login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Vyšná Myšľa: Občianske združenie Dobrák

@ :: Nositelia tradícií ::     Dec 13 2006, 20:37 (UTC+0)

Jarný výlet na vrch Bradlo


Súaže pre najmenších


Cyklotúra k jazeru Izra


Biliardový turnaj


Výlet obyvate¾ov Vyšnej Myšle na Karolku - súaž v preahovaní lanom


foto na stránke: archív obèianskeho združenia Dobrák

English version / Anglická verzia

Vyšná Myšľa: Dobrák – takto zvykneme nazývať človeka, ktorý nevie, čo je to zlý úmysel. Rovnako sa však volá aj jeden z kopcov nad obcou Vyšná Myšla. A Dobrák je aj názov občianskeho združenia, ktoré v tejto obci pôsobí.

Bývať v dobrej dedine, kde sa dobre žije – aj takto by sme mohli charakterizovať hlavné poslanie, ktoré sa snažia napåňať členovia združenia. Ich základné aktivity sú zamerané na posilnenie komunitného cítenia i zveľadenie obce a okolia.

V súčasnosti prechádza vidiek okolia Košíc, podobne ako aj v blízkosti iných veľkých miest, akousi unifikáciou, podlieha globalizačnému tlaku. Možné, a na mnohých miestach aj citeľné dôsledky sú jasné. ¼udia, ktorých často delí iba drevený plot, sú si viac vzdialení, menej komunikujú. Spoločenský život v obci sa redukuje na niekoľko „povinných jázd“ ročne. Aj veci verejné sa stávajú záležitosťami, ktoré rieši len obecný úrad. Práve v snahe o zmenu tohto stavu začal Dobrák so svojimi aktivitami.

Kedysi mala každá dedina svoje vlastné zvyky, vlastnú tvár, jedinečnosť. Aby sa zachovalo, prípadne obnovilo to, čo bolo kedysi tradičným a dobrým zvykom, Vyšnomyšľančania teraz vďaka svojej organizácii podnikajú akcie, medzi ktoré patria:

- športové turnaje v obci (napríklad biliard)
- brigády (pri rieke Olšave)
- spoločné výlety (cyklotúry na Izru, na hory k horárni Karolka)
- pomoc pri rozvoji obce (cyklochodník nadväzujúci na trasu Košice – Skároš)

Plánované sú mnohé ďalšie aktivity, pretože pri správnej a aktívnej organizácii možno zo strany ostatných obyvateľov očakávať len narastajúci záujem. Kedysi platilo pravidlo: Jedna obec – jedna komunita. Aj o to sa Dobrák snaží. Aby pôvodní si obyvatelia obce našli k „prišelcom“, teda tým, ktorí sa do Vyšnej Myšle nasťahovali a naopak. Kde vzniká jedna komunita, tam sa komunikačné bariéry rúcajú a otvára sa cesta k naplneniu cieľa: Bývať v dobrej dedine, kde sa dobre žije.

Pozrite si domovské stránky občianskeho združenia Dobrák, kde máte možnosť zaslania odkazu a kontaktu: dobrak.host.sk/index.htm
***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Zachráňme svoju identitu, ktorý podporila spoločnosť U. S. Steel Košice.
čitateľov: 9510