login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Šamudovce: Kostol Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v.

@ :: Michalovce - okolie ::     May 07 2007, 16:59 (UTC+0)

.


.


.


.


.


Jedným z troch kostolov v Šamudovciach patrí Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. Jednoloďová stavba s oblou predsieňou a valenou klenbou má predstavanú vežu, na fasáde zdobenú oblúčkovým vlysom. Podľa projektu Ing. Arch. Karašeka potom kostol postavil staviteľ Ján Deszõ. Vysviacka kostola sa uskutočnila 28. októbra 1928. Ústredný oltárny obraz namaľoval M. Jordán.

Protestanti majú v tejto obci i na celom Zemplíne dlhú tradíciu. Spojená je z časmi reformácie v 16. a 17. storočí, v ktorom sa formovala luteránska cirkev (dnes evanjelická a.v.) a kalvínska cirkev (dnes reformovaná kresťanská). Už v spomínanom čase sa formovali ich dišktrikty, senioráty a zbory. V roku 1598 pôsobili reformovaní kňazi v Pozdišovciach.

Šamudovskí veriaci Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. patria pod filiálku Cirkevného zboru Pozdišovce do Východného dišktriktu a Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Tento zbor prežil aj časy rekatolizácie, zásluhu na tom má aj vtedajší šľachtický rod Sirmaiovcov.

Podľa zachovaných zápisov bola v roku 1883 v Šamudovciach drevená zvonica s dvoma zvonmi. Tieto však v roku 1916 zhabala maďarská armáda. Nové zvony obec získala v rokoch 1920 a 1928. V roku 1922 získali veriaci aj pozemok na postavenie kostola. Gróf Stáraj im taktiež dovolil bezplatnú ťažbu kameňa vo Vinnom. Toho na vlastných povozoch dopravili 566 fúr.

Spracoval: Slavomír Szabó

Použitá literatúra: V. Paulov, M. Jáger – Šamudovce (vydal Obecný úrad Šamudovce, 2002)


* * *


Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.