login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Stratená: Kostol sv. Augustína

@ :: Roznava - Okolie ::     Apr 14 2011, 09:13 (UTC+0)
Stratená, okres Rožňava: Približne uprostred obce hneď vedľa Obecného úradu v Stratenej stojí síce menší, ale svojim kultúrno-historickým významom i estetickým stvárnením navštíveniahodný kostol sv. Augustína. Nepatrí medzi historické stavby, postavený bol v roku 1908. Napriek tomu najmä prehliadkou interiéru a poodkrytím historických súvislostí ponúka mimoriadny zážitok.

História

Obec Stratená vznikla pravdepodobne v 17. storočí, prvú písomnú zmienku o nej poznáme až z roku 1728. V podstate to spočiatku ani nebola dedina, ale hute na spracovanie rudy z neďalekých baní. Okolo hute vyrastali domčeky, v ktorých bývali robotníci, často aj s rodinami.

Začiatkom 20. storočia bol vlastníkom troch vysokých pecí Filip Coburg, ktorý bol zároveň bratom bulharského cára Ferdinanda Coburga. To už robotnícke osídlenie okolo hutníckeho závodu prerástlo do dediny, ktorá mala cca dve storočia, ale stále tu nestál kostol, ktorý by svojou veľkosťou dokázal prijať veriacich obce.

Zmena nastala v roku 1908. Veľká slávnosť sa konala presne 23. augusta daného roku, keď richtár Martin Rešovský a Štefanovský dekan Almáši prizvali aj výnimočných hostí na položenie základného kameňa nového chrámu. Vzácnym hosťom bol nielen knieža Filip Coburg, ale prišiel aj bulharský cár Ferdinand Coburg. Obaja sa stali mecenášmi výstavby kostola. Knieža Filip obci daroval stavebný materiál a cár Ferdinand prispel peňažnou čiastkou vo výške 3 600 uhorských korún.

V tejto súvislosti je tu jedna zaujímavosť. Pod základný kameň bola uložená zakladateľská listina s podpismi prítomných. Pod chrámom sa teda dodnes nachádza dokument podpísaný významným bulharským cárom.

Súčasnosť

Kostol v Stratenej napriek svojmu relatívne mladému architektonickému slohu pôsobí historicky, a to vďaka oltáru a plastikám. Medzi plastikami významom dominuje vzácna soška Márie Magdalény, ktorá bola predtým umiestnená v niekdajšej a dnes už nejestvujúcej stratenskej kaplnke. Je to polychrómovaná drevorezba, ktorá pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. Toto neskorogotické dielo vzniklo na začiatku 16. storočia a je porovnateľné so vzácnymi sochami z oltára vyhotovenom Majstrom Pavlom v Levoči.

Na dvierkach do prvej lavice vpravo sa nachádza veľký vyrezávaný erb Coburgovcov. Je to miesto, kde sedával majiteľ miestnej huty, knieža Filip Coburg, ktorý bol starším bratom bulharského cára Ferdinanda.

Ústrednou postavou oltára v Stratenej je sv. Augustín, ktorému je venované patrocínium kostola. Svätý Augustín (rok narodenia 354, rok úmrtia 430) bol synom svätej Moniky. Jeho učenie je výnimočné spojením cirkevnej vierouky s antickou filozofiou Platóna. Svet charakterizoval ako súboj dobra a zla – duchovna a svetských (mocenských) úmyslov. Pritom zástupcov duchovna nevnímal len ako zástupcov cirkvi, ale aj mimo nej. Vyplývalo to z jeho presvedčenia, že viera vedená akoukoľvek inštitúciou môže dospieť k dogmám, ktoré sa stanú človeku cudzie. Na druhej strane – aj samostatne hľadajúci človek môže pri správnom výbere zdroja svojho učenia dospieť na vysokú duchovnú úroveň. Preto ako jedinú autoritu, od ktorej môže človek prijímať učenie, bral Písmo s výrokmi a činmi Ježiša Krista.

Prístupnosť pamiatky

Kostol sv. Augustína je otvorený v čase bohoslužieb. Počas turistickej sezóny býva verejnosti prístupný priestor pod vstupnou vežou, odkiaľ si môžete cez ozdobné mreže pozrieť interiér. V prípade záujmu o podrobnejšiu prehliadku býva oproti kostolu v dome č. 49 kostolníčka chrámu. Požiadať o možnosť prehliadky môžete aj na obecnom úrade.

Kontakt

Kostol sv. Augustína je filiálny, jeho fara sa nachádza v obci Dedinky.
Adresa: Farský úrad, č.d. 71, 049 73 Dedinky
T.č. na faru: 058/798 11 31

Hneď vedľa kostola sa nachádza Obecný úrad Stratená.
Adresa: OcÚ Stratená, č.d. 46, 049 71 Stratená
T.č.: 058/7981 114

Informačné zdroje:
Kolektív autorov: Banské mesto Dobšiná, vydal Tibor Turčan – Banská agentúra, 2008
Dr. L. Husár: Stalo sa pred sto rokmi (Z prameňov Štátneho archívu v Rožňave) in Stracensko-Ladovský spravodaj, 2008
Pamiatky Východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch, Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti Prešov, 1965
A. Zruchlý, V. Havlíček, M. Kollár: Životy svätých a svätíc božích, vydané v Trnave, 1907***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita II, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.