login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Hrabušice: Okruh Podlesok - Kláštorisko - Podlesok

@ :: SpisskaNovaVes - Okolie ::     Dec 30 2011, 15:55 (UTC+0).
Turistické znaèky na PodleskuTuristické znaèky Pod Kláštoriskom


Turistické znaèky na Kláštorisku


Turistické znaèky Pod Vtáèím hrbom


Turistické znaèky Nad Podleskom

Letanovce,Hrabušice, okres Spišská Nová Ves: Jednou z najnavštevovanejších lokalít v Slovenskom raji je planina Kláštorisko, na ktorej sa nachádzajú práve rekonštruované zrúcaniny starého kartuziánskeho kláštora. Jeho história siaha na počiatok 14. storočia, avšak dejiny tohto miesta sú ešte staršie, pretože už v roku 1241 tu hľadali útočisko obyvatelia z okolitých dedín pred tatárskymi nájazdmi.

Dnes si môžete kláštor prezrieť vďaka krátkemu vyhliadkovému chodníku. Na Kláštorisku nájdete aj reštauráciu, stanicu Horskej služby, táborisko a ubytovanie v malých chatkách so sezónnou prevádzkou. Pokiaľ je pekné jasné počasie, z Kláštoriska máte dobrý výhľad na Vysoké Tatry.

Odporúčaná trasa

Prístupových ciest na Kláštorisko je veľa a zo všetkých strán Slovenského raja. Mnohé z nich vedú cez vyhľadávané rokliny s rebríkmi nad vodopádmi. Táto odporúčaná trasa je len jedna z mnohých. Cez rebríky a stupačky nevedie, je teda celoročne prechodná a prístupná aj v zlom počasí. Tvorí okruh, teda štart i cieľ je v jednom bode v rekreačnom centre Podlesok. Prejsť ju možno aj opačnom smere ako odporúčame, avšak vzhľadom rozloženie stúpania a klesania ako in na prírodné krásy a niekoľko výhľadov radíme stúpať nahor po zelenej značke.

Trasa z Podlesku na Kláštorisko

Modrá značka: Podlesok – Hrdlo Hornádu: 15 min
Zelená značka: Hrdlo Hornádu – Pod Kláštoriskom: 1 hod
Zelená značka: Pod Kláštoriskom – Kláštorisko: 15 min
Tam - celkovo: 1 hod a 30 minút

Trasa z Kláštoriska na Podlesok

Červená značka: Kláštorisko – Pod Vtáčím hrbom: 40 min
Červená značka: Pod Vtáčím hrbom – Nad Podleskom: 40 hod
Červená značka: Nad Podleskom – Podlesok: 20 min

Späť - celkovo: 1 hod a 40 minút

Prevýšenie:

Tam

Podlesok: nadmorská výška 547 metrov
Kláštorisko – reštaurácia: nadmorská výška 770 metrov
Prevýšenie - stúpanie: celkovo 223 metrov

Späť
Kláštorisko – reštaurácia: nadmorská výška 770 metrov
Pod Vtáčím hrbom: nadmorská výška 915 metrov
Podlesok: nadmorská výška 547 metrov
Prevýšenie - stúpanie: celkovo 145 metrov
Prevýšenie - klesanie: celkovo 368 metrov

Podlesok - Kláštorisko

Modrá značka: Podlesok – Hrdlo Hornádu: 15 min

Podlesok je rekreačná oblasť (reštaurácie, bufety, ubytovanie všetkého druhu) vzdialená pol hodinku pešo po červenej turistickej značke od obce Hrabušice. Nachádza sa tu križovatka turistických značiek. Modrá značka vedie od rozdeľovníka širokou cestou zjazdnou autom popod les vedľa Spišskej koliby a Penziónu Ranč, ďalej okrajom lesa k niekdajšiemu pionierskemu táboru v časti Košariská. Značka pokračuje širokou cestou okrajom lesa k skládke dreva, kde sa stretáva so zelenou turistickou značkou. Stret nie je označený rozdeľovníkom značiek. Modrá bočí doprava k Hrdlu Hornádu (a pokračuje Prielomom Hornádu), zelená značka v smere naľavo vedie cez Hrdlo Hornádu k časti Mýto medzi Podleskom a Hrabušicami. Pokiaľ si chcete vychutnať pekný pohľad, môžete na cca 3 minúty odbočiť po značke v smere na Hrdlo Hornádu. Prídete na bralo, odkiaľ je pekný výhľad na sútok Hornádu a Suchej Belej. Na Kláštorisko však pokračujte smerom doprava. Úsek je dobre značený, nemôžete poblúdiť.

Zelená značka: Hrdlo Hornádu – Pod Kláštoriskom: 1 hod

Od stretu modrej a zelenej značky stúpate vpravo nahor. Cesta je široká, mierne stúpa. Na niekoľkých miestach sa vám naľavo vyskytnú pekné výhľady v smere na Prielom Hornádu. Zvyčajne sú na ne vyšliapané úzke chodníčky. Chodník križuje niekoľko menších doliniek, najvýraznejší zlom je v Hlbokej doline, za ktorou prídete na širokú lesnú cestu vyjazdenú autami. (Vstup autami do národného parku je zakázaný, cestu využíva Horská služba a zásobovači reštaurácie a archeologického výskumu na Kláštorisku.) Pokračujete touto cestou. I keď je trasa dobre značkovaná, v jednom mieste cesta bočí a značka vedie rovno, chvíľami chýba a prechádza na užší chodník do lesa. Aj keby ste sa v tomto mieste dezorientovali a vystúpili po malej lúke vpravo nahor, vyjdete na žltú značku tesne pred jej stretnutím zo zelenou v bode nazvanom Pod Kláštoriskom. Inak je potrebné pokračovať rovno, značka sa po chvíli objaví. Tu už máte najväčšie stúpanie za sebou. Nie je nárazové, ale pekne rozložené na celú trasu.

Zelená značka: Pod Kláštoriskom – Kláštorisko: 15 min

Pod Kláštoriskom sa stretá zelená značka so žltou. Zvyšný úsek trasa zelenej značky mierne stúpa. Opäť vedie širokou lesnou cestou už bez možnosti poblúdenia. Po chvíľke prídete na okraj poľany a ďalej po ceste vedľa kláštora na stred lúky k reštaurácii.

Kláštorisko – Podlesok

Červená značka: Kláštorisko – Pod Vtáčím hrbom: 40 min

Po prehliadke kláštora a oddychu v reštaurácii je červená značka na zostup z Kláštoriska na Podlesok pomerne rýchla. Postavení čelom k chate sa vydáte po hrebeni napravo, kde určitý úsek vedie červená značka spoločne s modrou. Opäť je to zreteľná lesná cesta s niekoľkými výhľadmi naľavo k doline Kyseľ. (K vyhliadkovým bodom zasa vedú tenké vyšliapané chodníčky.) Po chvíľke sa červená a modrá značka rozdeľujú, červená smeruje napravo a križujúc niekoľko lesných ciest zvlneným terénom s prevažným stúpaním vedie masívom Vtáčieho hrbu na križovatku so žltou značkou do bodu Pod Vtáčím hrbom. Úsek je dobre značený, cesta široká a sledujúc značenie na križovatkách s inými lesnými cestami nemožno poblúdiť. I keď de facto schádzate z Kláštoriska do Podlesku, stúpanie v tejto časti trasy je dané tým, že Pod Vtáčím hrbom sa nachádza v nadmorskej výške 915 metrov.

Červená značka: Pod Vtáčím hrbom – Nad Podleskom: 40 min

V bode Pod Vtáčím hrbom sa červená značka napája na starú Glackú cestu, kde sa stretá so žltou značkou vedúcou na vrchol Suchej Belej. (V decembri 2011 tu smerová červenej značky na Podlesok chýbala.) Glacká cesta v minulosti slúžila ako komunikácia medzi severom a juhom Slovenského raja. Na severe boli železiarne v Hrabušiciach a na juhu v Stratenej. Patrili Čákiovcom, neskôr Coburgovcom a po Glackej ceste sa presúval tovar i drevo na prevádzku hút. Červená značka ide viac-menej súbežne s Glackou cestou, ale keďže Glacká cesta vznikla ako komunikácia pre vozy ťahané koňmi, turistická značka nerobí zbytočné zachádzky a miestami strmšie klesá nadol. Značenie je dobré, orientácia bezproblémová.

Červená značka: Nad Podleskom – Podlesok: 20 min

V závere v jednej zo zákrut Glackej cesty vás červená značka privedie na križovatku so žltou značkou, ktorá sem prichádza z bodu Pod Kláštoriskom. Odtiaľ už červená značka ďalej Glackú cestu nekopíruje, ale vedie strmo nadol, pričom Glackú cestu len dva razy pretína. Tento úsek je menej záživný a náročnejší, avšak už záverečný na navrhovanej trase. Aj z toho dôvodu odporúčaný okruh navrhujeme absolvovať v opísanom smere a nie opačne, aby ste sa vyhli prípadnému strmému stúpaniu. V závere prídete na širokú cestu vedúcu po rovine na Podlesok, kde ste túru začali.

Pre možnosť návštevy tohto miesta odporúčame turistickú mapu: VKÚ Harmanec - Slovenský raj – Podrobná turistická mapa – mierka 1 : 25 000
GPS Podlesok: N 49°57,854' / E 020°23,111'
GPS Pod Kláštoriskom: N 49°01,246' / E 020°19,454'
GPS Kláštorisko - reštaurácia: N 48°56,568' / E 020°25,329'
GPS Pod Vtáčím hrbom: N 48°56,677' / E 020°23,710'
GPS Nad Podleskom: N 48°57,413' / E 020°23,391'


Slavomír Szabó
***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.