login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Debraď: Kostol sv. Petra a Pavla

@ :: Okolie ::     Feb 10 2012, 13:06 (UTC+0)

-


-


-


-


Debraď, okres Košice-okolie: Kostol sv. Petra a Pavla v Debradi sa nachádza na zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska. Nepatrí medzi najstaršie, postavený bol v roku 1834 v klasicistickom slohu, avšak s viacerými neo-renesančnými architektonickými prvkami. Svojim estetickým stvárnením dokáže upútať mnohých návštevníkov bez ohľadu na ich svetonázor a tak si zasluhuje pozornosť aj z hľadiska cestovného ruchu.

História pamiatky

História kostola je vcelku pozoruhodná. Obec Debraď bola fíliou Opátstva Jasov, ktoré je sídlom mníšskeho premonštrátskeho rádu. Pod termínom fília môžeme v tomto prípade rozumieť poddanskú obec patriacu kláštoru. Opátstvo im tu nechalo v uvedenom roku postaviť kostol, avšak už o 14 rokov nato, v roku 1848, bolo zrušené poddanstvo a v rámci tzv. marcových zákonov boli prijaté aj základné ľudské práva a slobody v Rakúsko-Uhorsku. Tým sa obyvatelia Debrade stali slobodnými, ale kostol od niekdajších majiteľov im tam, samozrejme, ostal.

Bolo by chybou domnievať sa, že revolučné zmeny priniesli odpor voči premonštrátom. Práve naopak. Storočia spolužitia a duchovné vodcovstvo obyvatelia dávno prijali za vlastné a od tých čias až dodnes sú farármi v Debradi stále premonštrátski kňazi. V obci sa nachádza aj fara.

Patrocínium

Rímsko-katolícky kostol je zasvätený Kristovým apoštolom sv. Petrovi a Pavlovi.

Svätý Peter (pôvodným menom Šimon) bol pred prijatím apoštolského poslania rybárom. Je „spoluautorom Biblie“, ktorá obsahuje jeho listy. Po Kristovej smrti pôsobil v Jeruzaleme. Ako prvý z apoštolov pokrstil muža, ktorý nebol Židom. Tým otvoril kresťanstvo pre všetkých. Je považovaný za prvého pápeža. Zomrel v roku 64 v Ríme, kde bol na Vatikánskom pahorku ukrižovaný dole hlavou.

Svätý Pavol (pôvodným menom Šavel) študoval gréčtinu a bol žiakom rabína Gemaliela. Prenasledoval kresťanov do chvíle, kedy mal videnie, ktoré zmenilo jeho vieru a stal sa Kristovým apoštolom. Po ukrižovaní Spasiteľa šíril kresťanstvo na misijných cestách Európou a rovnako ako sv. Peter je aj on vďaka svojim listom „spoluautorom Biblie“. V Ríme ho zatkli a popravili niekedy medzi rokmi 64 až 67. Nakoľko bol rímskym občanom, neukrižovali ho, pretože to vnímali ako veľmi potupnú smrť nehodnú Rímana, ale sťali ho mečom.

Obraz hodný pozornosti

Súčasťou interiéru chrámu je pozoruhodný obraz, ktorý zobrazuje kráľa Ladislava. Tento panovník, ktorý kraľoval v rokoch 1077 až 1095, je dnes známy ako svätý Ladislav. Obraz sa pôvodne nachádzal v kostole sv. Ladislava na Jasovskej planine, teda pri vyvieračke sv. Ladislava, ktorá údajne vznikla ako dielo zázraku. Keď kráľ bojoval s Kumánmi, jeho vojsko sa dostalo do obkľúčenia a ostalo bez vody. Tu exitujú dve varianty legendy. Podľa jednej kráľ zabodol meč do zeme a modlil sa. Keď meč vytiahol, vytryskol spod neho prameň. Podľa druhej verzie sa kráľ modlil na koni a keď skončil, kôň dupol a spod jeho nôh začala vytekať voda. Dielo zobrazuje kráľa na koni a vojsko, ktoré pije vodu.

Obraz do obce doniesli okolo roku 1920, keď ruiny stredovekého púťového kostola na planine ľudia rozoberali na kameň, z ktorého pálili vápno. Maľba by si vyžadovala bližšie preskúmanie na určenie veku, prípadne autora.

Prístupnosť pamiatky

Kostol sv. Petra a Pavla v Debradi je otvorený len počas bohoslužieb. V prípade záujmu o prehliadku je potrebné kontaktovať kostolníčku, ktorá ho turistom sprístupní.

Kontakt: 055 466 81 05, 0904 76 11 76


Slavomír Szabó


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.