login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Vlachovo: Pôvodne gotický kostol

@ :: Roznava - Okolie ::     Dec 14 2010, 15:26 (UTC+0)

-


-


-


-


Vlachovo, okres Rožňava: Uprostred obce pri Lipovom potoku sa nachádza kostol, ktorého minulosť je tak trochu záhadou. V mnohých informačných zdrojoch je jeho vznik datovaný rôzne, dokonca s rozdielom niekoľkých storočí. Najčudnejšie v tomto smere vyznieva zápis v registri národných kultúrnych pamiatok Ministerstva kultúry SR. Zápis udáva, že kostol pochádza zo 17. storočia a jeho prevládajúcim architektonickým slohom je gotika. Lenže v 17. storočí už bolo nejaké to storočie po gotike, aj posledné vplyvy renesancie na území terajšieho Slovenska dozneli okolo roku 1650 a nastúpil barok. Ako to teda bolo?

Je známe, že vo Vlachove sa nachádzal katolícky kostol už v čase gotiky. Ako takmer všetky kostoly bol ozdobený stredovekými freskami. Súpis kostolov a fár ostrihomského arcibiskupstva vo svojich zápisoch z rokov 1733 až 1737 zaznamenáva, že sa v danom chráme stále nachádzajú stredoveké nástenné maľby. Možno by stačil malý náhľad pod súčasnú omietku a nový objav starých výjavov by bol na svete. Lenže – v danom čase už vo Vlachove určite pôsobila protestantská cirkev. Nevedno či popri nej aj rímskokatolícka alebo nie. Prečo by Ostrihomské arcibiskupstvo, ktoré patrilo pod rímskokatolícku cirkev, viedlo záznam o kostole luteránov, ktorý nepatril do majetku rímskych katolíkov? Takže tu boli kostoly dva?

V polovici 16. storočia sa šírila reformácia kresťanstva aj na Gemeri a v roku 1594 protestanti vo Vlachove už mali aj svojho kazateľa i prvý kostolík, ktorý bol údajne zbudovaný husitami. Súčasný chrám nemožno nazvať kostolíkom, pravdepodobne išlo o inú stavbu. V roku 1870 však kostolík stál na pokraji zrútenia. Za pomoci grófa Emanuela Andrášiho (Andrássy) kostol prestavali na „celkom nový“. Ale bol to ten istý kostol, ktorý tu stojí dnes? Takmer určite áno, no už asi nepatril rímskych katolíkom, ale protestantom; teda pôvodne katolícky kostol v roku 1870 prestavali a renovovali na „celkom nový“ - luteránsky. Opäť treba povedať: Možno by stačil malý náhľad pod súčasnú omietku a nový objav starých výjavov by bol na svete. A kde stál prvý protestantský kostolík postavený husitami, nevedno...

Terajší kostol po spomínanej prestavbe ešte raz vyhorel, stalo sa to v roku 1904. V rokoch 1948 až 1950 ho opäť prestavali a vežu doplnili o nové vežové hodiny.

Okolo kostola sa nachádza obranný múr zo 17. storočia, zachovali sa aj ručne kované dvere na veži, ktoré pochádzajú z prvej polovice 16. storočia. Pri prehliadke okien na lodi kostola vidieť ich tvar lomeného oblúka, čo je typickým znakom gotiky. Je teda dôvodné predpokladať, že tam má svoj pôvod i celý chrám.

Súčasný kostol patrí Evanjelickej cirkvi augburského vyznania na Slovensku a je v správe Gemerského seniorátu so sídlom v Rožňave. Rovnako ako väčšina chrámov protestantských cirkví je zariadený pomerne skromne, ale esteticky vyvážene a účelne. Z jeho veže je krásny výhľad na celú obec i okolité hory.

Kontakt na faru:

Cirkevný zbor ECAV Vlachovo
Kamenná 137, 049 24 Vlachovo
e-mail: vlachovo@ecav.sk***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita II, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.