login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Kluknava: Štefanská huta

@ :: Gelnica - okolie ::     Oct 05 2013, 18:18 (UTC+0)

.


.


.


.


.


Kluknava, okres Gelnica: Samostatne vyčlenená necelý klilometer na východ od dediny sa nachádza osada Štefanská Huta. Vždy patrila i patrí pod Kluknavu a ako prezrádza názov, ide o pôvodne hutný kombinát, ktorý tu pôsobil. Aj vďaka nemu sa v určitej časti našich dejín pojednávalo o Kluknave ako o meste, ktoré malo čulé obchodné styky nielen s blízkym okolím.

Dnes sa tu ako technické pamiatky nachádzajú historická administratívna budova závodu a stará výrobná hala so zvyškami hutných pecí.

História huty

Hrad Richnava, pod ktorý patrila aj obec Kluknava, prosperoval aj vďaka miestnemu baníctvu, najmä ťažbe medenej rudy. Páni nemali záujem, aby sa s rudou iba neobchodovalo, ale aby sa spracovávala priamo na mieste a na predaj sa predával drahší polotovar alebo rýdzi kov. V roku 1551 nechal hradný kapitán Daniel Gündelfinger postaviť prvý hámor. Tie zanedlho vyrastali všade na okolí, najmä v Rybárskej a Banskej doline.

Výstavba samotnej huty sa datuje až v časoch príchodu rodu Čákiovcov (Csáky) do Kluknavy. Čákiovci získali majetky po rode Turzo (Thurzo), ktorý vymrel po meči v roku 1636. Názov Štefanská župa je odvodený od krstného mena syna vtedajšieho palatína. Prevádzka bola spojená s Čákiovským rodom. Až do tridsiatych rokov 19. storočia sa ruda spracovávala v šachtových peciach. V rokoch 1847 až 1850 rozšírili hutu o malú železiareň. Tú vlastnilo banské združenie Obrungarische Waldburgerschaft, ktorému predsedal Juraj Andráši (Andrássy). V Štefanskej Hute sa nachádzalo 17 pražiacich pecí a 4 taviace pece. Neboli ty typické vysoké pece, ale polovysoké.

V rámci niekdajšieho Uhorska vstúpila Štefanská Huta do dejín ako prvé miesto, kde sa vyrábala meď elektrolýzou. Popri tom sa tu z rudy získaval aj amalgám a striebro. Obrungarische Waldburgerschaft v roku 1897 svoju prevádzku v Kluknave zastavili a o rok ju kúpili Habsburgovci. Jej majiteľom sa stal Albert Fiedrich Habsburg. Prevádzkoval ju do roku 1906, keď ju predal rakúskemu združeniu Banská a hutná spoločnosť. Tá ju prevádzkovala až do konca II. svetovej vojny. K zaujímavostiam patrí skutočnosť, že fabrika mala na Hornáde vlastnú elektráreň. K továrni viedla od baní lanovka a spracovaná ruda sa presúvala úzkymi koľajnicami do železničnej stanice v Kluknave. Tam sa nakladala do vagónov na vývoz.

Súčasnosť

Niekdajšie železiarne i administratívna budova sú opustené a schátralé. Až v posledných rokoch začali na ich záchrane aktívne pracovať dobrovoľníci. Ïalší postup pri ich obnovovaní či aspoň konzervácie závisí od ich nadšenia a možností získania grantových prostriedkov.

Štefanská Huta, hoc trochu vzdialenejšia, je v súčasnosti časťou obce Kluknava. Stoja tam rodinné domy a kostol.


Slavomír Szabó


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.