login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Jablonov nad Turňou

@ :: Roznava - Okolie ::     Sep 19 2011, 14:55 (UTC+0)Poloha

Jablonov nad Turňou sa nachádza v Turnianskej kotline uprostred Národného parku Slovenský kras pod horským sedlom Soroška. Patrí do povodia horného toku rieky Turňa. Je pričlenený k okresu Rožňava a nachádza sa v Košickom samosprávnom kraji. Zo severnej strany je obkolesený krasovou planinou Horný vrch, z južnej strany planinou Dolný vrch a zo západu Silickou planinou.

Jablonov nad Turňou je od krajského mesta Košice je vzdialený 52 kilometrov, od okresného mesta Rožňava 18 kilometrov. Nadmorská výška v 2 446 hektárovom katastri sa pohybuje od 200 do 735 metrov. Uprostred obce je nadmorská výška 240 metrov.

Do Jablonova nad Turňou vedie z Košíc i z Rožňavy cesta I. triedy č. 50 (E 58). Samotný Jablonov nad Turňou sa na tejto komunikácii nachádza medzi obcami Hrhov a Lipovník.

História

Kataster súčasného Jablonova nad Turňou bol osídlený už v paleolite (250 000 až 8 000 rokov p.n.l.), archeologický prieskum dokladuje aj nálezy pilinskej kultúry (1 500 až 1 200 rokov p.n.l.) z mladšej doby bronzovej.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1235 a uvádza, že je to už miesto, na ktorom sa nachádza aj fara. Jablonov patril k najmenšej z uhorských žúp – k Turnianskej. Od 14. storočia bola obec súčasťou majetkov plešiveckej vetvy rodu Bebek. V druhej polovici 14. storočia tu postavili aj rímsko-katolícky kostol, ktorý tu stojí do súčasnosti. Zmena vlastníckych vzťahov nastala v 16. storočí, keď už Jablonov nad Turňou patril k majetku panstva Szádvár. (Ruiny hradu Szádvár sa nachádzajú neďaleko obce, avšak už za hranicou na maďarskej strane.)

Podľa sčítania domov z roku 1720 bolo v obci 43 usadlostí. Z toho až 13 patrilo zemanom, čo bola najnižšia šľachtická vrstva. Ïalších 27 bolo sedliackych a posledné tri pravdepodobne želiarske. Už z tejto skladby možno vyčítať, že išlo o pomerne bohatú obec, v ktorej dominovali poľnohospodári. Zároveň je dobre vedieť, že sčítanie sa vykonalo v čase, kedy sa Európa spamätávala z jednej z najväčších morových rán a mnohé dediny aj v tejto oblasti celkom vymreli. Je teda dôvodné sa domnievať, že cca dve desaťročia pred týmto sčítaním bol aj Jablonov nad Turňou väčší a s početnejším obyvateľstvom.

V roku 1828 žilo v obci 695 obyvateľov v 136 domoch. Podľa dobového opisu išlo o poľnohospodársku obec so zameraním na ovocinárstvo a vinárstvo.

Od novembra 1938 po oslobodenie na konci II. svetovej vojny patrila obec pod Horthyho Maďarsko.

V súčasnosti sa Jablonov nad Turňou nachádza v okrese Rožňava, teda je radený do Gemera. Gemer, ako historicko-územný celok so svojbytnou ľudovou kultúrnou však geograficky vždy začínal až za horským sedlom Soroška. Jablonov nad Turňou bol od počiatku svojho vzniku súčasťou Turnianskej župy, ktorá sa v roku 1882 spojila s Abovskou župou do Abovsko-Turnianskej župy. Po II. svetovej vojne patril Jablonov nad Turňou do okresu Moldava nad Bodvou. Až po zániku tohto okresu bol v šesťdesiatych rokoch Jablonov zaradený do okresu Rožňava. Nikdy však nemal a ani nemá žiadnu kultúrno-historickú previazanosť s Gemerom a svojimi tradíciami inklinuje skôr k abovskej kultúre.

Genéza názvu:

1430 - Almas
1920 – Jablonov
1927 – Jablonov nad Turňou

Súčasnosť

Jablonov nad Turňou má približne 850 obyvateľov. Nachádza sa na turistickej tematickej Turnianskej vínnej ceste, pod ktorú patria taktiež obce Silická Jablonica, Hrušov, Hrhov, Dvorníky-Včeláre, Turňa nad Bodvou a Moldava nad Bodvou.

Obec je dobrým východiskovým bodom pre pešie túry do Národného parku Slovenský kras. Popri Jablonove prechádza cyklotrasa spájajúca Gemerskú Hôrku, Štítnik, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, Demänovskú jaskyňu, Silicu, Jablonov nad Turňou, Hrhov až po Moldavu nad Bodvou.

Priamo v obci sa nachádza gotický kostol Najsvätejšej Trojice so stredovekými freskami a reformovaný kostol z 18. storočia. Neďaleko sú Hrušovské jazerá.

Horské sedlo Soroška s parkoviskom je ojedinelé miesto, kde možno na planiny Slovenského krasu (Silická planina, planina Horný vrch) vystúpiť bez výrazného výškového prevýšenia.

Zaujímavosťou je aj „pieckový háj“, ktorý tvoria funkčné vonkajšie pece na pečenie chleba. Využívajú sa niekoľkokrát ročne pri rôznych turistických a obecných podujatiach.

V historickej sýpke Granárium sa nachádza vinotéka miestnych vín.

Ubytovacie možnosti
Villa Sisi
Adresa: Jablonov nad Turňou 140, 04943 Jablonov nad Turňou
Telefón: 421 905 981 918, +421 58 796 16 97
E-mail: papai.lorant@stonline.sk
Web: http://www.villasisi.sk
Kontakt

Adresa: Obecný úrad, Jablonov nad Turňou 73, 04943 Jablonov nad Turňou
Telefón: 058 7961 108
Fax: 058 7961 108
E-mail: jablonovnt@stonline.sk
Web: http://www.jablonovnt.sk

Spracoval: Slavomír Szabó


Kultúrne dedičstvo

Gotický kostol Najstvätejšej Trojice - gotický kostol zo 14. storočia

Granárium - historická sýpka

Prírodné bohatstvo

Hrušovské rybníky - rybníky v bezprostrednej blízkosti obce

Veľký Paklán - malý vrch s veľkým výhľadom v blízkosti obce

Historické fotografie

Historické pohľadnice - prvé desaťročia 20. storočia

Staré príbehy spracované do poviedok

Skaza Červených mníchov - povesť z 13. storočia - autor: Anna Domaniková

Ostal som stáť ako peň - skutočný príbeh z 19. storočia - autor: Slavomír Szabó

Ako v Jablonove? Po americky! - príbeh z prelomu 19. a 20. storočia - autor: ¼ubica Andrásiová

Zabudnutí vojaci - skutočný príbeh z konca II. svetovej vojny - autor: Slavomír Szabó

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita II, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.