login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Letanovce

@ :: SpisskaNovaVes - Okolie ::     Jul 07 2012, 17:05 (UTC+0)

.


.


.


.


.


.


.


.


.


Poloha

Letanovce sa nachádzajú v bezprostrednom kontakte s Národným parkom Slovenský raj, ktorý siaha aj do ich katastra. Situované sú v západnej časti Hornádskej kotliny. Administratívne je obec súčasťou okresu Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji.

Od krajského mesta Košice sú Letanovce vzdialené 83 kilometrov. Z okresného mesta Spišská Nová Ves je to 10 kilometrov.

Nadmorská výška v 2138 hektárov veľkom katastri sa pohybuje od 500 do 1058 metrov. Veľký rozdiel je daný horským charakterom Slovenského raja. Uprostred obce je nadmorská výška 511 metrov.

História

Kataster Smižian bol osídlený už v neskorej dobe kamennej, o čom svedčí nález jaskynného obydlia pračloveka. Človek tu žil aj v časoch halštatskej kultúry, teda v 9. až 5. storočí pred našim letopočtom, tiež v časoch púchovskej kultúry, čiže v 3. a 2. storočí p.n.l.

Súčasná obec bola majetkom Spišského hradu už v roku 1250, keď ju kráľ Belo IV. daroval spišskému prepoštovi. V roku 1279 sa darom od kráľa Ladislava IV. stali Letanovce poddanskou obcou Spišskej kapituly.

Je dôvodné sa domnievať, že Letanovce jestvovali už dlhší čas pred rokom 1250, pretože v roku 1241 sa jej obyvatelia údajne zachránili pred tatárskymi nájazdmi na Skale útočiska, kde neskôr kartuziáni vybudovali kláštor. Práve na tomto základe v roku 1299 daroval prepošt Jakub dedinu radu kartuziánov. Miesto, na ktorom stál kláštor, je dnes známe ako Kláštorisko a patrí do katastra Letanoviec.

V roku 1604 počas Bočkajovho povstania boli Letanovce úplne vyplienené a vypálené. Pred nájazdom mali 24 domov, čo na vtedajšie časy bola vcelku veľká dedina, v roku 1605 tam stáli len 4 domy.

Podľa sčítania domov a obyvateľov v roku 1787 v Letanovciach žilo 573 obyvateľov v 84 domoch. V roku 1828 to bolo 698 obyvateľov v 97 domoch. V roku 1870 tu už však žilo 737 obyvateľov, čo je naozaj nezvyčajne veľa.

V 18. storočí sa v Letanovciach nachádzal pivovar a mlyn. Veľká časť obyvateľov sa zaoberala výrobou ľanového oleja, celkovo bola obec poľnohospodárska.

Boje I. svetovej vojny sa dediny bezprostredne nedotkli, ale do Letanoviec Maďari zvážali juhoslovanských zajatcov na nútené práce. Dávali ich do rodín, kde boli muži na fronte, aby poľnohospodárstvo úplne nezaniklo. Vzhľadom na slovanské zloženie domáceho obyvateľstva si miestni so zajatcami rozumeli lepšie ako s maďarskými dozorcami. Počas I. svetovej vojny padlo do zajatia 20 Letanovčanov a 10 padlo v boji.

Jedným z prvých krokov po ukončení vojny bolo vyhnanie Rómov z obce. Rómovia žili v Letanovciach už za Rakúsko-Uhorska, ale po vzniku I. ČSR, keď Maďari stratili úradnú moc, miestni obyvatelia Rómov z obce vyhnali do Hadušoviec. Nová rozľahlá rómska osada pri Letanoviach, ktorá sa tam nachádza aj teraz, vznikla v roku 1924, keď sa zlúčili Hadušovce a Spišské Tomášovce. Vtedy tam z uvedených obcí Rómov vysťahovali Spišskotomášovčania na základe dohody s Letanovcami.

Obec mimoriadne sužovali posledné dni miestnych bojov počas II. svetovej vojny. Od Smižian pálili z diel vojská Červenej armády a pri Hrabušiciach mali svoje delá Nemci. Všetky strely lietali nad Spišskými Tomášovcami a Letanovcami. Ešte 26. januára, deň pred oslobodením, vyskladnila maďarská armáda v Letanovciach tri vagóny ručných granátov, mínometných granátov a mín. Keď už však začali nemecké vojská ustupovať, Maďari zviezli muníciu na hon Olmár a nakázali dedinčanom, aby pootvárali okná. Explózia otriasla celou dedinou. (Napriek tomu všetku muníciu explózia nezničila; na jej „nálezy“ doplatili dedinčania odtrhnutými rukami, zohavenými tvárami a vypálenými očami už po oslobodení.)

Genéza názvu obce

1250 - Lethon
1280 - Letun
1299 - Lapis Refugii
1307 - Lapis Leton, Letong
1319 – Letowken
1773 – slovensky:Letanowcze
1786 – Letanowcze , maďarsky: Letánfalu, Letánfalva,, nemecky: Lettensdorf

Súčasnosť

Letanovce majú v súčasnosti približne 1 900 obyvateľov.

Architektonickou dominantou obce je pôvodne gotický rímsko-katolícky kostol Všechsvätých, ktorý pochádza z polovice 13. storočia.

Obec je známa svojim katastrom, do ktorého patrí Kláštorisko v Slovenskom raji s renovovanými ruinami kartuziánskeho kláštora zo začiatku 14. storočia. Priamo z obce naň vedie červená turistická značka.

Kontakty

Obecný úrad Letanovce
Slovenského raja 55
053 13 Letanovce

Telefón: 053 / 4299 517, 0907 922 064
Fax: 053 / 4299 518
E-mail: obecletanovce@letanovce.eu
WEB: www.letanovce.sk

Spracoval: Slavomír Szabó

Použitá literatúra:

Autorský kolektív: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku
Jozef A. Vronč: Letanovce, môj rodný krajStaré príbehy z Letanoviec

Mary, John a olašskí cigáni - skutočný príbeh z tridsiatych rokov 20. storočia, keď ešte chodili po Slovensku potulné cigánske vozy – autor: Slavomír Szabó

Harmonikár - skutočný príbeh z konca II. svetovej vojny v Letanovciach – autor: Slavomír Szabó

Noc na Krížnych cestách - údajne skutočný príbeh z päťdesiatych rokov 20. storočia, spojený s vierou bosoráckych sviatkov na Luciu – autor: Leopold Henzély


Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo

Kláštorisko

Kartuziánsky most

Pôvodne gotický kostol Všechsvätých


Historické fotografie

Fotka v kroji do Ameriky

Šarga a Gaštan

Porta

Dožinkové slávnosti

Gazdovia v rokoch päťdesiatych

Obchod

Svadobný sprievod

Sviatky Božieho Tela


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.