login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Štós: Hasiči

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 19:06 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla niekedy medzi rokmi 1910 až 1931 a zachytáva pohľad na hasičov obce Štós. Ich úlohou bolo nielen hasiť prípadné požiare, ale najmä viesť prevenciu cez kontroly obce a pomáhať aj pri prípadných živelných pohromách. Požiarna stanica sa nachádzala i stále nachádza za budovou terajšieho obecného úradu, neďaleko kostola sv. Jána Nepomuckého, ktorý je z časti vidieť na fotografii.

Korene vzniku hasičských zborov sa nachádzajú v osvieteneckých reformách Márie Terézie a Jozefa II., na podnet ktorých sa začali zriaďovať v každej obci ako obecné, prípadne ako dobrovoľné. Darilo sa im najmä tam, kde v obci žila bohatšia šľachta alebo podnikatelia, ktorí ich podporovali s vedomím, že takto si chránia aj vlastný majetok.

Situácia sa nezhoršila ani po roku 1918, keď vznikla I. ČSR. Naopak, hasičom sa dostávalo ešte väčšej podpory, ktorá vyplývala priamo zo zákonov štátu. Príkladom toho je aj „Ministerské nariadenie číslo 2251 s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 11. februára 1922“. Nariadenie nesie názov: „O povinnosti poisťovní k plateniu hasičských príspevkov“. Týmto nariadením bolo hasiči zabezpečení a obce s ich technikou, vydržiavaním či platením nemali väčšie problémy. Jednoducho každá poisťovňa musela hasičov podporovať nariadením stanoveným spôsobom. Pretože ide o pomerne dlhý právny dokument, vyberáme z neho aspoň niektoré časti:


Z § 1
„Poisťovne, tuzemské i cudzozemské, obchodujúce na Slovensku, bez ohľadu na to, či majú tu hlavné sídlo, či filiálku, či hlavné jednateľstvo, sú povinné bez výnimky počnúc dňom 1. apríla 1922 platiť k účelom hasičstva na Slovensku 3 procenta hrubého ročného príjmu prémiového z obchodu poisťovacieho proti požiaru.“

Z § 5
„Poisťovne sú povinné predpísané príspevky behom 6 týždňov po doručení platobného rozkazu odviesť do štátnej pokladnice. Po uplynutí lehoty môžu byť príspevky tieto politickými úradmi cestou exekúcie vymáhané.“

Z § 6
„Príspevky budú upotrebené:
1. k podporovaniu už jestvujúcich a sriadeniu nových obecných, alebo dobrovoľných hasičských sborov;
2. k podpore hasičov, ktorí utrpeli úraz v hasičskej službe a ich pozostalých.“

V súčasnom ekonomickom postavení mnohých obcí by takáto podpora dobrovoľných hasičov mohla byť naozaj vzorová a vo viacerých prípadoch dobrovoľných hasičských zborov až zachraňujúca...

Slavomír SzabóPoužitá literatúra:

Spolčovanie a shromažďovanie na Slovensku a Podkarpatskej Rusi so zvláštnym zreteľom na spolky hasičské a hasičský fond na Slovensku (vydala Nová kníhtlačiareň v T. Sv. Martine nákladom vlastným v roku 1928).


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita II, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.čitateľov: 4809