login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Štós: Neskorobarokový evanjelický kostol

@ :: Okolie ::     Jul 06 2011, 15:38 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Popri pôvodne gotickom rímsko-katolíckom kostole sv. Jána Nepomuckého sa v Štóse na hlavnej ulici nachádza aj evanjelický kostol, ktorý tu vybudovali v 18. storočí za vlády cisára Jozefa II. Historické súvislosti, jednotlivé časti interiéru a zachovalosť pôvodnej protestantskej sakrálnej architektúry robia túto stavbu pozoruhodnou.

História

Snahy protestantských cirkví o uznanie sa tiahli európskou históriou už piate storočie a čas na zrovnoprávnenie nastal až v druhej polovici 18. storočia, keď jeden z najvýraznejších predstaviteľov osvietenectva – rímsko-nemecký cisár, český kráľ a uhorský kráľ Jozef II. vydal v roku 1781 tzv. tolerančný patent. Týmto vyhlásil síce obmedzenú, ale predsa len náboženskú slobodu, ktorá výrazne potlačila dovtedajšie zvýhodňovanie rímo-katolíkov. Cisár dal možnosti pre rozvoj a slobodné vyznávanie luteránom a kalvínom, rovnako zrovnoprávnil pravoslávnu cirkev. Táto skutočnosť sa, samozrejme, týkala celej krajiny, kde naraz začalo vznikať veľa nových kostolov.

Podobne tomu bolo aj v Štóse, kde sa k evanjelickej cirkvi augburského vyznania (luteráni) hlásili najmä nemeckí obyvatelia. Samotný cisár Jozef II. dokonca v roku 1783 navštívil susedný Smolník; je možné, že prešiel alebo sa zastavil aj v Štóse. Každopádne o tri roky na to tu začali stavať evanjelický chrám, samozrejme, v zmysle platných obmedzení. Kostol nesmel stáť v obytnej zóne obce, ale za ňou. Samozrejme, Štós bol v danom čase oveľa menší a v súčasnosti je táto sakrálna stavba obklopená domami. Ïalšou z podmienok tolerančného patentu bolo, že evanjelický kostol nesmie mať kostolnú vežu. Nakoľko chrám od času svojho vzniku neprešiel výraznejšou prestavbou, vežu nemá ani dnes.

Staviteľmi kostola boli Antonius a Johann Georg Kreutzerovci, tesárčinu mal na starosti Georg Heida. Všetci traja boli zo Štósu. Staviteľov neskôr doplnil majster Mattias Haberland zo Smolníka. Kostol dokončili v roku 1788, kedy bol aj vysvätený.

Súčasnosť

Interiér svojim stvárnením zodpovedá času, v ktorom bol chrám postavený a nenesie výraznejšie známky neskorších úprav. Ústredným motívom oltára je obraz s modliacim sa Kristom v Getsemanskej záhrade.

Vzácna je pôvodná kazateľnica z druhej polovice 18. storočia – polychrómovaná drevorezba s tepaným dekorom akantu a stvárnením historického erbu Štósu.

Mimoriadnu pozornosť si zasluhuje aj neskorobaroková krstiteľnica z roku 1780. Je kovová s tepaným dekorom akantu a vytepaným dobovým zápisom o tolerančnom patente Jozefa II. Rovnako ako kazateľnica je aj krstiteľnica na zozname hnuteľných národných kultúrnych pamiatok.

Na chóre sa nachádza funkčný historický organ, ktorý evanjelici zakúpili z katolíckeho kostola v roku 1790.

Prístupnosť pamiatky

Neskorobarokový evanjelický kostol v Štóse je filiálny a patrí pod faru Evanjelického cirkevného zboru a.v. Košice Terasa. Otvorený býva len počas bohoslužieb, ktoré sa tu konajú iba raz mesačne, a to vždy v druhú nedeľu v mesiaci so začiatkom o 9.30 hod.

Kontakt

Evanjelický cirkevný zbor a.v. Košice Terasa – email: kosice-terasa@ecav.sk
Evanjelický cirkevný zbor a.v. Košice Terasa - telefón: 0911 158 322
Kostolníčka v Štóse – telefón: 055 62 202 47


Slavomír Szabó
***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita II, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.