login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Dobšiná: Barokový kostol sv. Františka Xaverského

@ :: Roznava - Okolie ::     Aug 09 2011, 18:59 (UTC+0)


Dobšiná, okres Rožňava: Jednou z národných kultúrnych pamiatok v Dobšinej je rímsko-katolícky kostol sv. Františka Xaverského. Oproti evanjelickému gotickému kostolu je síce o pár storočí mladší, ale dokáže upútať predovšetkým interiérom s typickým stvárnením vznešeného baroka. Kostol sa nachádza na Zimnej ulici č. 186.

História

Rímskym katolíkom v Dobšinej patril pôvodne súčasný evanjelický gotický kostol, avšak so šírením Lutherovho učenia prechádzali celé obce i mestá na novú vieru. Protestantské cirkvi našli svoje uplatnenie najmä medzi pôvodne nemeckým obyvateľstvom a baníkmi. V prípade Dobšinej to boli pôvodní Nemci (zvaní bulinéri) i baníci zároveň. Určitý čas tu katolícka cirkev nemala zastúpenie, no v roku 1745 pod ochranou grófa Pavla Balašu do Dobšinej nastúpil katolícky farár a o rok na to tu už mali drevený kostol, či väčšiu kaplnku. V roku 1792 si na tom istom mieste postavili nový kostol, ktorý tu stojí do súčasnosti. Na prelome 18. a 19. storočia žilo v Dobšinej 2 800 evanjelikov a 800 katolíkov.

Opis pamiatky

Barokový kostol sv. Františka Xaverského bol postavený v roku 1792 v neskoro-barokovom štýle. V roku 1897 došlo k prestavbe, ktorá čiastočne ovplyvnila exteriér po stránke pridania prvkov klasicizmu, avšak nie dominantne a pôvodnú architektúru veľmi nenarušila.

Stavba je jednoloďová, svätyňa má segmentové zakončenie. Sakristia a veža sú novšieho dáta ako samotná loď. Interiér sa vyznačuje pre barok charakteristickými plnými klenbami. Mladšie než kostol sú fresky, ktoré namaľoval J. Adam v roku 1907.

Pozornosť určite upúta 220 cm vysoká mramorová plastika Krista na kríži, ktorú v roku 1928 zhotovil majster Ján Fardusz. Medzi hnuteľné kultúrne pamiatky patrí aj neskoro-barokový oltár, ktorý bol vyhotovený v v 2. polovici 18. storočia. V jeho strede sa nachádza obraz so sv. Františkom, rovnako od J. Adama z roku 1935.

Prístupnosť pamiatky

Kostol je bežne otvorený len v čase bohoslužieb. V prípade záujmu o prehliadku sa je potrebné vopred dohodnúť s kňazom, prípadne sa obrátiť Turistické informačné centrum Dobšiná.

Kontakt

Turistické informačné centrum Dobšiná
Nám. Baníkov 384, 049 25 DOBŠINÁ
tel: 058/7941154

Rímsko-katolícka fara v Dobšinej
Zimná 187, 049 25 Dobšiná
e-mail: dobsina@fara.sk
web s ďalšími kontaktmi na kňaza: http://www.fara.sk/dobsina/info/index.php

Spracoval: Slavomír Szabó

Informačné zdroje:

Ondrej Rozložník a kolektív: Banské mesto Dobšiná
Autorský kolektív: Dobšiná včera a dnes
Autorský kolektív: Pamiatky východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita II, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.