login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Košická kotlina: Chránené vtáčie územie

@ :: Okolie ::     Jul 30 2012, 11:31 (UTC+0)

Pinka obyèajná


Brhlík európsky


Tesár èierny

Jednou z kategórií chránených území sústavy Natura 2000 sú chránené vtáčie územia (CHVÚ). Celkovo je ich na Slovensku 38 a vyhlásenie ich ochrany je dané uznesením Vlády SR č. 636/2003. Plocha všetkých chránených vtáčích území dohromady je 12 365,5 štvorcových kilometrov, čo je približne štvrtina územia Slovenskej republiky.

Košická kotlina bola za CHVÚ vyhlásená 7. januára 2008 vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR.

CHVÚ Košická kotlina – vyčlenenie územia

Nie celá Košická kotlina je súčasťou chráneného vtáčieho územia. Územie ochrany skôr obklopuje Košice od východu cez juh na juhozápad a nachádza sa na ploche 173,54 štvorcových kilometrov. Zasahuje ho okresov Košice II a Košice-okolie.

CHVÚ Košická kotlina sa v rámci okresu Košice-okolie nachádza v katastroch obcí Belža, Bočiar, Bohdanovce, Buzica, Cestice, Čaňa, Ïurďošík, Geča, Gyňov, Haniska, Kechnec, Komárovce, Košická Polianka, Košické Olšany, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nižný Lánec, Olšovany, Perín-Chym, Sady na Torysou, Seňa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Vyšná Hutka, Veľká Ida, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Lánec a Ždaňa.

Mapy chránených vtáčích území nájdete na webe geo.enviroportal.sk/vu/

CHVÚ Košická kotlina – význam

Žiadne z území CHVÚ Košická kotlina sa neprekrýva s inak chráneným územím, teda nezasahuje do žiadneho národného parku či chránenej krajinnej oblasti. Vyhláška Ministerstva životného prostredia je teda jedinou formou tunajšej ochrany vtáctva (ak nepočítame zoznam zákonom chránených živočíchov).

Význam spočíva predovšetkým vo vytvorení priaznivých podmienok na prežitie a rozmnožovanie najmä pre vtáčie druhy európskeho významu, predovšetkým sokola rároha, sovy dlhochvostej, ďatľa hnedkavého, bociana bieleho a prepelice poľnej, pretože Košická kotlina patrí medzi tri najvýznamnejšie územia na Slovensku pre ich hniezdenie. Osobitý akcent sa kladie na ochranu orla kráľovského, ktorý tu taktiež hniezdi.

Vyhláška obmedzuje výrub starých stromov s dutinami, ktoré sú častými miestami hniezdenia, rovnako obmedzuje možnosti holorubov stromov, zmenu charakteru trávnatých pozemkov, používanie chémie v poľnohospodárstve, hospodársku činnosť v blízkosti hniezd určených druhov, obmedzenie ťažby, stavby a údržby poľovníckych zariadení a výkonu poľovníctva.

Vyhlášku o vzniku CHVÚ Košická kotlina si môžete stiahnuť tu.


CHVÚ Košická kotlina – turizmus

Vo svete je pomerne rozšírený, ale u nás stále pomerne málo známy typ turizmu zvaný birdwatching, teda pozorovanie vtáctva. Spočíva v pozorovaní prírody najmä v prítomnosti špecializovaného odborníka birdwatching guide.

Samozrejme, účelom vyhlásenia CHVÚ Košická kotlina nie je upriamenie pozornosti verejnosti na konkrétne hniezda vzácnych vtáčích druhov, ktoré potrebujú skôr pokoj a nerušené prostredie. Z hľadiska pozorovania vtáctva sa však na území nachádza viacero miest, kde si prídu na svoje aj fotografi. Ide najmä o vodné plochy ako jazerá pri Čani, Kechneci alebo porastené brehy rieky Torysa.

Spracoval: Slavomír Szabó

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.