login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Jasov: Gotický kostol sv. Michala Archanjela

@ :: Okolie ::     Mar 09 2011, 19:57 (UTC+0)


Jasov, okres Košice-okolie: Vo východnej časti hneď na začiatku Jasova pri príjazdovej ceste z Košíc sa rozkladá cintorín, na ktorom stojí gotický kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Patrocínium nie je náhodné. Podľa teológie patrí medzi úlohy svätého Michala Archanjela aj záchrana duší veriacich z moci Satana, a to najmä v hodine ich smrti a sprevádzanie duší zosnulých pred Boží súd.

História

Farský rímsko-katolícky kostol sv. Michala Archanjela v Jasove bol postavený v 15. storočí v gotickom slohu. Je možné, že stojí na mieste, kde bol v minulosti ešte starší kostol, pretože jeho pôdorys sa prekrýva so základmi doposiaľ nedatovanej sakrálnej stavby, pravdepodobne románskeho štýlu.

Podľa povesti dal tento kostol postaviť kráľ Matej Korvín. Stalo sa to údajne tak, že kráľ rád navštevoval Jasov, keď si chcel odpočinúť od trónu. Prezliekal sa za obchodníka alebo furmana a chodil medzi ľudí, kde sa vraj dozvedel o stave krajiny oveľa viac ako od svojich radcov. Keď raz takto prišiel do Jasova, našiel kláštor vypálený a neboli v ňom ani jeho obľúbení mnísi. Keďže Jasovčania práve nemali svoj svätostánok, Matej Korvín sa rozhodol, že pokiaľ opraví obrovský kláštor, postaví aspoň kostol a to je práve tento.

Toľko povesť. Vo svetle historických faktov kláštor dobyli bratrícke vojská Jána Jiskru a držali ho vo svojej moci do roku 1447, druhý krát s vojskom zaútočil v roku 1455 jeden z kapitánov Jána Jiskru, ktorým bol Ján Talafús a kláštor vypálil. Mnísi ho opustili a viackrát zmenil majiteľa, až sa doň nakoniec premonštráti vrátili v roku 1464. O opravu kláštora sa zaslúžil práve spomínaný kráľ Matej Korvín, ktorý dokonca v roku 1465 nechal na jeho rekonštrukciu previesť všetky dane vybrané z Košíc pre kráľovskú komoru. Vzhľadom na skutočnosť, že kostol sv. Michala Archanjela bol postavený v 15. storočí, povesť dátumovo sedí aj s pôsobnosťou Korvína, aj s časom opusteného a zničeného kláštora.

Keď mal kostol približne 500 rokov, takmer zanikol. Stalo sa tak za II. svetovej vojny, 20. januára 1945 v skorých ranných hodinách, keď Jasov ešte okupovali nemecké vojská, ale osloboditelia už podnikali útok. Nemci podmínovali vežu, pretože poskytovala vynikajúci výhľad na okolie a mohla Rusom poslúžiť ako strieľňa. Následný výbuch spôsobil nielen zrútenie veže, ale tiež strechy celého chrámu. Kostol potom zrekonštruovali, ale bez veže, ktorú pristavali až v sedemdesiatych rokov 20. storočia.

Súčasnosť

Jednoloďový kostol má pôvodné gotické polygonálne uzatvorené presbytérium, z vonkajšej strany sa zachovali gotické oporné piliere a pôvodné gotické okná bez kružieb. V sakristii sa nachádza renesančná krížová klenba. Na severnej časti lode vidieť zamurovaný pôvodný vchod do chrámu, dnes sa dnu vstupuje zo západnej strany pod vežou. Vo veži sa nachádza zvon, ktorý je dielom talianskeho zvonára Pietra Colbachina a vyhotovený bol v roku 1902. Tento zvon bol predtým v chráme Jasovského kláštora a po II. svetovej vojne ho kostolu sv. Michala Archanjela darovali mnísi premonštráti.

Prístupnosť pamiatky

Kostol je otvorený len čase konania bohoslužieb.

Kontakt na faru

Kostol patrí pod faru sídliacu v Jasovskom kláštore. Kontaktné telefónne čísla na kláštor: 055/466 48 10, 055/466 41 34, 055/489 81 19, 055/466 81 21, 055/466 81 00


Pri tvorbe článku boli použité informácie z etnografického prieskumu v Jasove a z diel Štefan Kolivoško: Jasov a Peter Tajkov: K problematike stredovekých dedinských kostolov v Košickej kotline.

Spracoval: Slavomír Szabó

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita II, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.