login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Sliepkovce

@ :: Michalovce - okolie ::     Apr 11 2007, 14:33 (UTC+0)

.


.


.


.


.


.


.


.

Poloha

Obec Sliepkovce sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji v okrese Michalovce. Leží uprostred Východoslovenskej nížiny pri rieke Laborec. Jej nadmorská výška je 105 metrov nad morom. Poloha na mape: --- klikni tu ---.

História

Prvú písomnú zmienku o dedine poznáme z roku 1314. Pojednáva o delení majetku šľachticov z Budkoviec, pričom na zozname sa nachádzajú aj Sliepkovce, v tom čase Zelepke. Je však možné predpokladať, že obec je oveľa staršia. Historik Ferdinand Uličný uvádza: Názov nemá také časti či prvky, ktoré by nasvedčovali, že sídlisko aj názov vznikli v 13. storočí, napríklad z iniciatívy zemianskeho vlastníka majetku i sídliska. Na základe toho možno predpokladať, že sídlisko existovalo už pred 13. storočím“.

Vlastnícke pomery obce ostávali dlho nemenné. Od 14. do 17. storočia ju vlastnili šľachtici z Budkoviec. Poznáme daňové záznamy z roku 1567, podľa ktorých sliepkovskí sedliaci okrem dani richtárovi zdanili pre kráľa 2,5 porty. Porta je brána, ktorá vedie do sedliackeho dvora a môže ňou prejsť plne naložený voz. V tom čase dediny platili daň kráľovi podľa toho, koľko mali sedliackych usadlostí, čiže port. Aj tieto usadlosti – porty – sa delili na úplne, polovičné i štvrtinové. Všetko podľa veľkosti. Vo všeobecnosti sa na jednu portu počíta minimálne sedem obyvateľov. V roku 1567 tu teda žilo minimálne tridsať obyvateľov. To pretože v tom čase si dve domácnosti akurát stavali domy, takže od dane z porty boli oslobodené.

V roku 1582 obec platila daň za dve porty. V roku 1600 tu obyvatelia žili v siedmych domoch pre poddaných. Rovnako ako v celej časti vtedajšieho Horného Uhorska, aj tu nastal v 17. storočí úbytok obyvateľstva. V roku 1610 platili daň kráľovi už nielen sedliaci, ale aj želiari a dohromady ich zdanili od štvrť a osminy porty. V roku 1635 tu už sedliaci nežili a želiari zaplatili daň z osminy porty. Pokles počtu obyvateľstva pokračoval a podľa záznamov z rokov 1715 a 1720 bola Sliepkovce vyľudnená dedina.

V roku 1787 tu už však opäť stálo 38 domov a žilo v nich 258 obyvateľov. V roku 1828 mali Sliepkovce 56 domov so 436 obyvateľmi. V 18. storočí patrila dedina rodu Sirmajovcov a v 19. storočí rodom Balasovcov a Lobkovičovcov. Išlo o rýdzo poľnohospodársku obec, ktorej obyvatelia sa v roku 1831 zapojili do roľníckeho povstania.

Pôvodná dedina Sliepkovce, ktorá sa spomína v historických listinách, stála na inom mieste ako súčasná. Trpela pravidelnými záplavami a v roku 1898 bola takmer úplne zničená. K jej presťahovaniu na nové miesto údajne pomohol gróf Dionýz Andráši, podľa ktorého ju v jednom čase aj volali Dénosújfalu, čiže ako Dionýzova Nová Ves.

Počas II. svetovej vojny obec oslobodila Červená armáda dňa 26. 11. 1944. Jednotné roľnícke družstvo vzniklo v dedine v roku 1958.


Genéza názvu obce

1345 – Selephke
1460 – Zelepka
1773 – Slepkowecze
1786 – Slepkowce
1920 – Denešovce
1925 – Sliepkovce, maďarsky: Szelepka, Dénosújfalu

Pôvod názvu

Základom pôvodu názvu je staré slovanské slovo Slepka, ktoré sa v pomaďarčenej forme v 14. storočí uvádzalo v názve obce ako Zelepke, v 15. storočí ako Zelepka.

Súčasnosť

Obec Sliepkovce mala začiatkom roku 2007 približne 720 obyvateľov. Oproti predchádzajúcim rokom je to pokles, keďže v roku 1981 tu žilo 850 obyvateľov.

V obci sa nachádza rímsko-katolícky kostol z roku 1922, kultúrny dom, obchodné stredisko a materská škola. Obec nemá ubytovacie a stravovacie kapacity.

Kontakt

Obecný úrad Sliepkovce
Sliepkovce 163
072 37 Lastomír

telefón: 056/6493114

Odporúčané linky

Sliepkovce – moja rodná dedinka

Nona.net - Sliepkovce

Spracoval: Slavomír Szabó

Použitá literatúra:

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (vydavateľ VEDA, 1973)
Ferdinand Uličný: Dejiny osídlenia Zemplínskej župy (vydavateľ Zemplínska spoločnosť, 2001)Poviedky z obce

Pes sliepkovský - skutočný príbeh z tridsiatych rokov 20. storočia – autor: Slavomír Szabó

Cudzia morálka - skutočný príbeh z roku 1934, keď v obci učila česká učiteľka – autor: Slavomír Szabó

Mačka, obchodník a dve gazdiné - skutočný príbeh z tridsiatych rokov 20. storočia – autor: Jana Hajduová

Prikázaná láska - skutočný príbeh zo štyridsiatych rokov 20. storočia - autor: Soňa Jakešová

Staré a nové časy Ely Schultzovej - skutočný príbeh z roku 1942, keď sa v obci konala dražba majetku deportovaných Židov- autor: Soňa Jakešová

Päť mín pre dedinu - skutočný príbeh z dní oslobodenia obce - autor: Eva Hajdu

Niekedy stačí sila - skutočný príbeh z roku 1947 o miestnom silákovi a pastierovi – autor: Slavomír Szabó

Historické fotografie

Domy novej dediny

Cigánska muzika

Bosá žena

Prvý autobus

Maďarčák

Kone

Pohľad na ulicu

Pálenka

Deti a kočíky

Koniec jedného zvyku

Žena v čiernom

Príprava nevesty


Tancovačka „obrubeňe“


Tradičné recepty

Kvasničky


* * *


Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.