login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Turňa nad Bodvou: Príchod vojsk Miklósa Horthyho

@ :: Historické foto ::     Jan 29 2013, 17:45 (UTC+0)

-


Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú zo začiatku novembra 1938 a vidíme na nich príchod maďarskej armády do Turne nad Bodvou. Stalo sa tak po tom, ako na základe Viedenskej arbitráže zo dňa 2. novembra 1938 pripadla značná časť južného Slovenska (včítane Košíc) pod Maďarsko. Na tomto národnostne zmiešanom území žilo 852 332 obyvateľov, z čoho 346 124 obyvateľov nepatrilo k maďarskej národnosti, ale šlo prevažne o Slovákov, čiastočne Čechov a Rusínov. Takmer všetci nové územie Maďarska opustili; len z Košíc ihneď odišlo 15 tisíc mešťanova ďalších 15 tisíc počas nasledujúcich rokov. Správcom nového územia Maďarska bol regent Miklós Horthy.

Maďarsko ako prvé vyslalo armádu, ktorá územie obsadila. Obyvatelia týchto prevažne maďarských dedín ich vítali. Z priečelia župného domu v Turni nad Bodvou ihneď zmizol Masarykov portrét.

Turňa nad Bodvou vznikla na mieste, ktoré bolo pravdepodobne osídlené už v dobe pred Veľkou Moravou, a to bez prerušenia do súčasnosti. Starí Slovania tu prišli na prelome 8. a 9. storočia, maďarské kmene v danej časti Abova začali dominovať až okolo 13. storočia. Mesto sa stalo maďarské. Zmena nastala začiatkom 18. storočia po morovej rane, ktorú prežilo len sedem rodín. V príleve nového obyvateľstva boli aj Slováci a Lexikón osád z roku 1773 o Turni uvádza, že sa tu rozpráva po maďarsky aj po slovensky.

V októbri 1918 sa Turňa na základe Trianonskej dohody stala súčasťou Československa, v novembri 1938 po Viedenskej arbitráži patrila Maďarsku. Po oslobodení a ukončení II. svetovej vojny sa hranice vrátili na pôvodné miesto z čias Trianonskej dohody. Na tomto usporiadaní sa dohodli všetky štyri víťazné veľmoci vojny.

Podľa sčítania obyvateľov v roku 2001 sa v Turni k slovenskej národnosti hlásilo 1411 ľudí, k maďarskej 1400, k rómskej 259 a k inej 143. Obec žije pokojne bez národnostných treníc.


Slavomír Szabó***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.

čitateľov: 7180