login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Kluknava: Ochotnícke divadlo a osveta v roku 1937

@ :: Historické foto ::     Apr 05 2013, 16:37 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia vznikla pravdepodobne koncom tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej členov miestneho ochotníckeho divadla. Zatiaľ čo tieto aktivity vo väčšine obcí zastrešovali školy, v Kluknave divadlo vzniklo v rámci Združenia katolíckej mládeže. To v obci vzniklo 5. decembra 1937. Spolok sa okrem divadla venoval organizácii rôznych prednášok pre verejnosť, čo možno vnímať ako osvetovú činnosť.

Ochotníci nacvičovali pravidelne a prezentovali najmä hry slovenskej klasiky. Časté vystúpenia bývali predovšetkým v čase Veľkej noci a Vianoc na Štefana.

Pokiaľ ide o osvetovú činnosť, tá mala skutočný charakter osvety. V súčasnosti pri existencii rôznych osvetových stredísk sa vlastne veľmi málo vie, ako osveta vznikala. Tá sa začala rodiť predovšetkým v rokoch 1848 až 1849 za Povstania národov. Proces národného uvedomenia je typický najmä pre tieto roky a aby sa dostatočne rozšíril medzi „prostý ľud“, konali sa rôzne prednášky a zhromaždenia na tému potreby a práva národa na sebaurčenie.

Osveta bola aktívna aj v časoch I. svetovej vojny, keď sa Česi a Slováci pripravovali na vytvorenie spoločného štátu nezávislého od Viedne a Budapešti. Opäť sa konali mnohé stretnutia a mítingy, kde sa ľuďom vysvetľovalo, prečo sa je dobré spojiť so slovanským národom, čiže s Čechmi, aby krajina bola silnejšia a obranyschopnejšia pred snahou Maďarska o znovunastolenie uhorskej monarchie. ¼uďom sa taktiež vysvetľovalo, ako bude Československo vedené a ako bude možné v demokratickej spoločnosti dodržiavať práva jednotlivca bez ohľadu na jeho národnosť.

Po vzniku I. ČSR sa osveta zaoberala predovšetkým zmenšovaním veľkých rozdielov medzi mestami a na vtedajšiu dobu veľmi zaostalými dedinami. Bývalo napríklad zvykom, že v dedine sa varilo tak pätnásť jedál stále dookola a obľúbené bývali najmä osvetou usporadúvané kurzy varenia. Keďže sa pri liečení často zanedbávala hygiena alebo prvotné príznaky závažných chorôb, boli to aj početné prednášky lekárov o liečení, o tom ako napríklad správne skladovať potraviny, ako sa starať o dojčatá a podobne. To sa zachovalo až do tridsiatych rokov, kedy nastúpila hospodárska kríza a osveta musela (azda z finančných dôvodov) ustúpiť. Práve vtedy s ňou v Kluknave začali na miestnej úrovni prostredníctvom Zruženia katolíckej mládeže sami.

Koncom štyridsiatych rokov po nástupe Klementa Gottwalda k moci sa osveta v Československu zneužívala na politické ciele komunistov. Vysielala do dedín agitátorov, ktorí ľudí najskôr presviedčali, aby vstúpili do družstva, ale potom sa im vyhrážali, udávali veľkých gazdov, že sú proti politickému systému štátu a vyrubovali im kontingenty, prípadne nechali stíhať políciou.

Postavenie osvety, resp. osvetových stredísk, v dnešných časoch je vzhľadom na ich charakter a historické poslanie dosť netypické. Stavajú sa do role ochrancov ľudovej kultúry a neprofesionálnych umelcov...

Slavomír Szabó
***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.

čitateľov: 6958