login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Hrabušice

@ :: SpisskaNovaVes - Okolie ::     Nov 29 2011, 13:34 (UTC+0)


Poloha

Hrabušice sa nachádzajú v západnej časti Hornádskej kotliny na severnom okraji Národného parku Slovenský raj. Administratívne sú súčasťou okresu Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji. Patria medzi strategické obce z hľadiska cestovného ruchu v tejto oblasti.

Od krajského mesta Košice sú Hrabušice vzdialené 88 kilometrov, pri jazde autom cez diaľnicu na Prešov a Levoču je to 109 kilometrov. Od okresného mesta Spišská Nová Ves sú vzdialené 16 kilometrov.

Nadmorská výška v 40,9 štvorcových km veľkom katastri sa pohybuje od 540 do 1 033 metrov, pričom výškový rozdiel je daný najmä bezprostrednou blízkosťou hôr Slovenského raja. Uprostred obce je nadmorská výška 548 metrov.

História

Územie obce bolo usídlené už v dobe laténskej kultúry (cca 450 rokov p.n.l.), tiež v časoch púchovskej kultúry (300 až 180 p.n.l.) a v časoch doby rímskej (1. až 4. storočie). V blízkosti stál Marcelov hrad, ktorý tu jestvoval cca od polovice 13. do polovice 15. storočia.

Prvú písomnú zmienku o Hrabušiciach poznáme z roku 1279. V danom čase to už bola rozvinutá obec, teda historický vývoj bol evidentne dlhší, avšak bez starších (možno doposiaľ neobjavených) historických záznamov. Podľa historickej listiny prvej zmienky je zrejmé, že v obci nastal prudký rozvoj po príchode nemeckých Sasov, ktorí sa tu dostali na pozvanie kráľa Belu IV., aby osídlili a pozdvihli územia vyplienené tatárskymi vpádmi. Zápis konštatuje, že Hrabušice sú členom Spoločenstva spišských Sasov.

V roku 1465 sa Hrabušice stali súčasťou majetkov Spišského hradu. V tom čase neboli dedinou, ale mestečkom. V roku 1582 (a opätovne v roku 1638) získali právo usporadúvať trhy, čo v daných časoch výrazne pomáhalo rozvoju miestnej ekonomiky. Do vlastníctva mestečka patrili rozľahlé lesy, čo prinášalo ďalšiu prosperitu najmä pretože už v okolí Spišského hradu i Spišského Štvrtku boli lesy vyťažené. Pri mestečku prosperovala veľká píla a známe bolo aj pivo z hrabušického pivovaru.

Podobne ako v Stratenej aj tu v 18. storočí postavili Čákiovci (Csáky) hámre i vysokú pec a po nich sa miestnym železiarstvom zaoberali Coburgovci. Išlo predovšetkým o skujňovacie hámre, ktoré pretavovali dovážanú liatinu na kujné železo, ktoré sa odtiaľ ďalej vyvážalo do Medzeva.

Podľa sčítania obyvateľov v roku 1787 žilo v Hrabušiciach 843 obyvateľov. Poznáme aj podrobnejší zápis z roku 1832, ktorý rozdeľuje obyvateľov podľa vierovyznania. V danom čase tu žilo tu 872 rímskych katolíkov, 30 evanjelikov a 26 židov.

Za vlády panovania Františka Jozefa I. v roku 1863 sa Hrabušice spojili s ďalšími 46 spišskými obcami, ktoré zaslali vladárovi petíciu so žiadosťou o zavedenie slovenčiny na úradoch a v školách.

Boje I. svetovej vojny sa obce nedotkli, ale muži boli odvedení na front a 11 z nich sa už domov nevrátilo. V rámci získavania kovu na výrobu diel boli z hrabušického kostola odvezené zvony.

Počas II. svetovej vojny sa muži z Hrabušíc aktívne zapojili do SNP, ale už 10. septembra 1944 Nemci obec znova obsadili, pričom povstalci sa stiahli na hrabušickú osadu Píla. Boje medzi nimi trvali až do 19. októbra, kedy ich Nemci zahnali na ústup. Obec oslobodila Červená armáda 27. januára 1945 o 19-tej hodine.

Po vojne tu v roku 1958 založili JRD, v roku 1958 aj rašelinové závody.

Genéza názvu obce

1279 – villa Compsiti
1284 – Capusdorf
1307– Kabuzdorf
1328 – Kabizdorf
1440 – Kaposztafalva
1773 – Hrabušice
1786 – Hrabussice
1920 – Hrabošice
1927 – Hrabušice

Súčasnosť

Hrabušice majú približne 2 250 obyvateľov a sú orientované predovšetkým na turistický ruch. Obci patrí rekreačné stredisko Podlesok, ktoré sa radí medzi najfrekventovanejšie vstupné brány do Národného parku Slovenský raj. Obec prevádzkuje aj dve informačné centrá, z ktorých sa jedno nachádza v budove obecného úradu a druhé na Podlesku.

Hrabušice sú členom ZMOS, ZMO Spiša, Asociácie horských sídiel Slovenska a Združenia obcí Mikroregión Slovenský raj – Sever.

Z nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok sa v Hrabušiciach nachádza románsko-gotický kostol sv. Vavrinca s gotickým oltárom z dielne Majstra Pavla z Levoče. Tiež Čákiho (Csáky) kúria zo 17. storočia, t.č. fara rímsko-katolíckeho úradu. Pamiatkovo chránené sú aj dva zrubové domy v časti Hrabušická píla s popisnými číslami 463 a 466, tiež hrob padlých v SNP na miestnom cintoríne.

Ubytovanie v obci Hrabušice – typ ubytovania: hotel

Hotel Petra
Gaštanová 18
053 15 Hrabušice
Telefón, Fax: tel: ++421-53-4299264
fax: ++421-53-4299265
E-mail: petraroyal@hotelpetra.sk
Web: www.hotelpetra.sk

Ubytovacie možnosti v obci Hrabušice – typ ubytovania: koliba

Koliba Biely potok
Hrabušice - Podlesok
053 15 Hrabušice
Telefón, Fax: tel: ++421 903 633 778
fax: ++421 53 4425863
E-mail: smik@inatour.sk
inatour@inatour.sk
Web: www.bielypotok.sk

Ubytovanie v obci Hrabušice – typ ubytovania: ranč

Ranč Podlesok
Podlesok 5
053 15 Hrabušice
Telefón, Fax: tel: ++421 918 407 077
E-mail: ranc.podlesok@zoznam.sk
Web: www.rancpodlesok.sk

Ubytovanie v obci Hrabušice – typ ubytovania: penzión

Penzión Siesta Grand

Obchodná 55
053 15 Hrabušice
Telefón, Fax: tel: ++421 911 229 663
E-mail: siestagrand@gmail.com
Web: www.siestagrand.sk

Penzión Jedlička
Hlavná 193
053 15 Hrabušice
Telefón, Fax: tel: ++421 905 904 263
E-mail: jedlicka@slovaktour.sk
Web: www.slovaktour.sk

Penzión Repka
Obchodná 77
053 15 Hrabušice
Telefón, Fax: tel: ++421 904 379 711
E-mail: pe.repka@zoznam.sk
Web: www.slovenskyraj.sk/repka.html

Ubytovanie v obci Hrabušice – typ ubytovania: privát

Anna Hrabovská
Bernoláková 321/70
053 15 Hrabušice
Telefón, Fax: tel: ++421 907 388 840
E-mail: hrabovska.anna@gmail.com
Web: www.annahrabovska.szm.sk

Marián Lipovský
Bernoláková 354
053 15 Hrabušice
Telefón, Fax: tel: ++421 904 192 048
E-mail: zuzana.lipovska@mail.t-com.sk
Web: www.lipovsky.wz.cz

Jakubec Juraj
Nová 22/6
053 15 Hrabušice
Telefón, Fax: tel: ++421 905 803 949
E-mail: info@yellowparadise.eu
Web: www.yellowparadise.eu

Jana Deáková
Hlavna 230
053 15 Hrabušice
Telefón, Fax: tel: ++421 905 761 587
Web: www.slovenskyraj.sk/deakova.html

Mgr. Zuzana Fedáková
Hviezdoslavova 1013
053 15 Hrabušice
Telefón, Fax: tel: ++421 905 764 223
E-mail: zuzka.fedakova@zoznam.sk
Web: www.hrabusice.eu

Ubytovanie Kapsdorfer
Obchodná 57
053 15 Hrabušice
Telefón, Fax: tel: ++421 903 273 685
E-mail: kapsdorfer@stonline.sk
Web: www.slovenskyraj.sk/kapsdorfer.html

Eduard Lička
Hlavná 195 Mýto
053 15 Hrabušice
Telefón, Fax: tel: ++421 905 280 579
E-mail: mlyn4u@gmail.com
Web: www.mlyn.szm.sk

Hilda Vidišová
Hlavná 165
053 15 Hrabušice
Telefón, Fax: tel: ++421 905 233 220
E-mail: hildaubytovanie@gmail.com
Web: www.ubytovanie.drevexsro.sk

Adresa: Ivan Klein
Slovenského raja 46
053 15 Hrabušice
Telefón, Fax: tel: ++421 905 793 074
E-mail: ivanklein@post.sk
Web: www.slovenskyraj-privat.yw.sk

Kontakt

Adresa: Obecný úrad Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice
Telefón: 053 4490 206
Fax: 053 4490 206
E-mail: hrabusice@stonline.sk
Domovské stránky: http://www.hrabusice.sk


Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo

Hrabušice: Románsko-gotický kostol sv. Vavrinca

Hrabušice: Historická fara

Hrabušice: Suchá Belá

Hrabušice: Piecky

Hrabušice: Sokolia dolina

Hrabušice: Okruh Podlesok - Kláštorisko - Podlesok

Staré príbehy spracované do poviedok

Šaniho šanca - dej povesti je vsadený do 19. storočia

Sokolíci zo Strážnej skaly - dej tradovaného príbehu sa odohráva na začiatku 17. storočia

Tajomný mních a zvon - povesť z príbehu sa viaže k prvej polovici 13. až začiatku 14. storočia


Slavomír Szabó


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.