login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Bretka: Náučný chodník Prielom Muráňa

@ :: Roznava - Okolie ::     Jul 14 2013, 17:34 (UTC+0)

.


.


.


.


.


.


.


Bretka, okres Rožňava: Príjemnú prechádzku okolím obce Bretka ponúka náučný chodník Prielom Muráňa. Návštevníka prevedie menej známymi, no peknými a zaujímavými miestami ako z hľadiska prírody, tak i histórie.

Túra je dlhá 3,2 kilometra a trasa dosahuje výškové prevýšenie 66,5 metra. Návštevník má možnosť získavať nové poznatky zo šiestich informačných tabúľ.

Trasa

Trasa prevedie návštevníka predovšetkým územím chránenej prírodnej pamiatky Prielom Muráňa. Rieka Muráň má v katastri Bretky posledné kilometre svojho úseku a na južnej strane obce sa vlieva do rieky Slaná.

Prvá tabuľa náučného chodníka sa nachádza uprostred obce pod bralom s ruinami niekdajšieho kostola. Kostol zbombardovali počas II. svetovej vojny, pretože v jeho blízkosti sa bol podzemný vojenský bunker. Ruiny tu dodnes stoja ako symbol krutosti vojen.

Panel informuje o bretských geologických vrstvách, ktoré sa tvorili pred 21 miliónmi rokov. V čase treťohorného mora Paratethys sa tu nachádzalo pobrežie. Nálezy skamenelín lastúrnikov nie sú zriedkavé. Vývoj geologického podložia je badateľný najmä na skalných odkryvoch v okolí ruín chrámu.

Značkovaná trasa vedie nahor ku kostolu a potom miernej klesajúc popri plote do lesa nad riekou. Po miernom stúpaní prichádza na bralo Peškõ

Druhá tabuľa sa nachádza priamo na brale. Pokiaľ máte trochu lepšiu kondičku a zídete dolu strmým svahom tesne popri brale, nájdete jaskynku s dvoma otvormi z oboch strán. Tento skalný tunel vznikol prirodzenou cestou. Z vrcholu brala má byť výhľad na okolie. Pre rastúcu krovitú a stromovú mladinu je už však tento výhľad značne obmedzený. (Stav na jar 2013.)

Značka ďalej klesá strmším svahom a čiastočne sa vracia smerom k dedine. Prichádza k rieke Muráň, potom mostom na druhý breh a pokračuje proti prúdu toku. Návštevník vchádza do kaňonu Prielom Muráňa.

Prielom sa začal formovať už pred dvoma miliónmi rokov, keď vodný tok meandroval podložím štrkovo-piesčitej nivy. I keď si postupom času vyhåbil koryto až do vápencových vrstiev, pôvodné meandre sa zachovali. Voda vo vápencových brehoch vymodelovala aj niekoľko jaskýň. Rozloha Prielomu Muráňa je 39,5 hektára.

Tretia tabuľa ponúka informácie o pôsobení niekdajšieho mlyna, ku ktorému bola postavená aj hrádza. Jej reguláciou bolo možné transportovať materiál na spracovanie do mlyna. Neskôr pôsobil ako malá vodná elektráreň.

Značka pokračuje cestičkou po brehu. Len mierne stúpne a privedie návštevníka na rozľahlú lúku.

Štvrtá tabuľa informuje o flóre a faune prostredia. Vápencové podložie má svoje špecifiká. Vápenec ako hornina dokáže koncentrovať a zachytiť teplo na dlhší čas ako iné horniny. Na jar a v lete lúka ponúka prehľad celého radu teplomilných rastlín. Zo známych druhov je to napríklad poniklec veľkokvetý. Riečny tok priťahuje najmä vtáctvo, pre ktoré je tento biotop charakteristický. Ide predovšetkým o trasochvosta horského a vodnára potočného. Z farebne atraktívnych druhov je to napríklad vlha hájová.

Na lúke je potrebné odbočiť vľavo a kráčať do svahu. Hore po pravici vedie do lesa chodník. Trasa je identická so zelenou turistickou značkou. Cestička opäť klesá na breh k vode.

Piata tabuľa sa nachádza pri výraznom otvore do skaly s Hutnianskou jaskyňou. Informuje o jej vzniku erozívnou činnosťou rieky, tiež o histórii. Jaskyňa bola obývaná človekom v dobe bronzovej. Počas II. svetovej vojny tu mali Nemci svoj veliteľský úkryt.

Hutnianska jaskyňa má 11 metrov. V Prielome Muráňa sa nachádza 15 registrovaných jaskýň. Najdlhšou z nich je Horná mašianska jaskyňa s dåžkou 93 metrov.

Značka pokračuje ďalej po brehu až na miesto s prameňom pitnej vody.

Šiesta tabuľa sa nachádza na križovatke zelenej a žltej turistickej značky. Pohľadom na druhý breh je vidieť ruiny niekdajšej továrne na klince. O výrobe železa v tejto oblasti sa zachoval zápis z roku 1773, ale pravdepodobne je oveľa staršia. Banícke symboly sa nachádzajú až na prvej pečiatke Bretky z roku1655. Súčasťou zvyškov starej huty je aj niekdajšia vysoká pec, ktorá údajne patrí k najstarším na území dnešného Slovenska.

Od posledného panelu značka náučného chodníka bočí proti prúdu pritekajúceho potoka a ide súbežne so zelenou turistickou značkou. V jednom bode odbáča naľavo strmo do svahu a odtiaľ na lúky, ktorými schádza naspäť k dedine Bretka


Slavomír Szabó


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.