roku 1975. Plynofikácia Mikovej bola zavedená až v roku 1996.


Súčasnosť

V roku 2007 má obec Miková 165 obyvateľov. Títo sa hlásia najmä k rusínskej národnosti, tiež k ukrajinskej, slovenskej a rómskej. Obec vlastní veľký objekt s priestranným areálom, ktorý kedysi slúžil ako škola v prírode a hľadá naň vhodné využitie. Nachádza sa tu aj známy a vyhľadávaný poľovnícky revír.

Na Slovensku je Miková známa najmä rodisko rodičov Andyho Warhola, ktorými boli Ondrej Warhola a Júlia Závadská. Títo emigrovali do USA v rokoch 1914 a 1921.

Z historických pamiatok sa v obci nachádza grécko-katolícky kostol z roku 1742.

V súčasnosti v Mikovej nie sú žiadne prevádzkované ubytovacie kapacity ani reštaurácia poskytujúca teplú stravu.

Kontakt

Obecný úrad
Miková 126
090 24 Miková

Telefón: 054 / 749 52 84


Použité informačné zdroje:
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (vydavateľ VEDA, 1973)
Obecná kronika Miková

Spracoval: Slavomír Szabó


Poviedky z obce Miková


Cestou do Mikovej - tradovaný mysteriózny príbeh z čias po II. svetovej vojne – autor: Slavomír Szabó

Podivné čary starého Bajsuru - príbeh zo začiatku 20. storočia – autor: Soňa Jakešová

Cval mŕtvych koní - tradovaný mysteriózny príbeh z tridsiatych rokov 20. storočia – autor: Slavomír Szabó

Ako divé husi - skutočný príbeh z rokov 1946 - 1947, keď obyvatelia Mikovej dávali kvôli chudobe vlastné deti na adopciu do Čiech – autor: Soňa Jakešová


Historické fotografie z obce Miková

Matka Andyho Warhola

Obec v predvojnovom období

Deti na adopciu a opateru do Čiech

Zábava v rokoch päťdesiatych

Povojnové školstvo

Kosenie na cirkevných lúkach

Obec a škola

Niečo aj o „potápkaroch“

Svadba v rokoch šesťdesiatych

Svadba v rokoch sedemdesiatych


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu „Zachráňme staré príbehy, aby sme nestratili svoju identitu“, ktorý podporila Stredoeurópska nadácia a spoločnosť Slovnaft, a.s., člen Skupiny MOL.