login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Trstené pri Hornáde: Kostol sv. Anny

@ :: Okolie ::     Sep 18 2006, 12:48 (UTC+0)
Jednou z dominánt Trsteného nad Hornádom je Kostol sv. Anny. Patrí rímsko-katolíckej cirkvi. Jeho vznik sa datuje do stredoveku. Ide o pôvodne gotickú stavbu, ktorú v roku 1458 nechala vybudovať rodina Čečejovcov (Czeczey).

Pri požiari v 17. storočí zhorela svätyňa a sakristia. V roku 1756 došlo k prestavbe kostola, čím čiastočne stratil svoj pôvodný gotický charakter. V roku 1796 bola ku kostolu dostavaná nová veža, avšak už v barokovom štýle. K ďalšej úprave a dostavbe pôvodne gotického chrámu došlo v roku 1900.

Architektonicky má kostol jednu loď a presbytérium so zachovalým polygonálnym uzáverom z 15. storočia. V priestore pod vežou sa nachádza pôvodný neskorogotický sedlový portál. Takýto zachovalý portál vedie aj z presbytéria do sakristie. V presbytériu sa zachovala pôvodná rebrová gotická hviezdicová klenba. Dve konzoly majú ľudské tváre a presbytérium má tiež dve gotické okná s plamienkovou a trojlistovou kružbou. Zachoval sa aj lomený gotický triumfálny oblúk. Na vonkajšej strane presbytéria sú dvojstupňové gotické piliere, na jednom z nich sa nachádza letopočet 1478. Okolo kostola stojí ako opevnenie pôvodná stredoveká hradba.

Pri prehliadke interiéru kostola si je vhodné všimnúť výjavy z krížovej cesty a obraz sv. Tadeáša. Zo sôch Srdce Pána Ježiša, sochu Panny Márie, sv. Antona – patróna poľnohospodárov, sv. Terezy a sv. Jozefa.

Vedľajší oltár vyjavuje patrónku Slovenska – sedembolestnú Pannu Máriu. Toto miesto je zaujímavé tým, že pod jej sochou sa nachádza boží hrob, ktorý sa otvára iba raz ročne, a to na veľkú noc.

Kostolu dominuje hlavný oltár, na ktorom sú tri sochy. Uprostred je patrónka kostola sv. Anna s Pannou Máriou. Napravo od nej je socha sv. Imricha a naľavo sv. Štefana.

Kostol má tri zvony. Najmenší z nich – umieračik – sa používa len v prípade smútočných ohlášok. V červenom oplotení sa nachádzajú hroby kňazov, ktorí pôsobili na tunajšej farnosti. Pod kostolom je hrobka rodu Šošovcov (Sóosovcov). Tej dominuje mohutný kameň, v podzemí nasleduje úzka chodbička s uloženými a menovite označenými truhlami.

Severne nad obecným cintorínom – až za lúkou – sa nachádza starý židovský cintorín.

-sl-

Použitá literatúra: Peter Tajkov – K problematike stredovekých dedinských kostolov v Košickej kotline.
***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Zachráňme svoju identitu, ktorý podporila spoločnosť U. S. Steel Košice.