login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Turňa nad Bodvou: Pôvodne renesančný kaštieľ

@ :: Okolie ::     Jan 12 2013, 20:16 (UTC+0)

.


.


.


.


Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Pomerne zabudnutý na okraji schodiska vedúceho Kaštieľnou ulicou z centra obce ku gotickému kostolu stojí v parku budova kaštieľa. Jeho niekdajšie postavenie a slávu pripomína už skôr len veľkosť stavby. Je opustený a schátralý. Ide pritom o kaštieľ, v ktorom žili niekdajší hradní páni a v roku 1711 tu na krátky čas pobudol aj František II. Rákoci.

História pamiatky

V 17. storočí mnohí hradní páni opúšťali svoje sídla a dávali si stavať kaštiele. Tie im umožňovali pohodlnejší a nóblesnejší život. V prípad pánov Turnianskeho hradu, ktorí si nechali vybudovať vo vtedajšom meste Turňa svoj renesančný kaštieľ, to však takto nebolo.

Posledným majiteľom hradu bol dedičný turniansky župan Mikuláš Keglevič (Keglevich). Hrad však v roku 1678 obsadili kuruci. Ovládali ho však veľmi krátko, o dva roky pre cisára pevnosť vybojoval generál Lesslie. V čase vedenia protihabsburských povstaní Imrichom Tökölim (Thököly) v roku 1683 dobyli kuruci hrad znova a opäť ho držali v moci len dva roky. Cisársky generál Schultz, ktorý ho spätne vybojoval, dal v danom roku 1685 hrad čiastočne zbúrať, aby ho nemohli kuruci ďalej využívať. Je pravdepodobné, že už v danom čase Mikuláš Keglevič staval, alebo mal postavený kaštieľ priamo v Turni. Viaceré historické dokumenty uvádzajú, že svoj renesančný kaštieľ dokonca staval alebo prerobením alebo nanovo, avšak na základoch staršieho kaštieľa rodu Magočiovcov (Magócsy). Súčasťou areálu kaštieľa bol veľký park s romantickým jazerom a veľkým skleneným altánkom.

Na konci 18. storočia sa kaštieľ dostal do majetku baróna Žičiho (Zichy). Práve jeho rod ho začiatkom 19. storočia dal prestavať do klasicistickej podoby, ktorá väčšinovo pretrváva dodnes. Žičiovci v druhej polovici 19. storočia kaštieľ predali banke v Budapešti, odkiaľ ho odkúpil barón Solimóší (Solymósy) a potom ho prostredníctvom svadby získal gróf Ján Palaviči (Pallavici). V roku 1945 kaštieľ začali využívať miestne Štátne majetky Turňa.

Súčasnosť pamiatky

Kaštieľ je z väčšiny opustený, schátralý, len v jednom krídle ešte bývajú ľudia. Z niekdajšieho veľkého parku ostalo iba neudržiavané korzo a jazierko i altánok celkom zanikli. Z hľadiska turistického ruchu má kaštieľ už takmer nulový potenciál. Navštívi ho možno len skutočný záujemca o historickú architektúru, aj to s odstupom, pretože v päťdesiatych rokoch boli objekty architektonicky necitlivo upravené. Ïalší možní návštevníci sú snáď len hľadači pamätných miest, na ktorých sa zadržiaval František II. Rákoci alebo náhodní turisti.

Prístupnosť pamiatky

Kaštieľ je voľne prístupný, avšak zdevastovaný.

GPS: N 48°35,981' / E 020°52,356'

Slavomír Szabó


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.