login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Zádiel

@ :: Okolie ::     Jun 06 2010, 19:37 (UTC+0)Poloha

Obec Zádiel sa nachádza v okrese Košice-okolie v Košickom samosprávnom kraji 40 kilometrov západne od krajského mesta Košice pri ceste I. triedy č. E 58 / E 571 s odbočením pri obci Dvorníky. Leží uprostred Turnianskej kotliny na okraji územia Národného parku Slovenský kras pri Turnianskej vínnej ceste. V strede obce je nadmorská výška 245 metrov, kataster obce má 352 hektárov.

História

Územie pri obci Zádiel bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej (5 700 – 4 400 pnl), nachádza sa tam nálezisko bukovohorskej kultúry, tiež v neskorej dobe kamennej (4 400 – 2 300 pnl), kedy tam sídlil ľud s kanelovanou keramikou. V starej dobe bronzovej (2 000 – 1450 pnl) a z doby halštatskej (750 – 450 pnl) sa tu našli žiarové pohrebiská. Rovnako tu bolo nalezené sídlisko z doby laténskej (450 – 60 pnl) a púchovskej kultúry z prelomu letopočtu. V Zádielskej doline sa našlo aj staré poľnohospodárske náradie slovanského pôvodu, ktoré pochádzajú z mladšej doby hradištnej (950 – 1200 nl).

Prvý písomný doklad o Zádieli pochádza z roku 1283. Uvádza, že Ján, syn Macraba zo Zádielu, kúpil zem Koprivnica v Šariši. Ïalšia písomná zmienka pochádza z roku 1314. Opisuje hranice územia, ktoré bolo odkrojené z katastra obce Dvorníky a Zádiel bol územným východným susedom. Nasleduje zápis z roku 1317, podľa ktorého už vyššie uvedený komes Ján, syn Macraba zo Zádielu, spolu so synom Mikulášom dávajú polovicu zeme Koprivnica Jánovi, synovi Iteho z Delny.

Portálny súpis z roku 1430 uvádza, že v Zádieli bolo 8 port. Porta je brána do sedliackej usadlosti, ktorou môže prejsť naložený voz ťahaný koňmi. V danom čase sa obce zdaňovali podľa počtu port – sedliackych usadlostí. V súčasnosti sa na jednu portu počíta minimálne sedem ľudí (rodina a sedliakove služobníctvo), takže v roku 1430 žilo v Zádieli minimálne 56 obyvateľov. Všetky porty (teda i obec) patrili Mikulášovi Fodorovi.

Portálny súpis z roku 1567 už uvádza, že obec patrí zemanom, teda vlastníckych rodín bolo viac. Podľa súpisu domov Turnianskej stolice z roku 1598 bolo v Zádieli len 12 domov. Ich obyvatelia mali maďarské i slovenské mená a patrili k panstvu Turňa.

Počas 17. storočia bola obec spustošená, avšak nevieme, či sa tak stalo v dôsledku bojov alebo požiaru. Koncom 17. storočia tu nastal príliv nového obyvateľstva, ktoré s hlásilo k reformovanej cirkvi. Boli to pôvodní obyvatelia Turne, ktorých v čase protireformácie vyhnali katolíci z ich domovov.

Zápis z roku 1715 uvádza, že v Zádieli žilo len 8 poddanských sedliakov. Nízky počet obyvateľov pre dané obdobie nie je ničím výnimočný. Kurucké protihabsburské povstania a následná morová rana začiatkom 18. storočia spôsobili, že veľa dedín úplne vyhynulo. Mnohé zanikli, niektoré sa osídlili nanovo s novým obyvateľstvom. Podľa zápisu z roku 1773 sa tu hovorilo prevažne maďarsky.

Genéza názvu obce

Historik Branislav Varsik uvádza, že názov obce pochádza z maďarského slova Szád, čo v danom význame znamená otvor alebo začiatok. Tento výraz možno aplikovať na geografickú polohu obce v ústí Zádielskej doliny ako miesto, kadiaľ sa vchádza do tiesňavy. Uvádza taktiež, že na základe archeologických nálezov bola obec prvotne osídlená Slovanmi, a to cca do 11. storočia, pričom nové maďarské obyvateľstvo sem prišlo v 13. storočí. Pôvodný slovenský názov obce (osady) sa však nezachoval.

1283 – de Zadeley (prívlastok mena – zo Zádielu)
1314 – poss. Filiorum Macrabei (filiálna osada vo vlastníctve Macraebia zo Zádielu)
1317 – de Zadeley (prívlastok mena – zo Zádielu)
1318 – de Zadeley (prívlastok mena – zo Zádielu)
1345 – Zaadelei
1645 – Zaadelei
1355 – Zadeley
1378 – de Sadeley (prívlastok mena – zo Zádielu)
1390 – de Zadeley (prívlastok mena – zo Zádielu)
1429 – de Zadeley (prívlastok mena – zo Zádielu)
1567 – Szadeleo
1598 – Zadeleö
1773 – maďarsky: Szadellõ, nemecky: Sadell, slovensky: Sadelli
1786 – maďarsky: Sadelleo, nemecky: Sadel
1808 – maďarsky: Szadellö, slovensky: Sadello
1903 – slovensky: Zádiel, maďarsky Szádelõ


Súčasnosť

Obec Zádiel má okolo 180 obyvateľov. Jej prítomnosť i budúcnosť spočíva najmä v prírodnom potenciáli a naviazaní na turistický ruch v Zádielskej doline a Národnom parku Slovenský kras.

Ubytovanie v Zádieli: www.zadiel.sk

Kontakt na obecný úrad

Kontakty:
Sídlo: Obecný úrad, Zádiel 83, 044 02 Turňa nad Bodvou
Tel.: 055/466 24 46
Fax: 055/466 24 46
E- mail: obeczadiel@szm.sk

Spracoval: Slavomír Szabó

Použitá literatúra:
Branislav Varsík: Osídlenie Košickej kotliny
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku


Prírodné bohatstvo

Zádielska dolina

Blatnica

Staré príbehy zo Zádiela

Zrod a zánik Zádielskeho mlyna - dej povesti sa odohráva v 17. storočí - autor: Ján Mičuch

Pekelný záprah - povesť nie je vsadená do konkrétneho časového obdobia - autor: ¼ubica Andrásiová

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.