login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Inovce

@ :: Sobrance - Okolie ::     Jan 04 2013, 10:12 (UTC+0)

.


.


.


.


.


.


.


.


.


Poloha

Inovce sú koncová podhorská dedina cesty smerujúcej k ukrajinskej hranici, od ktorej je vzdialená asi jeden kilometer. S okolím je spojená asfaltkou s obcou Beňatina. Administratívne je súčasťou okresu Sobrance v Košickom samosprávnom kraji.

Od krajského mesta Košice sú Inovce vzdialené 100 kilometrov. Z okresného mesta Sobrance je ;do Inoviec 21 kilometrov.

Z Košíc cez Sobrance do Tibavy vedie cesta I. triedy č.50, v Sobranciach sa bočí na cestu II. triedy v smere Choňkovce, Podhoroď. Ešte pred Pohoroďou sa prechádza na úzku asfaltovú odbočku vedúcu cez obec Beňatina do Inoviec.

Nadmorská výška v 1059 hektárov veľkom katastri sa pohybuje od 360 do 984 metrov. Veľký rozdiel v nadmorskej výške je daný horským charakterom západnej časti Popriečneho a eróznou kotlinou Inovského potoka. Uprostred obce je nadmorská výška 495 metrov. Poloha na mape: Turistickamapa.sk

História

Prvú písomnú zmienku o Inovciach poznáme z roku 1555, kedy dedina patrila pod panstvo Humenné. V daňovom súpise sa zachoval zápis z roku 1567, podľa ktorého bola obec po prvýkrát zdanená s odvodom do kráľovskej pokladnice. Inovce zaplatili daň zo štyri a pol porty. Porta je brána, ktorá vedie do sedliackeho dvora a môže ňou prejsť plne naložený voz. V tom čase dediny platili daň kráľovi podľa toho, koľko mali sedliackych usadlostí čiže port. Vo všeobecnosti sa na jednu portu počíta minimálne sedem obyvateľov – gazda s rodinou a jeho služobníctvo. V danom roku teda v Inovciach žilo minimálne 31 obyvateľov. V roku 1582 zaplatili daň z dvoch port, čiže tu žilo najmenej 14 ľudí.

Vzhľadom na podhorský charakter a obdobie vzniku je dôvodné predpokladať, že prvá osada tu vznikla ako osídlenie pastierov rusínskeho pôvodu v rámci valaskej kolonizácie. V danom čase patrilo panstvo Humenné Drugetovcom (Drugeth).

Podľa sčítania z roku 1600 bolo v osade desať obývaných domov poddaných a dom šoltýsa, čiže zakladateľa a správcu usadlosti. I keď to nebolo veľa, osada sa ešte zmenšovala. V roku 1610 platila dedina daň z pol porty a o dvadsaťpäť rokov neskôr v roku 1635 z jednej štvrtiny a jednej osminy porty.

V 18. storočí patrila obec Ibrániovcom (Ibrányi). V roku 1715 tu stálo 14 poddanských domov, čo vzhľadom na vtedajšiu morovú ranu nie je málo. V roku 1720 tu však bolo už len 10 usadlostí. Podľa sčítania z roku 1787 žilo v Inovciach v 27 domoch 163 obyvateľov.

V 19. storočí patrila dedina Izépiovcom a jej obyvatelia boli najmä drevorubači, pastieri a pestovatelia ovocia. V roku 1828 tu bolo 34 domov, v ktorých žilo 521 ľudí.


Počas I. ČSR, ku ktorej patrila aj Podkarpatská Ukrajina, bol prirodzeným mestským centrom Inovčanov Užhorod. V roku 1939 boli začlenení pod Horthyho Maďarsko až do oslobodenia za II. svetovej vojny, ktoré sa tu konalo 24. októbra 1944.

Jednotné roľnícke družstvo v dedine vzniklo v roku 1957. Elektrinu tu zaviedli až v roku 1957 a obec bola spojená so svetom autobusom až v roku 1961.
Genéza názvu obce

1555 - Inoc
1808 - Inowec
1920 – slovensky: Inovec, maďarsky: Inóc

Súčasnosť

Inovce majú v súčasnosti (2012) 215 obyvateľov. Turisticky sú vyhľadávané najmä pre drevený kostolík sv. Michala Archanjela.

Nachádza sa tu aj lyžiarske stredisko s dvoma zjazdovkami – ľahkou a stredne ťažkou – a lyžiarskym vlekom. Sezóna trvá od decembra do polovice marca.
Turisti majú možnosť ubytovania v Stredisku odbornej praxe Inovce, čo je ubytovňa prevádzkovaná Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Sobranciach. Má 10 izieb, celkovú ubytovaniu kapacitu 45 miest. Pre ubytovanie sa je potrebné vopred kontaktovať so školou: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 073 01 Sobrance. Tel.: +421 566 522 264, mob: +421 903 634 751, e-mail: oaso@oasobrance.edu.sk.

Druhou možnosťou turistického ubytovania je chata pri lyžiarskom vleku a kapacitou 7 lôžok, kde je rovnaký kontakt na prevádzkovateľa.

Cez Inovce neprechádza žiadna turistická značka. Nachádza sa tu obchod bez možnosti zabezpečenia teplého stravovania.

Kontakt

Adresa: Obecný úrad, Inovce 28, 072 64 Podhoroď
Telefón: 056 6982 960, 056 6982 961, 0918 451 208
Fax: 056 6982 962
E-mail: inovce@inovce.sk
Domovské stránky: www.inovce.sk

Spracoval: Slavomír Szabó

Použitá literatúra:

Autorský kolektív: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku
Ferdinand Uličný: Dejiny osídlenia Zemplínskej župy
Obecná kronika


Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo

Evanjelický drevený kostolík sv. Michala Archanjela

Historické fotografie

Drevená búda, ktorá bola školou

Mládež začiatkom rokov päťdesiatych

Dom so slamenou strechou

Drevený kostol sv. Michala Archanjela

Staré príbehy Inoviec

V tàní - príbeh, ktorý sa viaže ku krížu pri ceste pod dedinou a údajne sa stal okolo roku 1950 – autor: Jiří Zaťovič***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.