login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jun 08, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(253)

vložiť obrázok do galérie

Gelnica: Leopold Gruss – spoluzakladateľ múzea

@ :: Historické foto ::     Jan 16 2010, 16:36 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Z tejto fotografie na vás pozerá muž, ktorého život bol významným prínosom k znovuobjavovaniu a zachovaniu histórie nemeckých prisťahovalcov a baníctva v Hnileckej doline. Leopold Gruss ako niekdajší riaditeľ nemeckej meštianky v Gelnici mapoval všetky dostupné materiály o príchode „Grundler“ čiže „dolinárov“. Takto nazývali Nemcov, ktorí toto územie osídlili od pridelenia privilégií kráľom Belom IV. v 13. storočí. Zaoberal sa aj výskumom tzv. „mantáčtiny“, čiže špecifického nemeckého nárečia, a tiež miestnym komunitným zvyklostiam. Svoje poznatky prezentoval najmä v časopise Grundler, ktorý založil v roku 1925. Okrem iného v ňom vydával aj miestne povesti, ktoré sám vyhľadával. Do roku 1931 vydal 41 čísel.

Medzi jeho významné archívne nálezy patrí unikátna Mestská kniha Gelnice z roku 1432, ktorá odhaľuje život v tomto stredovekom meste najmä s akcentom na baníctvo a obchodnú spoluprácu Zväzu hornouhorských banských miest, kam patrili Gelnica, Smolník, Jasov, Spišská Nová Ves, Rožňava a zo súčasného Maďarska Telkybánya a Rudabánya. Svoje poznatky prezentoval v diele Listinné dáta k dejinám spišských banských miest (Urkundliche Daten zur Geschichte der Zipser Bergstadte).

Od roku 1932 začal medzi rodinami zbierať materiál, ktorý ešte ako riaditeľ školy využíval ako učebné pomôcky. Tento sa stal základom zbierkového fondu expozícií banského múzea. Na jeho diele už spolupracoval aj učiteľ Samuel Fabriczy, múzeum bolo prvýkrát otvorené v roku 1938. Venoval sa aj spisovateľskej práci a viedol v divadelný spolok. Zároveň režíroval hry pre divadlá aj v okolitých obciach.

*

Leopold Gruss bol rodákom zo Zlatej Idky (taktiež banícka obec), ľudovú školu vychodil v Mníšku nad Hnilcom. Študoval na gymnáziách v Spišskej Novej Vsi, v Levoči a v Košiciach. Nasledovalo štúdium teológie v Košiciach, po ktorom pôsobil ako kaplán v Hidasnémethi, v Strážskom a v Ľubiši, potom ako katechét v Egri a v Szilagyisomló, opäť ako kaplán vo Vrábľoch a znova ako katechét v Šamoríne a v Budapešti. Zároveň sa venoval štúdiu jazykov.

V roku 1911 ako profesor vyučoval nemčinu a maďarčinu v Učiteľskom ústave v Košiciach, popritom vyštudoval právnickú akadémiu. Po skončení I. svetovej vojny odišiel do Gelnice, kde sa stal riaditeľom meštianskej školy. Vzdal sa postavenia teológa a oženil sa. Zomrel v roku 1944 a je pochovaný v Gelnici.


Slavomír Szabó
Informácie k tomuto článku poskytla riaditeľka Baníckeho múzea v Gelnici Darina Demková.***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.
čitateľov: 5387