login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Stratená: Mokrade Hnilca – náučný chodník

@ :: Roznava - Okolie ::     Jul 20 2011, 17:43 (UTC+0)
Stratená, okres Rožňava: Náučný chodník Mokrade Hnilca je iný ako iné. V prvom rade už v tom, že vedie skutočne cez mokrade, kam by ste normálne nešli, aby ste nezapadli v močarisku. Teraz však môžete celú trasu absolvovať suchou nohou, pretože značná časť náučného chodníka vedie po drevených mostíkoch, ktoré sú uložené na inak často rozmočenej pôde.

Iné ako iné je tento náučných chodník aj z toho dôvodu, že jeho vybudovaním sa vytvorila skratka medzi železničnou zastávkou Dobšinská ľadová jaskyňa a reštauračno-obchodným centrom osady Dobšinská ¼adová Jaskyňa.

V neposlednom rade je tu odlišnosť aj v kvalite textov a fotografií na informačných tabuliach, ako aj v ponúknutej téme. Chodník sa skutočne venuje mokradi z rôznych uhlov pohľadu, texty sú obsažnejšie, než býva zvykom a ponúkajú hlbšie spracované informácie, ktoré pomáhajú turistovi preniknúť do sveta, ktorému sa na svojich pochôdzkach zvyčajne vyhýba.

Trasa vedie cez Národnú prírodnú rezerváciu Hnilecká jelšina s plochou 84,59 hektára. Texty vás upozornia na jednotlivé zvláštnosti, objasnia význam rieky Hnilec a jej priľahlého špecifického biotopu, oboznámia s typickými druhmi stromov lužných lesov, druhmi vtákov, ktoré môžete pri riekach vídať – a pri trochu šťastia zazrieť ich aj na mieste vašej prechádzky. A ak sa viete ticho a nepozorovane správať, no vyžaduje to aj dávku šťastia, uvidíte možno i vzácneho rybárika riečneho. Z triedy cicavcov tu žije napríklad aj vydra riečna.

Náučný chodník predstavuje aj typickú kvetenu mokradí, motýle, ktoré tu v správny ročný čas poletujú vo veľkých počtoch a zástupcov obojživelníkov a plazov. Zvlášť vlhkomilná kvetena je zaujímavá. Chodník môžete prejsť aj niekoľkokrát ročne a vždy bude iný – podľa toho, čo práve kvitne. Miestami to vyzerá naozaj tak, akoby tu ktosi zo záujmu podpory komerčného rozvoja turizmu nasial čo najviac druhov kvetín.

Po ceste budete mať naviac dokonalý výhľad na známy skalný útvar Ostrá skala. Mimochodom, tá sa nachádza tesne za hranicou Košického samosprávneho kraja v katastri Vernára, takže už patrí pod Prešovský samosprávny kraj.

Chodník postavila v roku 2008 Správa Národného parku Slovenský kras. Obsahuje 10 tabúľ, na ktorých sú texty v slovenčine aj v angličtine.

Časové nároky: Tento chodník môžu pokojne absolvovať aj tí, ktorí pre význam slova turistika musia listovať v slovníku cudzích slov. Dåžka trasy je len 500 metrov, výškové prevýšenie skoro nulové a prechod netrvá dlhšie ako 5 až 10 minút. Bola by však škoda minúť ho za taký krátky okamih. Postáť na miestach, kam človek inak nejde a poučiť sa o svete mokradí čítaním náučných tabúľ si vyžaduje dlhší čas.

Štart: Chodník je obojsmerný, teda možno ho absolvovať alebo od reštauračno-obchodného centra osady Dobšinská ¼adová Jaskyňa alebo od železničnej stanice, kde sa dá počas sezóny parkovať zadarmo.

V osade Dobšinská ľadová jaskyňa začína pri fontáne s lavičkami. Od železničnej stanice vedú na chodník z cesty drevené schodíky, ďalej je už všetko rovina.

Tabule nesú číslovanie, ktoré predurčuje smerovanie trasy z osady k železničnej stanici.

Trasa: Je nesmierne jednoduchá, zablúdiť sa nedá. (Pokiaľ nie je vyslovene dlhodobo sucho, nedovolí to ani rozmočená pôda.) Z osady od fontány pri parkovisku vás zavedú značky náučného chodníka k prvým tabuliam. Ïalej značka prechádza popri rieke, tabule sú viditeľné z diaľky. Prejdete cez mostík ponad Hnilec a pokračujete dreveným vybudovaným chodníkom až ku schodom, ktorými stúpnete na cestu pred železničnou stanicou.

Základné informácie

Dåžka náučného chodníka: cca 500 metrov
Čas: 5 až 10 minút , ale vychutnajte si to a urobte si čas aspoň 30 minút
Počet informačných tabúľ: 10
Text na informačných tabuliach: v slovenčine, v angličtine
Výškové prevýšenie: zanedbateľné
GPS začiatku trasy pri rozdeľovníku turistických značiek na parkovisku: N 48°52'432" E 020°18'162"Slavomír Szabó

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita II, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.