login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Jasov: Jasovská skala

@ :: Okolie ::     Mar 02 2011, 16:46 (UTC+0)

Jasovská skala poh¾adom z cesty z Košíc


Prvá náuèná tabu¾a na zaèiatku chodníka.


Vstup do rezervácie Jasovské dubiny


Výstup lúkou k okraju lesa


Jasovský kláštor


Poh¾ad na Kojšovskú ho¾u


Jasov poh¾adom z Jasovskej skaly


Jasovský hrad


Jasovská skala


Kameò, na ktorom sú pod¾a legendy odtlaèky kolien Krista


Kláštorný cintorín


Zamrznuté jazero


Jedna z tabú¾ náuèného chodníka


Vstupný portál do Jasovskej jaskyne

Jasov, okres Košice-okolie: Pokiaľ vás láka nenáročná túra s peknými vyhliadkami z výšok, využite možnosť navštíviť náučný chodník Jasovská skala. Má to niekoľko výhod. Nevyžaduje veľkú kondíciu a jeho návštevu môžete skombinovať s návštevou Jasovskej jaskyne, jazera, prípadne v letných mesiacoch s obhliadkou Jasovského kláštora.

Náučný chodník Jasovská skala bol postavený v roku 1989, je situovaný v okrajovej časti Národného parku Slovenský kras a prechádza východnou časťou prírodnej rezervácie Jasovské dubiny s výskytom vzácnych živočíšnych a rastlinných druhov. Chodník je dlhý necelé dva kilometre, počas ktorých absolvujete prevýšenie 100 metrov. Nie je to však strmý kopec a v najvyššom bode sa vám ponúkne výhľad na Jasov i Volovské vrchy s Kojšovskou hoľou, tiež na barokový kláštor a uvidíte zvyšky Jasovského hradu.

Náučný chodník

Časové nároky: Pokiaľ vnímate turistiku ako športový výkon, náučný chodník bez zastávky zvládnete aj za 45 minút. Ak si však chcete vychutnať výhľady a rozjímajúc pokojne posedieť na vrcholových lavičkách, potom si na trasu vyhraďte aspoň dve hodinky.

Štart: Náučný chodník tvorí okruh, čo znamená, že štart i cieľ sú na jednom mieste. V tomto prípade je to pred Jasovskou jaskyňou, kam vás v obci navedú smerové značky.

Trasa: Chodník je značený obojstranne, takže vzhľadom na jeho kruhový charakter môžete ísť ktorýmkoľvek smerom. Podľa číslovania tabúľ by ste sa mali vydať smerom k Jasovskému jazeru - pri postavení čelom k jaskyni vpravo. I keď je chodník kondične nenáročný, takto od jazera dlhší čas stúpate nahor. Jednoduchšie je trasu absolvovať od začiatku opačným smerom náučného chodníka a v danom úseku radšej klesať. Odporúčame teda vybrať sa od jaskyne naľavo. Po niekoľkých krokoch chodník bočí doprava na vyjazdenú poľnú cestu, kde uvidíte tabuľu národného parku, základnú informáciu o rezervácii Jasovské dubiny a značku smerujúcu krátkym úsekom cez les na lúky. Trasa ďalej vedie okrajom lúky k lesu, nájdete tu aj prvú drevenú lavičku na oddych. Odtiaľ pokračujete značkou lesom. Chodník je pomerne úzky, nemôžete však zablúdiť, stačí ísť stále nahor, až sa ocitnete na mohutnom skalnom brale priamo nad jaskyňou.

Jasovská skala je prírodne rozčlenená na tri časti. Prídete na tú najvyššie situovanú. Tesne pred východom z lesa na bralo si všimnite po ľavej strane zákop niekdajšieho hradu s čiastočne zachovaným kamenným murivom. Hrad tu stál od 14. do polovice 15. storočia, po jeho dobytí už nebol rekonštruovaný a tak sa toho veľa nezachovalo. O niekoľko krokov ďalej sa ocitnete na mieste s úžasným výhľadom do okolia. Po svojej ľavej ruke na severozápadnej strane sa vám naskytne pohľad na barokový kláštor, na horizonte pri pohľade na sever uvidíte Kojšovskú hoľu, priamo pod vami sa bude rozkladať Jasov, z ktorého architektonicky dominuje gotický kostol pôvodom z 15. storočia. Po pravej ruke uvidíte na juhovýchode cestu smerujúcu na Moldavu nad Bodvou, v poli asi pol kilometra za Jasovom sa ukazuje kamenný prírodný objekt nazvaný Čertova skala.

Po prechode na druhú o niečo nižšiu časť Jasovskej skaly si môžete posedieť na drevenej lavičke a vychutnať ďalšie pohľady. Nezabudnite si však pozrieť časť hradu, ktorá sa nachádza práve medzi najvyššou a strednou časťou skaly. Miestnu zaujímavosť nájdete aj hneď pri lavičke. Je to plochý kameň, v ktorom sú dva odtlačky akoby po nohách kľačiaceho človeka. Podľa tradovanej miestnej legendy tu kľačal a modlil sa samotný Kristus, keď sa tu raz zjavil. Príbeh ovplyvnil nejednu generáciu, najstaršie jasovské ženy spomínajú, že v čase svojho detstva tu chodili, aby si kľakli do odtlačkov tohto kameňa a modlili sa. Verili, že takto budú ich prosby skôr vyslyšané.

Značka ďalej klesá na tretiu najnižšiu časť Jasovskej skaly a potom do lesa, kde začína najdlhšia časť zostupu smerujúca k historickému cintorínu Jasovského kláštora. Keď klesnete na toto miesto so starými hrobmi a krížovou cestou, nájdete dosť nezvyčajné značkovanie. Náučný chodník sa rozdvojuje. Jedna jeho vetva vás zavedie k Jasovskému jazeru, kam môžete zísť a urobiť si okolo neho prechádzku, prípadne od jazera prejsť ku kláštoru či rovno do Jasova. Druhá časť značkovania vedie lesnou cestičkou na spodný okraj lesa a potom popri ňom sa vrátite späť na štartovný bod, teda k Jasovskej jaskyni.

Súčasný stav

Vo februári 2011 z pôvodných 7 informačných tabúľ stáli na náučnom chodníku len 3. Podľa informácií starostu obce chýbajúce tabule vyrobili nanovo a budú inštalované v jarných alebo letných mesiacoch.

Základné informácie

Dåžka náučného chodníka: necelé 2 km
Čas: minimálne 45 minút až dve hodiny
Počet informačných tabúľ: 7
Text na informačných tabuliach: v slovenčine, v maďarčine, v angličtine
Výškové prevýšenie: 100 metrov
Nadmorská výška vrcholu Jasovskej skaly: 350 m
GPS začiatku náučného chodníka: N 48°40\'664\" E 20°58\'612\"
GPS vrcholu Jasovskej skaly: N 48°40\'662\" E 20°58\'497\"
GPS kamenného útvaru s „odtlačkom nôh kľačiaceho Krista“: N 48°40\'693\" E 20°58\'404\"

Slavomír Szabó***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita II, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.