login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Henckovce: Barokový evanjelický kostol

@ :: Roznava - Okolie ::     Aug 12 2013, 15:11 (UTC+0)

.


.


.


.


Henckovce, okres Rožňava: Popri gotickom kostole Všechsvätých patrí medzi dominanty obce Henckovce evanjelický kostol so samostatnou zvonicou. Postavený bol v roku 1798.

História kostola

Prvú písomnú zmienku o Henckovciach poznáme z roku 1470. V tom čase už obec dlhšie jestvovala a v nej aj pôvodne katolícky kostol Všechsvätých, ktorý v danom čase dozaista patril protestantom. V tomto období sa väčšina obyvateľov územia súčasného Slovenska hlásila k protestantským cirkvám, avšak násilná rekatolizácia spôsobila návrat pápežskej moci Vatikánu. V čase vydania tolerančného patentu, ktorý viery katolíkov a protestantov aspoň čiastočne zrovnoprávňoval (ale nie celkom), sa už pomer obrátil. Tolerančný patent vydal cisár v roku 1781 a vtedy už na jedného protestanta Rakúsko-Uhorskej monarchie pripadali traja katolíci. V súvislosti s tým sa vracali taktiež kostoly a iný majetok katolíckej cirkvi.

Napriek opísaným pomerom ostali na mape vtedajšieho Uhorska územia, ktoré boli prevažne protestantské. K nim patrili najmä Trenčianska a Gemerská stolica. Henckovce spadali pod Gemerskú. Jej veriaci patrili začiatkom 18. storočia pod artikulárny zbor v Nižnej Slanej. Konkrétne od roku 1706, kedy sa im za pomoci Andrášiovcov podarilo odtrhnúť od katolíckej fary v Gemerskej Polome. Bolo zrejmé, že jednou z prvých aktivít bude výstavba evanjelického kostola v Henckovciach. Ten však ukončili až v roku 1798, ale pretože evanjelické kostoly nesmeli mať veže, samostatnú murovanú zvonicu pristavali ešte neskôr, keď náboženská sloboda zapustila v krajine hlbšie korene.

Súčasnosť

Kostol prešiel čiastočnými úpravami v klasicistickom slohu, avšak v interiéri barok stále dominuje. Väčšina zariadenia pochádza z čias výstavby. Zaujímavosťou je, že značná časť sakrálnych artefaktov je dielom majstrov z Henckoviec, teda ide o miestnu umeleckú tvorbu.

Barokovo-rokový oltár a vyrezávaná kazateľnica pochádzajú z druhej polovice 18. storočia. Oltárny obraz Krista namaľoval profesor kreslenia Karol Schablík.

Zaujímavý je orgán, ktorý je starší než samotný kostol. V roku 1822 ho farnosť zakúpila za 600 viedenských forintov zo Spišskej Novej Vsi, kde sa dovtedy nachádzal v inom evanjelickom kostole.

Prístupnosť pamiatky

Obec na požiadanie chrám pre turistov sprístupní.


Obecný úrad
Henckovce 60
049 23 Henckovce

Telefón: 058 7881 263 , 058 7881 265
E-mail: ocuhenckovce@stonline.sk
WEB: www.henckovce.sk

Slavomír Szabó


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.