login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Dedinky, Dobšiná, Stratená: Národná prírodná rezervácia Stratená

@ :: Roznava - Okolie ::     Nov 02 2011, 15:38 (UTC+0)


Dedinky, Dobšiná, Stratenáokres Rožňava: Národná prírodná rezervácia Stratená sa nachádza južne od Národného parku Slovenský raj, s ktorým je spojená svojou severnou hranicou. Jej plocha je 678, 65 ha, pričom zasahuje do katastrov obcí Dedinky a Stratená, ako i mesta Dobšiná. Z hľadiska povodia je situovaná do horného toku rieky Hnilec. Svojim prírodným charakterom je veľmi blízka samotnému Slovenskému raju, rovnako aj infraštruktúrou turistických služieb. Poskytuje veľké možnosti rekreačného vyžitia v oblasti cykloturizmu ako i pešej turistiky s náučnými chodníkmi a unikátnou Dobšinskou ľadovou jaskyňou.

Územie súčasnej národnej prírodnej rezervácie je chránené od roku 1964 najskôr ako prírodný výtvor, od roku 1976 ako štátna prírodná rezervácia a od roku 1995 ako národná prírodná rezervácia s najvyšším 5. stupňom ochrany. Pohybovať sa v nej možno iba po vyznačených turistických chodníkoch a po cyklotrase.

Charakteristika územia – geológia

Národná prírodná rezervácia sa nachádza na krasovom geologickom podloží s mnohými menšími i väčšími jaskyňami. Po Dobšinskej ľadovej jaskyni je mimoriadne významná, i keď verejnosti neprístupná Stratenská jaskyňa. V spojení s jaskyňou Psie diery jej podzemné chodby dosahujú dåžku 21 987 metrov, teda takmer 22 kilometrov. Je to druhý najdlhší jaskynný systém na Slovensku. Má bohatú krasovú výzdobu a nachádza sa v ňom Rozprávkový dóm, ktorý je pri svojom objeme 79 017 kubických metrov najväčším prírodným podzemným priestorom na Slovensku. Výnimočné je aj Stalagmitové jazero, ktorého vodná plocha má 320 štvorcových metrov. Jaskyňa sa nachádza na planine Duča, ktorá je v povestiach známa vďaka legendárnemu zbojníkovi Sámelovi a tajomnej mystickej bytosti – miestnemu vládcovi podzemia Kovovladovi.

Z geologického hľadiska sú rovnako pozoruhodné skalné útvary, z ktorých sú najznámejšie Havrania skala a Stratenský kaňon.

Charakteristika územia – botanika

Z botanického hľadiska je rezervácia pozoruhodná ako horskými, tak i mokraďnými rastlinnými spoločenstvami. Pozornosť v oblasti skalných brál pútajú reliktné smrekovcové boriny, kde rastú aj vzácne druhy kvetov ako prvosienka holá karpatská (Primula auricula subs. hungarica), iskerník veľhorský (Ranunculus oreophilus), astra alpínska (Aster alpinus) a mnohé iné.

V bezprostrednej blízkosti Hnilca sú to jelšové porasty s modkraďným rastlinným spoločenstvom. Cez mokraď pri osade Dobšinská ľadová jaskyňa vedie aj náučný chodník, ktorým turista prechádza po upravenom podloží po širokom drevenom chodníku, takže sa v niektorých častiach nachádza uprostred močiaru s možnosťou pozorovať atypickú kvetenu. Podľa aktuálneho vegetačného obdobia je návšteva rovnakého miesta v každom jarnom až jesennom mesiaci iná.

Charakteristika územia – fauna

Nielen Tatry patria kamzíkom. Do oblasti Slovenského raja a Stratenej bol síce kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra) umelo vysadený, ale darí sa mu tu. Hlboké lesy sú domovom aj medveďa hnedého (Ursus arctos), vlka dravého (Canis lupus), rysa ostrovida (Lynx lynx) a mnohých ďalších druhov cicavcov. Hnilec je zasa v týchto častiach prirodzeným biotopom vydry riečnej (Lutra lutra).

Z vtáčej ríše dokáže mimoriadne zaujať pestrofarebný rybárik riečny (Alcedo atthis), ktorého pri troche šťastia môžete zazrieť pri rieke Hnilec alebo vzácny bocian čierny (Ciconia nigra), ale tiež viaceré druhy dravcov i drobných spevavcov.

Čo tu hodno navštíviť

Dobšinská ľadová jaskyňa – jaskyňa svetového významu chránená UNESCOm

Havrania skala - obľúbené miesto s mimoriadne krásnym výhľadom do okolia

Stratenský kaňon - dva kilometre dlhý kaňon pri toku Hnilca s vysokými skalnými bralami; patrí medzi najkrajšie kaňony na Slovensku a je upravený aj na prechod vozíčkarov

Tiesňavy - malebné údolie spojené s prechodom z obce Stratená k Dobšinskej ľadovej jaskyni (a opačne)

Náučný chodník Mokrade Hnilca - náučný chodník s upraveným pevným podložím cez močiarny terén

Náučný chodník Dobšinská ľadová jaskyňa - náučný chodník z osady Dobšinská ¼adová Jaskyňa k Dobšinskej ľadovej jaskyni (a opačne)

Náučný chodník Občasný prameň - náučný chodník z údolia Veľké Zajfy na Havraniu skalu


Spracoval: Slavomír Szabó

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.