login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Jasov: Socha sv. Floriána

@ :: Okolie ::     Jun 20 2011, 13:45 (UTC+0)Jasov, okres Košice-okolie: Uprostred Jasova vedľa hlavnej križovatky, ktorá spája Košice, Moldavu nad Bodvou a Medzev, stojí pri potoku v smere na Moldavu socha sv. Floriána. Vidíme na nej svätca a pri jeho nohách horiaci dom. Svätý Florián je patrónom hasičov a socha vznikla, aby pripomínala, že ľudia majú byť pri nakladaní s ohňom ostražití. Do jej postavenia tu totiž vyčíňali štyri veľké požiare, ktoré sa stali pre Jasov takmer osudnými. Len vďaka pripravenosti a pohotovosti jasovčanov obec nezmizla z mapy.

Jasov a hasiči

Stavanie sôch sv. Floriána je úzko späté najmä s 18. a 19. storočím. I keď história hasičských zborov v európskom kontexte spadá až do antiky – čias starého Ríma, v Uhorsku vznikali dobrovoľné obecné hasičské zbory práve na konci baroka. Nešlo len o bohaté mestá a obce, i keď v tých bohatších, kde mali svoje majetky zámožní páni, začala byť existencia hasičských zborov samozrejmosťou. Finančne i materiálne ich podporovali nielen šľachtici, ale aj solventnejší remeselníci. Je teda úplne prirodzené, že takýto zbor nesmel chýbať ani v Jasove. Veď už v 13. storočí to bolo nielen banícke, ale aj remeselnícke mestečko. Ako dôkaz môže slúžiť skutočnosť, že tu v jednom období súčasne pôsobili cech čižmárov, cech debnárov, cech gombičkárov, cech hrnčiarov, cech kováčov, cech krajčírov, cech mäsiarov, cech stolárov, cech kožušníkov a cech tkáčov. Na ilustráciu – okrem uvedených cechov tu začiatkom 20. storočia existovali viaceré menej bežné výrobné prevádzky ako výroba sódovky a likérov, ale nachádzali sa tu aj sklady a spoločnosti, ktoré obchodovali s exotickým ovocím a s vínom.

Tradícia Dobrovoľného hasičského zboru v Jasove pretrvala dodnes, a to nielen formálne. V súčasnosti má približne 70 členov, ktorí nepomáhajú iba v čase, keď horí, ale aj pri prípadných záplavách, či iných kalamitách obce. Zároveň si vychovávajú nasledujúcu generáciu hasičov veľmi aktívnou spoluprácou s deťmi a mládežou.

Kto bol svätý Florián

Florián z Lorchu bol rímskym vojakom. Žil na prelome 3. a 4. storočia a slúžil rímskemu cisárovi Diokleciánovi. Keď cisár začal „čistiť“ armádu od stále početnejších kresťanov, Florián sa v roku 304 sám priznal ku viere v Krista a postavil sa proti zabitiu 40 rímskych legionárov. Zato bol popravený priviazaním mlynského kameňa na krk a vhodením do rieky Enns. Jeho telo rieka vyplavila a na mieste jeho hrobu postavili kaplnku, neskôr kláštor.

Napriek mučeníckej smrti nemal Florián z Lorchu za svojho života s ochranou proti požiarom nič spoločné. Až neskôr sa údajne zjavoval a chránil ľudí pred skazou plameňov. Najznámejší je prípad z 8. storočia, keď vraj takto zachránil nemecké mesto Norimberg, ale zachovali sa aj iné výpovede, keď údajne v snoch varoval ľudí v horiacich domoch, aby sa prebudili a ušli, alebo keď zachránil pekára, ktorý spadol do ohniska. Okrem hasičov svätého Floriána ako svojho patróna uctievajú aj iné profesie, ktoré prichádzajú do kontaktu s ohňom. Napríklad hrnčiari, pekári a hutníci.

Svätý Florián býva najčastejšie vyobrazený v rímskej vojenskej prilbe so zástavou v jednej ruke a s džbánom v druhej ruke, prípadne pri nohách. Podľa rímsko-katolíckeho cirkevného kalendára je jeho sviatkom 4. máj a tento deň je na Slovensku aj Dňom hasičov.

Socha v Jasove

Jasovská kamenná socha Floriána z Lorchu zobrazuje svätca v nadživotnej veľkosti s typickými atribútmi – prilbou, zástavou a džbánom vody. Ten drží v pravici a vylieva vodu na horiaci dom. Autor diela nie je známy, sochu tu postavili v roku 1810.

Socha sa nachádza na kamennom podstavci pod prístreškom a po takmer dvesto rokoch svojej existencie bola v júni 2009 reštaurovaná i vysvätená na veľkej slávnosti v prítomnosti Dobrovoľného hasičského zboru Jasov.Slavomír Szabó
***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita II, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.