login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Hrhov: Kostol sv. Jána Krstiteľa

@ :: Roznava - Okolie ::     Feb 09 2010, 22:36 (UTC+0)Hrhov, okres Rožňava: Jednou z národných kultúrnych pamiatok v obci Hrhov je rímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Jeho výstavba sa v súčasných zoznamoch štátom chránených objektov datuje do roku 1500, avšak písomný záznam o kostole s rovnakým patrocíniom v obci pochádza už z rokov 1332-1334. Podľa neho hrhovský farár odviedol desiatok z 1 ¼ marky, čo bol odhadovaný príjem obce. Je teda otázne, či súčasný kostol prešiel len veľkou prestavbou a v skutočnosti je staršieho dáta, prípadne v rokoch 1332-1334 išlo o iný kostol, ktorý mohol byť postavený na mieste súčasného alebo niekde inde v katastri.

Podľa výskumov Gábora Béresa sú svätyňa a loď terajšieho chrámu skoršieho dáta ako 1500. Prikláňa sa teda k názoru, že stavba je skutočne staršieho a mohla vzniknúť prestavbou pôvodného kostola, ktorý bol pravdepodobne vybudovaný ešte v románskom slohu. Názor na staršie datovanie vzniku kostola podľa Gábora Béresa podporuje existencia náhrobku Juraja Bebeka (György Bebek), ktorý zomrel v roku 1381. Ide o člena rodu Bebekovcov, ktorý sa neskôr na Gemeri stal známym aj vďaka vlastníctvu hradu Krásna Hôrka.

I keď je chrám pôvodne gotický, dnes v ňom prevláda klasicistický sloh. V roku 1823 bol totiž výrazne prestavaný. Svedčí o tom aj dobový zápis na fasáde.

Kostolná veža je oproti iným častiam stavby výrazne mladšia. V stredoveku i renesancii nebývalo zvykom, aby mali dedinské kostoly vlastné veže. Zvyčajne pri chrámoch stávali len samostatné drevené zvonice. Túto vežu postavili až v roku 1846 v štýle tzv. gemerského klasicizmu a nachádzajú sa v nej dva zvony. Väčší bol odliaty v roku 1900 v Temešvári a je zasvätený svätému Antonovi Paduánskemu, menší zvon bol odliaty v Chomutove v roku 1928.

Výrazne sa zmenilo aj okolie chrámu. Do tridsiatych rokov minulého storočia bol hneď pri ňom travertínový lom a pastvisko.

Slavomír Szabó

Použitá literatúra:

Kolektív autorov: Malá monografia obce Hrhov (Hrhov, 2004)
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 1. časť (VEDA,1977)

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.